H62 YAYINLARI / H62 PUBLICATIONS  
b a ğ l a n t ı l a r - l i n k s   

home + ana sayfa


H 6 2   y a y ı n l a r ı   sanat, eğitim, felsefe, toplum alanlarında 1999 yılında başladığı site çalışmalarını genişleterek sürdürüyor.
In 1999 H62 publications started its studies in art, education, philosophy, society and it is still leading its studies.

Hazırlayan / Prepared by: H. Avni Öztopçu
 son değişiklik tarihi 18 September /EYLUL 2007
© H62
iSTANBUL - TÜRKiYE

1letişim - contact

Sanat  + Eğitim + Felsefe + Toplum  / Art  + Education + Philosophy + Society

  Sanat / Art

Şevket Arman
Resim Sergisi art exhibition from Sevket Arman

Dinçer Erimez
Resim Sergisi art exhibition from Dincer Erimez

Belgelik Sergileri
ders BELGELİĞİ kapsama alanında yapılan-edilenlerin sergi denemeleri.. (Öğrenci sergileri / Exhibition of Students) 

H. Avni Öztopçu

Resim Sergisi art exhibition from H. Avni Oztopcu
 
H62 Fotoğraf Sergisi
H62 photo gallery
 
H62 Sanat Galerisi H62 Art Gallery
fine arts from Turkey
   

 
Turan Öztopçu Fotoğraf Sergisi
Turan Oztopcu's photo gallery

Yunus Güneş:
"Exlibrislerim"

  Eğitim / Education

ders BELGELiĞi 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı bir numaralı atölye çalışmaları.
 ...started in 1998 in April, a magazine which has a narrow capacity / is a book. A person whose name is H. Avni Oztopcu made this for his students' lessons maks it's aim to support It is  an H62 publication
 dB BELGELiK ağaçları 
"BELGELiK AĞAÇLARI"nı çoğaltacağız... her mezunumuz ve ögrencimiz bulundukları bölgede "BELGELiK AĞAÇLARI" dikecek ve koruyacak...


dB görüntü belgeliği
Plastik sanatlar ve plastik sanatlar alanını destekleyen çözümleyici görsel malzemeyi toplamak, belgeseller hazırlamak, bunların gösterimlerini yapmak.
 
dB gezginler kolu
Gezginler kolu çevresini adımlarıyla keşfeder; gördüklerini,..
 
dB Tarih Kolu
Zamanın boyutlarına kök salmak: insanın geçmişi, geçmişteki başarıları-başarısızlıkları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşamak...
 
dB müzik kolu
Resim sanatının müzikle bağıntısını araştırır, doküman toplar, örnekleri kapsama alanına ulaştırır,  dinletiler yapar.
 
desen yazıları
ders BELGELİĞİ kapsama alanında öğrencilerin araştırma yazıları.


 TÜRKÇE
"Düşünme ile dil, görme ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Yaratıcı bir görme, yaratıcı düşünme, dilde de yaratıcı olur." T.M.

 
Hasan-Âli Yücel
Cumhuriyet'in Eğitim, Kültür, Uygarlık Savaşçısı HASAN-ÂLİ YÜCEL

  Felsefe / Philosophy

dB Felsefe Kolu
"Bilim ve felsefe dört duvar arasında hapsedilmemeli, problemlerimizi ele almalıdır... Herkese düşen iş, kendi alanında buna çabalamak ve alanının hakiki adamı olmaktır."
 
Yalova Lisesi
Yalova Lisesi Felsefe Kulübü
 
kunduz

kunduz is. zool.  Kemirgenlerden, su kıyılarında yaşayan, ev gibi kat kat güzel yuvalar ve su setleri kuran, becerikli, derisi değerli bir hayvan (castor). T.D.K. 1959

  Toplum / Society


 
Erzincan Belgeliği
 
1888-1988 archives about Erzincan - he history touched by pictures

Selüke Belgeliği
Erzincan'a 17km'lik uzaklıkta ufku geniş bir köyün belgelik denemesi. archives about Seluke - he history touched by pictures

   Sarıkamış-Sibirya belgeliği
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus İşgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla başlattığı, on binlerce askerin ölümü ve esir düşmesiyle sonuçlanan büyük yenilgi...
 
erken UYARI
Doğal - ya da doğal olmayan felaketlere karşı bilinçlenme amaçlı; dar/geniş kapsama alanlı dergi / kitaptır. WHEN THE GROUND SPLIT: THE AFTERMATH OF A DISASTER 17 AUGUST 1999

Yardım Sevenler Derneği (Erzincan)
Erzincan Yardım sevenler Derneği, 1980 öncesi dernek belgeliği.
Dernek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve Türk milletinin yükseliş yolu olan Atatürkçülüğe bağlı kalmayı,... amaç olarak benimsemiştir.
 
hedefler saçılmış bulutlar darmadağın =
... "kendi zenginliklerini arttırmak için vatandaşlarının kanlarını dökerler. Cinayet üstüne cinayet işleyerek zenginliklerini iki katına çıkarırlar. Kardeşlerinin cenaze törenleri onlar için haz konusu, yakınlarının sofraları kin kaynağıdır."

 
Piyade Okulu
Öğr. ve Krs. A. 209. DÖNEM 1. Yedek Subay Bölüğü Ağustos - Kasım 1989 TUZLA
 


mektuplar      opinions - letters

1letişim - contact

sayfa sayacı