erzincan belgeliği

portreler
13 Kasım 2017 tarihinde hazırlanmaya başlanmıştır. Yeni eklerle sürdürülecektir.

ana sayfa   +   erzincan belgeliği 1888-1988  +   resimlere yakalanmış tarih

 

Uzun topçu Hüseyin beyin* oğlu AHMET; Erzincan hapishane müdürü Hüseyin Öztopçu'nun(1883-1956) babası.
Ahmet bey, Erzurum'a giden birliğinde tifodan ölüyor 1899(?) * Erzincan da askeri birliğine bağlı atölyede bir top yapan Hüseyin beye uzun topçular lakabı verilmiş. Bu top uzun yıllar Erzincan'da kullanılmış.

 

Erzincan'lı Numan efendinin torunları; Halis ve Muhlis Karakullukçu.
Halis Karakullukçu, İstiklal Savaşı'nda şehit olmuştur.
Muhlis Karakullukçu, İstiklal Savaşı'nda başından ağır yaralanmış; gazi olmuştur.

 

Evliyagil'lerden Ahmet hocanın oğulları Abdurrahman (hoca), Yusuf (İstiklal Savaşı gazisi). ve torunu Gani Baysal (askeri öğrenci)

 

Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı Gazisi Ahmet Kahraman
Selüke'li İsmail beyin, Mahbube hanımın oğlu.
Doğum 1282/1866 - Ölüm 18.12 1368/1952
Alaya Duhulü: 6 Kasım 1301 / 18 Kasım 1885
Teğmenliğe Nasbı: 18 Eylül 1307 / 30 Eylül 1891
6 Aralık 1339 / 6 Aralık 1923: Yaş haddi sebebiyle emekli. 18 Aralık 1952: Sağlık kontrolü için gittiği Ankara'da öldü. Ankara Cebeci Kabristanına defnedildi.

 

Ali Kemali - Erzincan Valisi
15 ağustos 1930, Ali Kemali; "ERZİNCAN Tarihi, Coğrafi, İçtimai, Etnoğrafi, İdari, İhsai tetkikat tecrübesi" kitabının önsözünü yazdı: "... Ben bu yolda ilk hatveyi attım. Vatanın bundan sonra yetişecek güzideleri bu isri takip ve bu eseri ikmal ederlerse, ruhum toprak altında artık beyazlaşmış kemiklerimin bir bir raşei tefehhurle birbirine çarptığını duyacak. Bu da benim için büyük ve kafi bir mükafattır."

 

Ord. Prof. Şemseddin Günaltay (1883 - 1961)
1883 yılında Erzincan’da doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu Fen Şubesinden mezun olduktan sonra Lozan Üniversitesi Tabiiyat Bölümünü bitirdi. Özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.
Kıbrıs İdadisi’nde öğretmenlik, Midilli İdadisi, İzmir ve Gelenbevi Liseleri müdürlüklerinde bulundu. 1915 yılında İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi ve İslâm Kavimleri Tarihi Müderrisi tayin edildi. Süleymaniye Medresesi’nde Dinler Tarihi ve İslâm Felsefesi okuttu. 1924 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşunda bu fakültenin başına getirildi.
1915 yılında Ertuğrul Sancağı (Bursa)’ndan Bilecik Mebusu seçilerek siyasî hayata atılmıştır. Mütareke günlerinde İstanbul Darülfünûnu’nda millî davayı kuvvetle savunan ve gençlere yol gösteren hocalardan biri olmuştur. Ankara’da millî hükûmet kurulduktan sonra, İstanbul Belediye Meclisi’nde üyelik ve başkan vekilliği yaptı. Bu arada, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde görev aldı.
1923-1950 yılları arasında Sivas, 1950-1954 yılları arasında Erzincan Milletvekilliği yapan Şemsettin Günaltay, 1949’da Hasan Saka’nın istifası üzerine 18. T.C. Hükûmetini kurmuş ve Demokrat Parti iktidarına kadar da Başbakanlık görevini sürdürmüştür.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Kurucu Meclis Üyeliği de yapan Günaltay, 1961 yılında İstanbul Senatörü seçildi, ancak aynı yıl vefat etti. 1941’den ölümüne kadar Türk Tarih Kurumu’nun Başkanlığı yaptı.
Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
18. T.C. Hükûmeti 16.01.1949 - 22.05.1950

