erzincan belgeliği müzesi

 
ders BELGELİĞİ    +    belgelik AĞAÇLARI    +    erzincan belgeliği    +    yazılanlar

 

 

Erzincan BELGELİĞİ MÜZESİ
30 Ekim 2016 tarihli öneri taslağıdır; son değişiklik 9 Şubat 2018


Erzincan Belgeliği Müzesi, kendisini bir müze olarak sınırlamayacak, o bölgede yaşayan insanlara olanaklar sağlayacak, eğitim verecek, bünyesinde kuracağı atölyelerle, enstitüleriyle sanat eğitimine katkı üretmeyi amaçlayacaktır.

Bu müzenin yerleşkesi SELÜKE köyünde olacak. Selüke köyünün geleneksel yapısını koruyarak örnek bir köy olmasına katkı verecek.

Müze, tarım yapılmayan 60 dönüm üzerinde kurulacak. Bölgenin bitki örtüsü ve ağaç çeşitliliği dikkate alınarak arboretum oluşturulacak. Arboretum için ders BELGELİĞİ mezunları çalışacak. Bölgenin yerli fidanlarını üretecek, ücretsiz dağıtılacak.

Resim, desen, heykel, metal, seramik, tekstil atolyeleri kurulacak. Üniversitelerin sanat alanında eğitim gören başarılı öğrenciler bu atölyelerde çalışabilecek. Yurt içinden ve yurt dışından davetli sanatçılarla ve sanat eğitimcileriyle birlikte çalışma ortamları sağlanacak. Bölgenin yetenekli öğrencileri için özel çalışma programları yapılacak.

Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü ve Sanat Eğitimi Araştırmalar Enstitüsü kurulacak.

 

Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü

Doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmeden Erzincan'ın 1923-1973 dönemini merkez alarak ve bu merkezden genişleyerek
kentin tarihini, kültürel ve doğal mirasını, insan profilini araştırmayı, bu amaçla projeler geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedefleyecektir.

Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin bilgi alanına geçirilmesi, geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Tarihi ve kültürel miras yalnızca sahip olduğu değerler nedeniyle değil, gençlere yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğu, insanlara yaratıcılığı ve keşfetme güdüsünü beslediği, dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik kattığı ve hepimizin geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu için korunmalıdır.

Doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmek, geleceklerini birbirinden bağımsız kurgulamak yaşam döngüsünü görmezden gelmektir.
Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü insan yaşamı ile doğal yaşamın sürdürülmesini eşdeğerde tutulmasını önemseyecektir. Kültürel ve doğal mirası bütün olarak inceleyerek koruma-yaşatma uygulamalarını yürütecektir.. Kültür, insanın hayatta kalabilmesi için doğadan yararlanarak varettiği bir olgudur. Doğa, kültür ve insan ancak bir bütün olarak düşünüldüğünde doğru koruma politikaları üretilebilir.

Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü amaç ve hedefleri kapsamında tez hazırlayan öğrencilere burs verebilir.

 

Erzincan Belgeliği Sanat Eğitimi Araştırmaları Enstitüsü

Eğitimcilerin ve öğrencilerin kendi anlayış ve uygulamalarının etik yönü üzerinde derinlemesine düşünmesine yardım etmek ve onlara, çok farklı varsayımları olabilecek insanlarla diyalog kurarken eylemlerinin uygunluğunu tartışma fırsatı vermek. Çerçeveyi yüzyıllar içinde tartışılmış ve yapılandırılmış felsefi kuramlara dayandırmak; diğer yandan da çeşitli eğitim bağlamlarında yaşanmış gerçek vakaları tartışarak uygulamada karşılaşılan etik soru ve sorunların oluşturduğu teorik çerçeve bağlamında çözümlemeye çalışmak.

Eğitim, insanı şu veya bu amaç için bir araç olarak hazırlamamalı; insanın yeteneklerini çok yanlı geliştirebilmek için çalışmalı.

