görüntü BELGELiGi

  ana sayfa + ders belgeligi + H62

resim çözümleme
1
/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6

  

95/96 ders NOTLARI
(ders BELGELiĞi/H62)
Mısır'a Göç. 1480 suları

 


  

... şu insanların keyif için seyahat etmediklerini, belli bir hedefe ulaşmak istediklerini anlıyoruz. Tabii, bunun öteden beri bilinen bir konu olduğunu ‘’Mısır’a Gö璒 adında da anlayabiliriz. Ama konu, bilinsin, bilinmesin, sanatçıdaki görsel biçimleri kullanış tarzı sayesinde anlam kazanmakta ve inanılır hale gelmektedir.

Gözümüz resim üzerinde kolayca, ama sanatçının biçim yapısında tekrarladığı benzer çizgiler dolayısıyla belli bir maksada göre dolaşmaktadır: Yol çizgisi, otların meydana getirdiği çizgi, nehrin yaptığı çizgi ve nihayet tepelerin çizgisi. Gözümüz, resim üzerinde yatay çizgileri takibettikçe  nasıl resmin sağına doğru kayıyor, açıkça anlıyoruz. Gözümüzün bu kaymasını incelemek için resmi ortasından ikiye bölelim. Meryemle oğlu hareketsiz kalır, Yusuf ise yürüyüşüne devam eder. Meryem’le oğlunun kaldığı kısımda ana-oğul arasında sakin bir sevginin ve şefkatin varlığını belirten birçok yuvarlak çizgi bulunmaktadır. Bu yuvarlak çizgilerde sağa doğru kaymaktadır. Gözümüz, mesela eşeğin dizginini takibederek çarçabuk, Yusuf’un sağ ayağına düşen kumaş çizgisine ulaşıyor. Yola gelince, önce yuvarlakken, Meryem’in oğlunu geçince düzleşmektedir. Yusuf’un arkasındaki hareket de tepedeki fundalıkların yükselen çizgisi ile kuvvetlendirilmiştir.

Bütün bu hareketlerin hızı Yusuf figüründe en yüksek noktasına varıyor. Onun elbisesi de gözlerimizin önüne kah derlenip toplanan, kah kesişen kuvvetli çizgiler sermektedir. Bu çizgilerin tümünde görünen karakter değişikliği göz dolaşımını çabuklaştırarak sahnenin görünüşteki sükununu yok etmektedir. Sanatçı buna engel olmak için resme ustalıklı çizgiler koyarak hem hareketin devamını sağlamış, hem de kontrol altına almıştır: Mesela Yusuf’un dayandığı asa, ağacın bu hareketi ters yönden belirten dalları, Yusuf’la ailesi Arasında bir sıra dikey çizgi yapan ağaçlar ve uzun bir ilmikle nihayetlenen yular çizgisi. En önemlisi de Yusuf’un geriye, ailesine bakışından doğan çizgi. Sanatçı, böylece, hem Yusuf’un zor durumu dolayısıyla acele etmeleri gerektiğini, hem de Meryem’in İsa çocuğa karşı duyduğu şefkati bize hissettirebilmiştir. Bir sanatçı, çizginin ifade gücünü bildiği nisbette heyecanı yansıtabilir.


 

Bates Lowry, Sanatı Görmek
Bu kitapda Mısır'a Göç; Giovanni Bellini; Washington Milli Müzesi olarak kaynak göstermiş. İnternet üzerinde pek çok kaynak sanatçısını "Vittore Carpaccio" göstermektedir.

 

Martin Lewis: "Glow of the City", Kaltnadel, 1929