 

Sadık Perinçek, (d. 1915, Kemaliye, Erzincan) - (ö. 13 Eylül 2000)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hatay ve Diyarbakır Hâkim Yardımcılıklerı, Ankara Sulh Yargıçlığı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı, Temyiz Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Muavinliği, Yazarlık, TBMM X., 1.(XII), 2.(XIII) ve 3.(XIV) Dönem Erzincan Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Atatürk'ün Bütün Eserleri Danışma Kurulu üyeliği ve uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in babasıdır.

 

Fahri Sabit Korutürk (13 Ağustos 1903 - 12 Ekim 1987)
1903 yılında İstanbul'da eski askerlerden Erzincanlı Osman Sabit Bey ile Nesrin Hanım'ın oğlu olarak doğdu. Annesini küçük yaşta kaybedince üvey annesi Nuriye Korutürk (1873-6 Kasım 1973)'ün gözetiminde büyüdü.
Türk siyasetçi, Türk Deniz Kuvvetleri eski komutanı ve Türkiye'nin 6. cumhurbaşkanı. 1957–1960 yılları arasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmış olan Korutürk, 1973–1980 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür.
1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'ndan, güverte mühendis teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1 Mart 1923 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Hamidiye ve Yavuz gemilerinde tahsil ve staj gördü. Çeşitli gemilerde görev yaptıktan sonra, 1931 yılında girdiği Deniz Harp Akademisi'ni 1933 yılında bitirerek kurmay subay oldu. Akabinde 18 Mart 1934 tarihinde bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Korutürk soyadı verildi.

 

Prof.Dr. Fehim FIRAT (1908-1980)
FIRAT, 1908 yılında Erzincan’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Erzincan ve Mıntıka Ziraat Mektebinde tamamlamıştır. Daha sora girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1929 yılında mezun olmuş, aynı yıl Yüksek Orman Mektebinde Orman Amenajmanı Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. FIRAT, 1931 yılında Fransa’ya gitmiş, 1934 yılında Nancy Orman Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Daha sonra, Tharant’da Prof. Rohl’ün yanında doktora çalışmasına başlamış, 1937 yılında Doktor unvanını almıştır.
FIRAT, 1937’de yurda dönmüş ve Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsüne Başasistan olarak Prof. Dr. Fritzche’nin yanında görev almıştır.
Askerlik görevini yaptıktan sonra Enstitüdeki görevine dönmüş ve “Fıstıkçamı Ormanlarımızda Meyve ve Odun Verimi Bakımından Araştırmalar” adlı tezi ile 1942 yılında Doçent unvanını almıştır. FIRAT, 18.12.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.
FIRAT, 1948 yılında YZE’nin lağvedilmesi ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesi’ne bağlanması ile görevine Kürsü Başkanı olarak devam etmiştir. 1952-1954 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı yapmış, 28.06.1955 tarihinde de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiştir. 1960 Devriminden sonra oluşturulan Kurucu Meclisin, Temsilciler Meclisine, 1963 yılında kurulan TÜBİTAK’ın Tarım ve Ormancılık Araştırma Gurubu ilk yürütme kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

 

Gençlik Kulübü tarafından yapılan "Çukur Ova Kır Koşusu" 16 Şubat 1947
Nihat Gönenç, Nedim Muratoğlu, A. Turan Öztopçu, Cemil Tokyürek arkadaşları ve atletler.