İnsanın bir bütün olarak “kendisini yetiştirmesi” ortamları hazırlanmalı. İnsanın “kendisini yetiştirmesi” onun kendisini özerk görmesini gerektirir; özerklik olmadan insanın “kendisini yetiştirme”sinden söz edilemez. Özerk insan, hayatı boyunca kendisini yetiştirmeye çalışır. Gerçek bir “kendisini yetiştirme”ye ancak insanın kendi çalışmalarıyla varılabilir. Okul, hatta üniversite, insanın kendi kendisini yetiştirmek için birer sıçrama tahtasıdırlar. Kendi kendisini yetiştirme sayesinde insan, özellikle bağımsız insan, hem kendisine bir “form kazandırır”, hem de kazandığı bu formu değiştirir, onu statik bırakmaz.

Sanat eğitimi projeleri geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedefleyecektir.

Erzincan Belgeliği Sanat Eğitimi Araştırmalar Enstitüsü amaç ve hedefleri kapsamında tez hazırlayan öğrencilere burs verebilir.


 

Erzincan Belgeliği Yaz Atolyeleri
 
Neden Üniversite Öğrencilerine Yaz Atölyesi?
+ Farklı eğitim disiplinlerinden gelen gençlerin birbirleriyle tanışmalarına, çalışmalarını eleştirebilme ve işbirliğine olanak tanımak için.
+ Gençlerin sanatçı, sanatçı sanat eğitimcileriyle bir arada yaşamalarını, onların yaşam ve varoluş biçimini, hayata bakışını görebilmeleri için.
+ Öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmek, geleceğin meslektaşları arasında dostlukların kurulması için.
+ Bütün bir yazı ya da yazın bir bölümünü bir arada düşünerek, üreterek geçirebilmek için.
+ Öğrencilerin doğa sanat ilişkilerini pratik alanda uygulamalarını yapabilmek için.

Öğrenciler başvurularını 6 ay önce yapacak, müzenin seçici kurulu tarafından belirlenecek. Öğrencilerin çalışmaları dönem sonrası müzenin sergi alanında sergilenecek, her öğrencinin 2 çalışması müze arşivine alınacak.

 

 


_____________________________________________________

Üretim alanları

1.   Resim atolyesi. toplam 90m2
2.   Resim-Desen atolyesi 90 m2
3.   Modelaj-Metal atolyesi 70m2
4.   Tekstil (dokuma) atolyesi 70m2
5.   Sanatçı atolyeleri
6.   Proje geliştirme ve enstitü çalışma alanı

_____________________________________________________

Konaklama

1.   Koğuş. 13 + 13 kişilik.
2.   Konaklama odaları. 7 oda (iki kişilik)
4.   İdari alan.
5.   Depo.

_____________________________________________________

Yemekhane

1.  Mutfak
2.  Çok amaçlı salon.

_____________________________________________________

Müze alanı

1. bölüm:   Erzincan'ın 1923-1973 dönemini merkez alan, aile tarihi üzerinden şehir yaşamını ve eğitim kurumlarını konu alan belge, fotoğraf, obje koleksiyonu..150 m2

2. bölüm:   Sergi salonu. 200 m2

3. bölüm:   Sanatçıların eğitim dönemini kapsayan (20-35 yaş dilimindeki) resim ve desen koleksiyonu. 350m2

4. bölüm:   ders BELGELİĞİ resim-desen koleksiyonu ve sanat eğitimi arşivi. 100m2


 

_____________________________________________________

Erzincan BELGELİĞİ Müzesi'nin kurulabilmesi ve yaşaması için ortak çaba sağlanmalıdır. Bu önerinin sahiplenilmesi öncelikle Erzincan halkı, Erzincan Üniversitesi, belediyesi, vakıf ve meslek odaları olmalıdır.
_____________________________________________________


Erzincan Belgeliği Müze düşüncesi;
ders BELGELİĞİ, Erzincan BELGELİĞİ ve
BELGELİK ağaçları çalışmaları üzerinden geliştirilmiştir..
 


"erzincan BELGELİĞİ" nedir?

erzincan BELGELİĞİ mart 2000 de başlamış; OCAK 2001 de internet ortamında yerel tarih sitesi olarak kurulmuş, web ağlarıyla sanal müzeye dönüşmüş bir çabadır. Erzincan'ın 1923-1973 dönemini merkez tutar, aile tarihi üzerinden şehir yaşamını ve eğitim kurumlarını konu alır.
Müzenin bu alandaki çalışmalarına kendi arşiviyle, tarih araştırmalarıyla katkı verecektir.


