ALAN - ZONE

7 - 12 Temmuz 2023
Via Stefano Lorusso Altamura
ITALY
 

 Ana Sayfa Belgelik  Sergileri
 

 

   

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı H. Avni Öztopçu atölye öğrenci ve mezunlarının ALAN / ZONE isimli kolaj sergisi.

Açılış: 7 Temmuz 2023 saat:19:00

Sanat, gerçeklikle oynayarak doğayı aşmayı ve resimsel bütünlüğü sağlamak için onu yeniden düzenlemeyi kendisine ödev bilmiştir. Zira tüm görsel sanatların amacı, bir yapı bütünü oluşturmaktır ve bu yapı bütünü, bir anlamda sanatın mimarisidir.

Resim yapmanın ve imgelere hayat vermenin bir aracı olan boya gibi, sıradan bir kağıt parçası veya fotografik bir öğe de sanatsal anlatının bir aracı haline gelebilir. Kolaj, çeşitli öğelerin, yapı söküme uğratılmasının veya bağlamlarından koparılmasının ardından, yeni bir yapıtın kurgulanması ile oluşur. Kolaj tekniğinin kullanımı, malzemelere yeni işlevler vermeye ve sınırsız seçim özgürlüğüne sahip olmaya imkan tanır. Boşluğun çözümlenmesiyle birlikte, soyut bir alana çeşitli öğeler yayılarak yerleşir ve kadrajı dönüştürür. Farklılaşmış imajlar, yeni bir anlam bütünlüğü kurar. Bu yönüyle kolaj, deneyciliğe açılan bir kapı olmaktan öte, deneyin içinden geçerek varlık alanına kavuşturulan bir yapı bütününü ifade eder. Renk, ışık, doku gibi çok çeşitli sanatsal öğeleri kullanan ve soyut kolajı bir ifade biçimi olarak benimseyen sanatçılar, nesnel gerçekliği taklit alışkanlığını kırarlar. İmaj ve gerçeklik arasındaki çelişkilerin çözümlenmesi işi ise izleyiciye bırakılır.

ders BELGELİĞİ mezunları ve öğrencileri, bu sergide resim öğeleri üzerinde bireysel dil denemeleriyle kendi söylemlerini oluşturuyorlar. Tanınır elemanlar ile kurdukları bileşimlerde hem bu tanınırlığı hem de yer çekimini ortadan kaldırma çabası içine giriyorlar. Bütünlüğü kurmak için önce parçalıyor ve sonra parçalı formlarla kurgusal alanlar oluşturuyorlar. Sergide yer alan resimlerde, soyutlamanın ana kaynağı olan doğayı dikkatlice gözlemlemenin ve atölyede benimsenen eğitim modelinin etkileri okunabiliyor. (sergi bülteni: Leyla Mengüç, Selin Yağmur Sönmez)

 

 

 

 

 


sergi kataloğu

 

Art has assigned itself the task of surpassing nature by playing with reality and rearranging it to achieve pictorial integrity. The purpose of all visual arts is to create a cohesive structure, which is, in a way, the architecture of art.

Just as paint, which serves as a medium for painting and giving life to images, an ordinary piece of paper or a photographic element can also become a tool for artistic narration. Collage is formed through the construction of a new artwork after the dismantling or detachment of various elements from their contexts. The use of collage technique allows for assigning new functions to materials and having unlimited freedom of choice. By resolving the void, various elements are spread out and transform the frame, thus establishing a new unity of meaning. In this sense, collage represents not only a gateway to experimentation but also a constructed whole that emerges from within the experiment and enters the realm of existence. Artists who embrace abstract light, and texture, their collage as a form of expression employ various artistic elements such as color, eby breaking the habit of imitating objective reality. The task of resolving the contradictions between image and reality is left to the viewer.

Graduates and students of the "ders BELGELIGI" program create their own narratives through individual language experiments on the elements of painting in this exhibition. They endeavor to eliminate both recognition and gravity in the compositions they establish with familiar elements. In order to establish unity, they first break apart and then create fictional spaces with fragmented forms. The effects of carefully observing nature, which is the main source of abstraction, and the educational model adopted in the studio can be observed in the paintings exhibited.

 

 

 

 

Sergide Çalışmaları Yer Alan Öğrenci ve Mezunlar
Students and Alumni in the Exhibition:

Aslıhan Mumcu
Bilalcan Kara
Bircan Mutlu
Buket Ada Kılıç
Bülent Okay
Demokan Sahilli
Deniz Bozkurt
Didem Dağdelen
Elif Yılmaz
Emine Yüksel
Esra Mengülerek
Fırat Duman
Kenan İntak
Kübra Zor
Merve Çiftcibaşı
Leyla Soyer Mengüç
Selin Yağmur Sönmez
Şeyma Kaya
Tülin Demir
Yasin Okcan
Zekeriya Ezelhan
Zeynep Habiboğlu