 

Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği, 12 Kasım 1948, Ankara
Mehmet Emin Lekili, Kemal Kiremitçioğlu, Fevzi Uçaner, Şevkati Özkutlu, Tevfik Şenocak, Sebahattin Özbek, İdris Eryüce, Fehmi Tüzün, Muzaffer Güler, Mehmet Nazlı, Gani Baysal, Kemal Boralıdağ, Necati Kumbar, Şerafettin Tahran, Şerafettin Emiroğlu, Necip Baysoy, Ahmet Ağeoğlu

 

Erzincan'lı Sarıkamış Gazisi Abdülgani Bey ve Faika Hanım’ın oğlu S. HÜSAMETTİN ATABEYLİ
Dört dönem Erzincan Milletvekilliği- Devlet Bakanlığı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.
1922 Erzincan doğumlu olan Atabeyli İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olarak Avukatlık yaptı. 12-13-14 ve 15. Dönem Erzincan Milletvekili olan bu dönemde Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Atabeyli 1955-1957 yılları arası Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

 

Prof. Dr. Fikri Şenocak; 1925'de Erzincan'da doğdu.
1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden askeri öğrenci olarak mezun oldu. Deniz Kuvvetlerinde Hekim olarak çalıştıktan sonra Ankara GATA’da KBB Asistanı oldu. 1953-56 yılları arasında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde KBB Uzmanı olarak çalıştı. 1958-59 yıllarında ABD’de National Navy Medical’de bulundu. Temple Üniversitesi’nde Larengoloji ve Larengeal Cerrahi ve Bronkoloji eğitim kursuna katıldı. Bir yıl süreyle Gölcük Deniz Hastanesi’nde çalıştı. Binbaşı rütbesi ile askerlikten ayrıldı. Beş yıl süreyle SSK Eyüp Hastanesinde çalıştı. 1965 yılında Doçent oldu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Öğretim Üyeliği’ne atandı. 1968’de Londra ve Kopenhag'a gidip orada Vestibüler Sistem ve Nörootoloji konularında araştırmalar yaptı. 1970 yılında Profesör oldu. 10 yıl süreyle Kürsü Başkanlığı yaptıktan sonra 1992 yılında yaş haddi nedeniyle emekli oldu ve 29.05.2014’te vefat etti.

 

Asım Bezirci (d. 1927, Erzincan - ö. 2 Temmuz 1993, Sivas), Türk inceleme yazarı, eleştirmen.
1950 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Gerçek gazetesinde politik fıkralar yazmaya başladı. Çeşitli dergilerde Halis Acar adıyla yazıları yayınlanan Bezirci, 1960'tan sonra kendi adıyla yazmaya devam etti.

 

Erzincan'lı Ethem beyin oğlu, Cevat Çapan (18 Ocak 1933'te İstanbul Darıca'da doğdu)
Cemal Süreya, “Şiir çevirmek sermayeden yemek” demiş. Kuşkusuz sermayesinden en çok yemiş şairlerden biri de Cevat Çapan. Bugüne kadar Sappho, Kavafis ve Octavia Paz’dan Fernando Pessoa, Ezra Pound ve Federico Garcia Lorca’ya kadar başka başka coğrafyalarda yazılan sayısız şiiri Türkçeye çevirip dünya şiirinin sesini “Çin’den Peru’ya” Türkiyeli okura duyurdu Çapan.
İlk şiir kitabını ise 52 yaşında yayımladı. Şairliğinin uzun yıllar gölgede kalmasından çekinmeden; imgelemini, yaratıcılığını cömertçe dünya şiirinin ustalarını çevirmeye seferber eden Cevat Çapan, bu yıl teması “Kültürlerarası Diyalogda Çeviri” olan 28. İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı.

 

Erzincan Belediye Başkanı Nedim Muradoğlu
Önder Çağlı, Akgün Ertürk, Alaattin Polat, Muammer Süzgün, Kenan Akkuş, Şeref Toprak, Adnan Ercan, Sami NAYKI, Ressam Celal, Aydemir Sezginer, Muzaffer Çakır ve Ulvi Dönmezçelik Fotograf: 1974 (?) Erzincan Belediyesi

 