 

 

"ders BELGELİĞİ" nedir?

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 8 numaralı atölyede sürdürülen 1995 yıllarında başlayan sanat eğitimini destekleme amaçlı çalışmadır.
Müzenin atölye çalışmalarına kendi dB mezunlarıyla katkı verecek. 1995 yılından bu yana arşivlediği öğrenci desenleri, resimleri ve eğitim arşivini müzeye bağışlayacaktır.

 


ders BELGELİĞİ ve ERZİNCAN BELGELİĞİ MÜZE fikri üzerine (10 Aralık 2018, Ert Sahtv kayıtları)

 

dB kolları __________
Belgelik Sergileri: Yapılan-edilenlerin belgelenmesi ve bunların eğitim kurumlarında sergilenmesi, dB sanal müzesini oluşturma amaçlı çalışma.
dB Tarih Kolu: Zamanın boyutlarına kök salmak: insanın geçmişi, geçmişteki başarıları-başarısızlıkları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşamak...
Görüntü Belgeliği: Plastik sanatlar ve plastik sanatlar alanını destekleyen çözümleyici görsel malzemeyi toplamak, belgeseller hazırlamak, bunların gösterimlerini yapmak.


 


"BELGELİK ağaçları" nedir?

1992 başlangıçlı doğa-sanat ilişkisi üzerinden başlamış eğitim amaçlı bir çabadır. ders BELGELİĞİ atölye öğrencileri ve mezunları Erzincan Belgeliği Müzesi'nin 60 dönümlük alanında arboretum (canlı ağaç müzesi) oluşturulmasında ve yerli fidanların üretilmesinde çalışacak. Bu çaba için her türlü katkıyı verecektir.

 

 

Eski köy isimleriyle Erzincan 


Selüke - Yeşilçay

Yaşam alanlarıyla atolyeler-çalışma alanları içiçe olmalı. Sessiz olmalı. Ezici değil sevimli olmalı. Sanatçılarla öğrenciler bir arada yaşamalı. Mekân yönetimine, temizliğine, mutfağına öğrenciler katılmalı. On sene sonra modası geçecek mimari yapılar değil, kullanışlı yapılar olmalı. Şehirde olmaz doğada olmalı. Ekmek fırını da olmalı. Bostan da olmalı.

_____________________________________________________
 

Gelir Kaynakları

E.B.M. ağırlıklı olarak kendi üreteceği gelirle yaşamayı amaçlayacak. Gelir ve giderler açık olacak. Müze alanında askıda tutulacak.
 

E.B.M. gelir alanları.

1- E.B.M. geleneksel ve doğal yöntemlerin kullanıldığı çiftlik alanı: dB mezunları, yaz okulu öğrencileri ve bölge köylüleriyle üretim yapılacak.
Çiftlik ürünleri E.B.M. yemekhanesinde kullanılacak, dışarıdan besin alınmamaya çalışılacak. Üretim fazlası satılacak.
Kooperatif kurulacak kendi markasıyla satış yapacak. Bölge köylüsüne iş alanı yaratmaya çalışacak.

2- Atölye ürünlerinin satışı. Atölye öğrencileri geleneksel biçimlerin üzerinden geliştirdiği tasarımların bölge insanının da üretime katıldığı ürünlerin satışı. Bu üretim atölyeleri bölgede yaşayan kadınların iş imkanını genişletmeye çaba gösterecek.

3- Müze giriş ücreti ve müze hediyelik eşyalarının satışı.

4- E.B.M. atölyelerinin dönem sonu sergisinde satışı yapılan çalışmaların %30'luk müze payı.

5- Kış, sonbahar ve bahar atölyelerinin bir bölümü ücretli olacak. Buradan alınacak gelir ücretsiz dönemin ve burslu öğrencilerin masraflarını karşılayacak.

6- Yemekhane, kafeterya gelirleri.

7- Bağış - destek gelirleri. Genel gelirin içinde %25'in üzerinde olmayacak.

 

_____________________________________________________


E.B.M. çalışma planı.


