ERZİNCAN YARDIM SEVENLER DERNEĞİ
1980 öncesi dernek belgeliği
 

 

 
madde:1- 1928 yılında Kadın Yardım Cemiyeti adı ile kurulan Dernek 28.1.1938 gününde  adını, büyük önder Atatürk'ün isteğiyle Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirmiş ve Bakanlar Kurulunun 22.6.1941 gün ve 2/13763 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına girmiştir.

madde:2- Derneğin Kurucuları, Süreyya Ağaoğlu, Reşide Celal Bayar, Fitnat Fevzi Çakmak, Mevhibe İnönü, Bekıs Odman, Melehat Özbudan, Nevber Seviktekin,, Tezer taşkıran, Nimet Uybadin, Fuat Umay.

madde:4- Dernek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve Türk milletinin yükseliş yolu olan Atatürkçülüğe bağlı kalmayı, çalışmalarını aşağıda belirtilen sosyal ilkelere göre düzenlemeyi amaç olarak benimsemiştir.
 


HAZIRLAYAN
H. Avni Öztopçu

 

 1888-1988 archives about erzincan / general history of erzincan   Erzincan Tarihçesi
 


ERZİNCAN YARDIM SEVENLER DERNEĞİ,
1980 öncesi dernek belgeliği
 

8 MART 2005'de hazırlanmaya  başlanmıştır.
Son değişiklik tarihi 24 Şubat 2018

mektuplar  -  izlenimler