Ali Ekber Çiçek, (d. 1935, Ulalar Köyü-Erzincan – ö. 26 Nisan 2006 İstanbul). Türk halk müziği sanatçısı.
Çiçek, babasını 1939 Erzincan depreminde yitirdi ve küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başladı. İlkokul öğreniminden sonra maddi olanaksızlıklar sonucu öğrenimini sürdüremedi, ancak ağır yaşam şartlarına karşın müzikten hiç kopmadı.
Müzik aşkı ağır basınca İstanbul'a göç etti ve halk müziğinin önemli isimleriyle tanıştı. Askerden sonra TRT'nin açtığı sınavı kazanarak, Muzaffer Sarısözen döneminde TRT Ankara Radyosu'na ve Yurttan Sesler Korosu'na girdi. 35 yılı aşkın bir sürede 400'den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştırdı.
TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Ali Ekber Çiçek'in Türkiye'deki bütün türkücüler tarafından derlemeleri söylenmektedir. 2003 yılının başlarında TRT Belgesel Programlar Müdürlüğü tarafından Ali Ekber Çiçek'in hayatını anlatan Cahilden Uzak Dur, Kemale Yakın isimli belgesel çekilmiştir.
Başta "Haydar Haydar" olmak üzere Türk halk müziğine birçok unutulmaz türkü armağan eden bağlama sanatçısı ve derlemecidir. Kendisi gibi sanatçı olan Cemile Cevher Çiçek ile evli olan Ali Ekber Çiçek yakalandığı pankreas kanseri'nden kurtulamayarak, 2006 yılında, 71 yaşında hayata veda etti.

 

Erzincan Yardım Sevenler Derneği, Dernek üyeleri çalışma toplantısı 1975
İsmet hanım, Nigahban Okutur, ......, Süheyla Sözdinler, Adalet Bitlisli, Duran Bezirci, ......, ......, Gülseni Bezirci, Cahide Küllahlı, ......, Sevgi Bakalım, Sevim Sanalan, Fahriye Bakalım, .......,
Sevim hanım, İsmet Gürkan, Yurdagül Öztin, Hidayet Köksal, Nahide Öztopçu, Yurdagül Satçıoğlu, ......., Hayriye Işık, Suzan hanım, Fatma Bakalım,

 

Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935, Erzincan
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Serbest Avukatlık yapmıştır. Adalet Partisi Erzincan il başkanlığı yaptı. 1983 Seçimleri'nde yılında Anavatan Partisi'nden Erzincan milletvekili seçildi. 1984-1987 yılları arası İçişleri Bakanlığı yapmıştır ardından 1987 seçimlerinden sonra TBMM Başkanlığı'na seçilmiştir. 9 Kasım 1989'da Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığa seçilmesinin ardından başbakanlığa atanıp ardından ANAP genel başkanlığına seçildi. 15 Haziran 1991'de yapılan ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a karşı yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı. 1992 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye dönmüştür.
18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından mayıs ayında yapılan TBMM Başkanlığı seçimlerini kazanıp 2000 yılına kadar TBMM Başkanlığı'nı sürdürdü. 2000 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak adaylığını 2. turun ardından geri çekmiştir. 2002'de ANAP'tan istifa eden Akbulut, aynı yıl yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle seçilemedi.
Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la (d. 1939) evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıdır. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili olmuştur. Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

 

Hüseyin Aktaş 1941 yılında Erzincan'da doğdu. 20 yaşındayken maraton koşmaya başladı. 1963'te 10 bin metrede Akdeniz Oyunları üçüncülüğü elde eden Aktaş, aynı yıl Atina Maratonu'ndaki başarısıyla Balkan atletizm karmasına seçildi.
Balkan Oyunları'nda defalarca mücadele eden Hüseyin Aktaş, 1970, 1972, 1973 ve 1976'da dört kez maratonda Balkan şampiyonluğu elde etti. Dört kez de ikincilik elde eden ünlü maratoncu, 6 Nisan 1969'da Atina Uluslararası Maratonu'nda 2:16.43 ile kariyerinin en iyi derecesini koştu. Ertesi yıl aynı yarışta İsmail Akçay'ın ardından 2:26.05 ile ikinciliği aldı.
Ankara'daki 19 Mayıs Maratonu'nda 1971, 1973, 1974 ve 1976'da birincilik kazanan Hüseyin Aktaş, İzmir 1971 Akdeniz Oyunları'nda da maratonu İtalyan Bassi'nin arkasında gümüş madalya ile tamamladı. 1982'ye kadar yarışmayı sürdüren Aktaş, Osman Coşgül ve İsmail Akçay ile birlikte maraton yarışmalarında Türkiye'de gelenek oluşturan üç temel taşından biriydi.