1. yıl -  E.B.M. taslağını tamamladıktan sonra Selüke köyünde tarım yapılmayan arazi üzerinde doğal malzemelerden korunaklar yapılmaya başlanacak; çevre düzeni, ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacak.

2. yıl - Korunaklar ve çadır kamplarıyla yaz atölyesi çalışmaları başlayacak. Geleneksel malzemelerden "müze atölye" yapılacak. ders BELGELİĞİ'nde bulunan resim ve desenler sergilenecek. Tarım denemeleri yapılacak.

3. yıl - Müze binasının birinci bölümünün yapımı tamamlanacak. İlkbahar ve sonbahar atölyeleri öğrenci kabulüne başlayacak. Çevre köylüleriyle ortak çalışmalar geliştirilecek, kooperatif kurulacak. Çiftlik alanlarının yapımı başlayacak. Susuz tarım yöntemleri üzerinde çalışılacak, müzeye gelir getirici doğal üretimler denenecek.

4. yıl - Müze binasının ikinci bölümünün yapımı başlanacak. Müze Dokuma atölyesi kurulacak. Gönüllü tekstil öğrencileriyle birlikte çevre köy halkıyla geleneksel tasarımlar üzerinden yeni ürünler geliştirecek. Selüke ve çevre köylerin kıraç sahipsiz alanlarını ağaçlandırma çalışmaları başlayacak.

5. yıl ve sonrası - Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü ve Sanat Eğitimi Araştırmalar Enstitüsü kurulacak. Kış atölyesi öğrenci kabulüne başlayacak. Müze binasının üçüncü bölümünün ve diğer binaların yapımı başlayacak.

 

_____________________________________________________

 

Yaz Atölyeleri


Yaz Atölyeleri Öğrencisi

Resim (Görsel Sanatlar) öğretmeni adayları katılabilir. 3. ve 4. sınıfa geçmiş öğrenciler öncelikli olarak seçilir.
Bağlı oldukları okullarından 3 öğretim elemanı ve kendi niyet mektuplarıyla başvurabilirler.
Süre 30 gündür.
Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında iki dönem açılır.
Öğrenci sayısı en fazla 24 olacaktır.

Yaz Atölyelerinde Yaşam
Öğrenciler günde en az 10 saatlerini atölyelerde çalışarak geçirmek zorundadırlar (atölyeler 24 saat açık kalır).
Bu programlara katılacak sanatçı, sanatçı sanat eğitimcileriyle birlikte aynı atölyelerde çalışma olanakları verilir.
Haftanın en az üç günü gece seminerleri düzenlenir. Akşam yemeklerinden sonra gösteriler, söyleşiler, müzik dinletileri ve konserler düzenlenir.
Her hafta bir gün çevre köylerinde çocuklar için yapılacak sanat projelerine katılarak, uygulama ortamında sorumluluk alırlar.

Öğrenciler bulaşık, temizlik, yemeğe yardım, bahçe sulama, belgelik ağaçları çalışmaları gibi Müze'nin günlük işlerine, dönüşümlü olarak günde en az üç saat ayırmakla sorumludurlar.
Yaz Atölyeleri sonunda öğrencilere diploma, berat gibi bir belge verilmez. Dönem sonunda sergi açılır, sergi katlım belgesi verilir. Seçilen iki çalışma Müze arşivine bağışlanır.

Yaz Atölyesi kâr amacı gütmez.
Yaz Atölyesi ücretsizdir. Atölye demirbaşları dışında boya, tuval gibi malzemeler kısıtlı miktarda verilebilir.
 

_____________________________________________________

 

Bahar-Sonbahar Atölyeleri
 

Bahar-Sonbahar Atölyeleri Öğrencisi
Lisans dönemlerini bitirmiş en fazla üç yıllık mezunlar ve Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlik programındaki öğrenciler katılabilir.
Bağlı oldukları, mezun oldukları okullarından 3 öğretim elemanı ve kendi niyet mektuplarıyla başvurabilirler.
Süre 30 gündür.
Her yıl Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım aylarında 6 dönem açılır.
Öğrenci sayısı en fazla 24 olacaktır.

