db müzik kolu

  ana sayfa + ders belgeligi

2002-2003 çalışma raporu


Tutanak: Serap Gürdamar
(müzik kolu çalışma grubu)
 

6 Mart 2003' teki toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda  "Çağlar Boyu Resim, Müzik, Mimari Karşılaştırmaları" adlı projemizi 27 Mart 2003'te gerçekleştirdik. Müzik Bölümü'nden bir  öğretim üyesi  bölümümüze gelerek resim, müzik, mimari ilişkisinin çağlar boyu gelişimini  anlattı. Ortaçağ, Gotik, Rönesans, Yüksek Rönesans, Manierizm, Barok, Romantizm, Empresyonizm dönemlerinin resim ve müziklerinden örnekler verdi. Soyut müzik, soyut resim karşılaştırması yaptı. Anlatımlarında her dönemin ünlü ressamlarının eserlerinin dialarını gösterdi ve o dönemlerin müziklerini dinleterek resim ve müzik arasındaki paralellikleri görmemizi sağladı. Müzik terimlerinin resimdeki karşılıkları hakkında bilgi verdi. Görüntü Belgeliği'nden arkadaşlarımız bu semineri  kamera ile kaydettiler. Montajlar tamamlandı, eksik olan müziklerin temin edilmesi için çalışılıyor. 2003-2004 öğretim yılında CD'nin tamamlanarak bu belgeselin öğrencilere izletilmesine başlanacak.

 

19 mart 2003 tarihindeki toplantımızda alınan karar sonucunda 12.4.2003'te Gezginler Kolu ile ortak çalışmamız olan Türk bestecisi İsmail Dede Efendi'nin müzeye çevrilen evini ziyaret ederek burada verilen tasavvuf müziği konserini dinledik. Neyzen Kemal Karaöz ve Tanburi Özer Özel bizleri Klasik Türk müziği ve enstrümanları hakkında bilgilendirdi. Kemal Bey ile konser sonrası görüşerek bir dergi çıkarmamız halinde bize yardımcı olup olamayacağı soruldu. Yaklaşımı olumluydu. Telefonunu ve mail adresini verdi. İhtiyacımız olduğunda kendisiyle bağlantı kurabiliriz.

 

26 şubat 2003' teki toplantımızda kararlaştırılan "Karşılaştırmalı Müzik Denemeleri II" adlı projemizi 22 Nisan 2003 tarihinde saat: 16:00 'da Resim Anabilim Dalı R24 dersliğinde gerçekleştirdik. Konu Rönesans ve Barok resim-müzik karşılaştırmasıydı. 16. yy ile 17. yy resmindeki çizgiselden gölgesele geçiş, düzlemsellikten derinselliğe geçiş, kapalı şekilden açık şekle geçiş, çokluktan birliğe geçiş ve nesnelerin mutlak belliliğinden oranlı belliliğe geçişlerin müzikteki anlamlarını bulmak, çözümlemek ve resimle ilişkilendirmek; ayrıca Rönesans ve Barok dönemlerinin müziğiyle tanışmak, "ders BELGELİĞİ Müzik Kolu"nun hedefleri açısından önemliydi. Dinletimize 54 kişi katıldı. Müzik bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Ozan arkadaşımız öncelikle müzik terimlerini gitarıyla örnekler vererek bizlere tanıttı ve bunların resimdeki karşılıklarından bahsetti. Rönesans ve Barok müziğinden gitarla örnekler çalarak aralarındaki farkları bize dinletti. Rönesans ve Barok Müzikteki temalar, teknikler ve enstrümanlardan bahsederek bu dönemlerde resim ve müzikteki değişimleri anlattı. Rönesans'tan Barok'a geçişte resim sanatında olan değişimlerin müzikte de olduğunu dolayısıyla her dönemde resim ve müzik  arasında paralellik bulunduğunu gördük.

 

06 mayıs 2003 saat:16:00' da "Karşılaştırmalı Müzik Denemeleri III" projemizi Resim Anabilim Dalı R24 dersliğinde gerçekleştirdik. Dinletimize 26 kişi katıldı. Müzik bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Ozan arkadaşımız bizlere gitarıyla Müzikte İzlenimcilikten (Empresyonizm) örnekler dinletti. Dönemin müziği ve müzisyenleri hakkında bilgi verdi. Soruları yanıtladı. O dönemin müziğini tanımak ve resim sanatında olan değişimlerin müzik alanında ne şekilde karşılık bulduğunu anlamamız açısından bu proje bizler için çok yararlı oldu. Resim ve müzik arasındaki benzerlikleri bir kez daha görmüş olduk.

 
29 Mayıs 2003, R-24 atölyesi "Konuşanlar (Quendi)"

29 Mayıs 2003 tarihinde 63 kişinin katılımı ile R-24 atölyesinde "Konuşanlar (Quendi)" grubunun konseri gerçekleşti. Saat 16:00’da başlayan konser iki bölümden oluşuyordu. İlk bölüm gitar ve akordeon eşliğinde gerçekleşirken bölümümüz öğrencilerinden Pınar Karlı gitarı ile konsere katıldı. İkinci bölümde ise Müzik Kolu’nda bulunan arkadaşımız Halil İbrahim Demir bağlama çalarken, konuşanlar grubundaki arkadaşımız akordeonu ile eşlik etti. Doğu ve batı enstrümanlarının sentezinden oluşan bir dinleti oldu. Avni Hocanın o gün  desen dersi bulunan tekstil grubu da konsere gelerek müzik eşliğinde müzik konulu desen yaptılar.

 

Müzik kolu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Klasik Müzik bestecilerinin yaşamlarını konu alan CD'lerin çoğaltımı gerçekleştirildi ve bu CD'ler arşivimize kazandırıldı.