 

Rıfkı KAYMAZ: 1950 Erzincan
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu (1972) . Gazetecilik, memurluk, uzmanlık, öğretmenlik, okutmanlık, TBMM’de danışmanlık görevlerinde bulundu. Muştu ve Kültür Edebiyat dergilerini yayınladı. Gazetelerde; kültür-sanat, genç kalemler vb. sayfalar hazırladı, yayın kurullarında görev aldı. Çocuklara yönelik şiirler de yazdı. Geleneksel bakır işleme alanında çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışında sergiledi. 1974 Arkın Çocuk Edebiyatı şiir yarışmasında üçüncü, 1996 Türkiye Milli Kültür Vakfı Hicret Şiir Yarışmasında, Tuzla Belediyesi Gül Şiirleri Yarışmasında mansiyon aldı. Trabzon Belediyesi Naat Yarışmasında birinci oldu. Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri, Çocuk Edebiyatçıları Birliği kurucu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

 

4 Şubat 2014 Erenköy İSTANBUL
Orhan Ulusoy, Şefik Aras, Nusret Yılmaz, Oktay Malatyalıoğlu, Hüsamettin bey, Refik Aras,
Bahri Kolat, Remzi Ulusoy, Alaattin Sağ

 

Vokan Saraçoğlu  1944 (?) yıllarında Erzincan‘da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve Liseyi Erzincan‘da bitirdi. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka teknik makine bölümünden mezun oldu.
1971 yılında İstanbul’da Üç Maymun Kabere tiyatrosunda oynayarak profosyenel oldu. Volkan Saraçoğlu iş hayatı ve tiyatroyu hep birlikte sürdürdü. 1990 yılında Hazine Ve Dış Ticaret Müdürlüğünden emekli oldu.
2006 yılında başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ‘ın paylaştığı Bir Demet Tiyatro‘da canlandırdığı Numan karakteriyle de gönülleri fethetmişti. Bir Demet Tiyatro’da Demet Akbağ’ın canlandırdığı Feriştah‘ın eşi Numan rolünü canlandırdı.
“Bir Demet Tiyatro” programı ile Uygur Tiyatrosu ve çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı.
Volkan Saraçoğlu, Zeliha Berksoy Galeri Tiyatrosu, Mete İnselel Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Nokta Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Yedi Tepe oyuncuları, Süheyl Uygur–Behzat Uygur tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosunda oynanan çeşitli oyunlarda yer aldı. 2007 yılında Sinan Bengier ve Ayberk Atilla ile kendi tiyatrosunu kurdu kendi yazdığı “insanın içi iğneli fıçı” adlı oyunu bir yıl oynadılar. Volkan Saraçoğlu, 8 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da 70 yaşında öldü.

 

Binali Yıldırım 20 Aralık 1955 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesin'den mezun oldu ve bu alanda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Bunun yanında 1994-2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri Müdürlüğü yaptı. 2002-2013 ve 2015-2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Ulaştırma bakanı olarak görev yaptığı dönemde birçok hizmet yapıldı. Otoyollar, havalimanları, hızlı trenler, demiryolu ağları, limanlar, marmaray gibi birçok proje inşa edildi. Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul, Erzincan ve İzmir milletvekili olarak meclise girdi. 2016 yılında Türkiye'nin başbakanı oldu.

 

Kutluğ Ataman, film yönetmeni. İstanbul, Londra ve Erzincan'da yaşamını sürdürmektedir.
Kutluğ Ataman, yaralı yabani kuşların tedavi edilip doğaya kazandırılması için kuş korusu oluşturdu. Ataman, çiftliğindeki 15 bin metrekarelik ormanlık alanda yaralanmış yabani kanatlı hayvanların tekrar doğaya kazandırılması için Erzincan'da "Palanga Kuş Korusu" adını verdiği bir bölüm oluşturdu.


 


Copyright © H62