BELGELİK SERGİSİ

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencileri
Karma Resim, Özgün Baskı ve Desen Sergisi
7- 9 Aralık 2005

 

Ana Sayfa     +     Kapsama Alanı     +     Belgelik  Sergileri

"Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları" konulu Sempozyum için açılan öğrenci sergisinde
ders BELGELİĞİ kapsama alanı öğrencilerinin de desenleri yer aldı...

Yer: Dr. İbrahim üzümcü Kültür Merkezi. Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi Göztepe-İst.