görüntü BELGELiGi

  ana sayfa + ders belgeligi + H62

resim çözümleme
1
/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6

95/96 ders NOTLARI
(ders BELGELiĞi/H62)


Paul Gauguin (1848-1903)
 

Nesneleri motifleştirmiştir. "Motif basit bir çizgi, bir işaret değildir" der. Buradaki motifin arkasında anlamlar yüklüdür.
*
Orta çağla, uzak doğuyla, primitiflerle ilişki kurmuştur.
* Mısırla aynı anlatıma gitmiştir.
* Kadın kavramı vardır; bir kadın portresi değil. Bu bağlamda motife dönüşür.
(son resimlerinde) Portre dahi yapsa kimlikleri önemli değil, özel yaşantıları olarak öne çıkıyor.
* O uygarlığa baktığında hem o dili alıyor, hem tekniğini.* İzlenimciliğin tuş olayına son vermekte. (Yüzey ve kontur)
* Gauguin, zemini yüzeye yaklaştırdığı için istediği rengi (doymuşluğuyla) kullanıyor.
* Objeler birbirini perdeler şeklinde örtüyor. Zeminin yüzeye yaklaşmasıyla klasik yanılsama bozuluyor.


Vincent van Gogh
(1853-1890)
 

Nesneye kişilik katmıştır, insanlaştırmıştır.
* İç duygusuyla çevresini araştırmıştır.

* Mekan, figürün iç yapısını anlatmada yardımcı olur.
* Uzak doğu baskı resimlerin yalın etkisindedir. Japon baskıları gibi, doğrudan ve yoğun bir etkiye sahip olmasını istiyordu.
* Ölçüt sanatçıyla oluyor ve ben diye başlıyor (ben böyle görüyorum, ben böyle düşünüyorum....) Bu Alman ifadeciliğinde de vardır.
* Dış doğa da olsa Van Gogh'a ait bir mekandır; doğanın kişileştirilmesidir.* Portresini yaptığı kişinin ruhsal etkisine pek önem vermiyor, kendisini yansıtıyor.


Paul Cezanne
(1839-1906)
 

Portreler, insanlar nesnelleşiyor-eşyalaşıyor.
*
Bir nesneyi ayakta tutan taşıyıcı sistem üzerinde yoğunlaşırken nesne ve genel bileşim yapısı olarak duygusallıktan uzak çok iyi bir gözlemcidir.
* Kitleyi ve kurguyu geometrik biçimlerle veriyor.
* Hareketsiz olana bakıyor.* Monet'in sisler içinde dağıttığını Cezanne küpler halinde kristalize ediyor.
* Renk parlaklığını feda etmeden derinlik elde etme, derinlik duygusunu feda etmeden düzenli sıralama yolundaki uğraşta, feda etmeye hazır olduğu şey kenar çizgisinin geleneksel doğruluğuydu.
* Derine doğru gitmeleri açmakta, geriye doğru genişleyen bir mekan vermektedir. Cezanne'de kaybolan şeyler yoktur. Mekan sınırlıdır.


D A D A

 

Batı uygarlığının tümüne ve onların ürettiği bütün sanatlara karşıdır.
* Bir sanat akımı olmaktan çok o l a y d ı r.
* Dada, burjuva toplumunda kök salmış olan "değişmez" kültür değerlerinin dokunulmazlığı inancını yıkmak istiyor.
* 1917'de bir dergi çıkarıyorlar. Dada'nın en önemli etkinliği olmuştur. Yaygınlık kazanmıştır.
* Geçmişle hesaplaşma ve gelenekleri tasfiye, endüstri-çağı sanatının çıkış noktasıydı. Dada bu temizlik hareketini halk kesimine indirmiştir.
* Sanatçı artık çok daha fazla bireysel dilini kullanmaya başladı.