Bahar-Sonbahar Atölyelerinde Yaşam
Öğrenciler günde en az 10 saatlerini atölyelerde çalışarak geçirmek zorundadırlar (atölyeler 24 saat açık kalır).
Bu programlara katılacak sanatçı, sanatçı-sanat eğitimcileriyle birlikte aynı atölyelerde çalışma olanakları verilir.
Akşam yemeklerinden sonra gösteriler, söyleşiler, müzik dinletileri ve konserler düzenlenir.
Her hafta bir gün çevre köylerinde çocuklar için yapılacak sanat projelerine katılarak, uygulama ortamında sorumluluk alırlar.

Öğrenciler bulaşık, temizlik, yemeğe yardım, bahçe sulama, belgelik ağaçları çalışmaları gibi Müze'nin günlük işlerine, dönüşümlü olarak günde en az üç saat ayırmakla sorumludurlar. Bahar-Sonbahar Atölyesi sonunda öğrencilere diploma, berat gibi bir belge verilmez. Dönem sonunda sergi açılır, sergi katlım belgesi verilir. Seçilen iki çalışma Müze arşivine bağışlanır.

Bahar-Sonbahar Atölyesi kâr amacı gütmez.
Bahar-Sonbahar Atölyesi ücretlidir. Burs verilebilir. Atölye demirbaşları dışında sarf malzemeleri verilmez.
 

_____________________________________________________
 

Kış Atölyeleri
 

Kış Atölyeleri Öğrencisi
Bu dönem için dosya ve niyet mektubu gereklidir. Her yıl Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında tek dönem açılır.
Süreyi katılımcı belirler.
Öğrenci sayısı en fazla 20 olacaktır.

Kış Atölyelerinde Yaşam
Atölyeler 12 saat açık kalır.
Her hafta bir gün çevre köylerinde çocuklar için yapılacak sanat projelerine katılarak, uygulama ortamında sorumluluk alabilirler.
Bu programlara katılacak sanatçı, sanatçı-sanat eğitimcileriyle birlikte aynı atölyelerde çalışma olanakları verilir.

Öğrenciler bulaşık, temizlik, yemeğe yardım, belgelik ağaçları çalışmaları gibi Müze'nin günlük işlerine, dönüşümlü olarak günde en az bir saat ayırmakla sorumludurlar.

Kış Okulu ücretlidir. Burs verilebilir. Atölye demirbaşları dışında sarf malzemeleri verilmez.
Kış Atölyesi sonunda öğrencilere diploma, berat gibi bir belge verilmez.

_____________________________________________________

...
İnsan yapıp-eden bir varlıktır. İnsanın yapıp-ettikleri ‘şimdi’ denilen zamanda başlar. Fakat ‘şimdi’ bir orta noktadır; onun bir dünü, bir yarını vardır; o, bir tarafıyla insanı düne, geçmişe, diğer tarafıyla da yarına, geleceğe bağlar. Çünkü her ‘şimdi’, biraz sonra geçmiş olmakta, hem de geleceğe uzanmaktadır... İnsanın tarihi bir varlık olması demek, onun bütün başarılarıyla, başından geçen ve geçmiş olan bütün olaylarla zaman dimension’larına (boyut) kök salması demektir. Zamanın dimension’larına kök salmak demek, insanın geçmişi, geçmişteki başarıları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşaması demektir. Bu, geçmişteki başarıların izlenmesi, hataların tasfiye edilmesi, bir kontinuite’nin (sürekliliğin) kurulması demektir. ‘Tarihsizlik’ ise, insanın zaman dimension’larından ‘şimdi’ye yahut da düne saplanıp kalmasıdır. Böyle bir durumda dün-sferi, ‘geçmiş’, ‘şimdi’ye alınır; dün, dün olarak yaşanmaz, şimdi olarak yaşanır, yani geçmiş, mazi, şimdiye getirilerek ‘gelenekçiliğe’saplanıp kalınır; artık burada dünü bir tenkit süzgecinden geçirmeyi kimse aklının köşesinden bile geçirmez.
Takiyettin Mengüşoğlu >>> ders BELGELİĞİ tarih kolu

 

 

 


..............................................................

müze için yazılanlar, düşünceler
..............................................................

 

 

Erzincan BELGELİĞİ Müzesi Grubu
https://www.facebook.com/groups/1732661140384177