erzincan belgeliği

erzincan konulu yayınlar
3 Şubat 2018 tarihinde hazırlanmaya başlanmıştır. Yeni eklerle sürdürülecektir.

ana sayfa   +   erzincan belgeliği 1888-1988  +   resimlere yakalanmış tarih

 


 

Ali Kemali; "ERZİNCAN Tarihi, Coğrafi, İçtimai, Etnoğrafi, İdari, İhsai tetkikat tecrübesi" kitabının önsözü: "... Ben bu yolda ilk hatveyi attım. Vatanın bundan sonra yetişecek güzideleri bu isri takip ve bu eseri ikmal ederlerse, ruhum toprak altında artık beyazlaşmış kemiklerimin bir bir raşei tefehhurle birbirine çarptığını duyacak. Bu da benim için büyük ve kafi bir mükafattır." Ali Kemali, Erzincan Valisi, 15 ağustos 1930,


 


 

M.Hidayet Pasin- Ş.Vedat Çelik; Erzincan Tarihi, Coğrafyası, Folklörü, Kardeş Matbaası, 1962 - 112 Sayfa; 1962 Yılında hazırlanmış kısaltılmış, özet bilgiler, eğitim ve öğretim tabloları, resimler, nüfus ve köy isimleri kaydedilmiş, bir de harita bulunan bu değerli eser eski Erzincan Lisesi Müdür M.Hidayet Pasin ve Erzincan İlk Öğretim Müfettişi Ş.Vedat Çelik tarafından kitaplaştırılmış.


 


 

Metin Tonbul; Erzincan Yöresi Atasözleri - Erzincan yöre halkının konuştuğu Erzincan Ağzı ile şiirler yazdı. Şiirlerinin yanı sıra Erzincan ağzıyla kısa öyküler de yazarak yöresinin konuşma biçimini elinden geldiğince özüne sadık kalarak işlemeye özen gösterdi.


 


 

Metin Eke; Erzincan ve İdil-Ural Bölgesi'ndeki Ezgilerin Pentatonik Bakımdan Benzeşmesi


 


 

Kenan Mutlu Gürses - Erzincan Tarihi - 4 cilt


 


 

Erdem Yavuz; Türk İktisat Tarihinde Erzincan - Arı Sanat Yayınevi


 


 

Erdem Yavuz; Türk Siyasi Tarihinde Erzincan - Arı Sanat Yayınevi
Bu çalışmada, Cumhuriyet'in ilanından 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne kadar olan sürede Erzincan'da meydana gelen siyasi gelişmeler ve bunların Erzincan'a olan etkileri üzerinde durulmuştur. Siyasi hayatın en önemli ayağı olan valiler, belediye başkanları, siyasi parti teşkilatları, belediye ve milletvekili seçimleri, Türk Ocağı, Halkevi yapılanmaları incelenmiştir. Ayrıca içerde meydana gelen Dersim olayları ve 27 Mayıs 1960 Darbesi ile dışarda gelişen Kore Savaşı ve Türkiye'nin NATO'ya giriş süreci kronolojik olarak incelenmiş ve Erzincan'a etkileri ele alınmıştır.


 


 

Erdem Yavuz; 1939 DEPREMİ (Erzincan ve Bölgeye Etkisi)  I. Dünya Savaşı’nda, savaşın dışında kalmayı başaran Türkiye, uzun süre askeri, siyasi ve ekonomik baskılara maruz kalmıştır. Olağanüstü koşullar neticesinde ülkede oluşan savaş ekonomisinin olumsuzlukları ekonomiye ağır yük getirmiş, halkın ve silahaltına alınanların ihtiyaçlarının karşılanması meselesi yeni kaynak arayışlarını zorunlu kılmıştır. Savaşın başlamasıyla beraber hızlı fiyat artışları ve karaborsacılık başlamıştır. Bu olumsuz tablonun üzerine bir de 1939 depremi eklenince devletin eli kolu bağlanmıştır. Nitekim Erzincan başta olmak üzere çok geniş bir alanda etkisini gösteren, birçok can ve mal kaybına yol açan 1939 depremi, Türkiye’yi savaşla beraber uzun süre meşgul etmiştir. Bu dönemde Türkiye’de ülke genelinde uygulamaya konulan zorunlu savaş ekonomisine ek olarak deprem ekonomisi de eklenmiştir.


 


 

Ali Akın; Bir Deprem Öyküsü - Kitapmatik Yayınları.  Deprem sonucu henüz ismini bile bilemeyecek yaşta kimsesiz kalan binlerce çocuk vardır sokaklarda.Kırık Gece, bu çocuklardan sadece birinin gerçek yaşamından alınmış kimsesizliğin boyutlarını ve hayatla devam eden onurlu yaşam mücadelesinin hikâyesini akıcı bir dille okuyucuya sunarken, deprem kuşağında bulunan ülkemizde, benzer acıların yaşanmaması maksadıyla her vatandaşımızın deprem konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır.
 


 


 

Erol Kaya; Erzincanlı Son Devir Osmanlı Uleması; Erzincan Üniversitesi Yayınları, 2017


 


 

Erol Kaya; Osmanlı Devri Erzincan Vakfiyyeleri; Erzincan Üniversitesi Yayınları, 2017


 


 

H. Avni Öztopçu; Erzincan Belgeliği; mart 2000 de başlamış; OCAK 2001 de internet ortamında yerel tarih sitesi olarak kurulmuş, web ağlarıyla sanal müzeye dönüşmüş bir çabadır. Erzincan'ın 1923-1973 dönemini merkez alan, aile tarihi üzerinden şehir yaşamını ve kültürünü konu alan ilk web alanıdır.


 

Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği veErzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı


 


Copyright © H62