Ana Sayfa

ders BELGELİĞİ nedir?

 

1998 yılında başlayan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Anabilim dalında H. Avni Öztopçu atölye çalışmasıdır. Her yıl katılan yeni atölye öğrencileri ve atölye mezunlarıyla sürekliliği olan etkinliktir.

ders BELGELİĞİ'nin öncelikli amacı, ülkemizin her yerinde, mesleğinin hakiki insanı olmayı hedefleyen kültür öğretmenlerini yetiştirmede katkı üretmektir.

Her çalışmanın yapılanması ve sürecinde öğrenci düşünce ve eylemleriyle bulunur. ders BELGELİĞİ kollara  ayrılan çalışma gruplarıyla doğa, müzik, felsefe ve edebiyat gibi farklı alanların resimle ilişkisini araştırarak, sanat eğitimini desteklemeyi amaçlar. Bu kollardan belgelik ağaçları tohum toplar, fidan yetiştirir ve çevreye duyarlılığı arttıracak çalışmalar yapar. Müzik belgeliği müzik resim ilişkisini araştırır ve müzik denemeleri yapar. Felsefe belgeliği de sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yürütür. Görüntü belgeliği atolyede üretilen tüm çalışmaların kaydını tutarak eğitimle ilgili video, ses kaydı yapar, bunları sanal ortama aktarır, öğrenci resim ve desenlerini arşivler. Her yıl düzenlenen belgelik sergileri, ders BELGELİĞİ öğrencilerinin desen ve resim çalışmalarından oluşur. ders BELGELİĞİ eğitim sürecinin belgelerini eğitim kurumlarıyla kültür merkezlerine taşımak amacıyla, dördü yurt dışında olmak üzere toplam 43 sergi açmıştır. ders BELGELİĞİ, eğitim sürecini belgeleme amaçlı çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmaların sürekli sergileneceği bir eğitim müzesi oluşturmayı hedeflemektedir.

ders BELGELİĞİ dünyaya açık olmayı biçimi, doğayı kendi gözlerimizle görmeyi yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel bakışı geliştirmek için eğiten ve eğitilen ilişkisinin birbirine katkı sağladığı, öğrencinin  üreterek ve aşama aşama öğrendiği, içinde yer alarak, görerek, dokunarak; hissettiği kavradığı ve içselleştirdiği bir yapı.

ders BELGELİĞİ yaşamın her alanını bir öğrenme olarak görür, klasik eğitimin sınırlı mekan anlayışını reddeder. Doğaya dokunur, yanında yer alır. Mezun olan öğrenciler Anadolu'nun her bölgesine yayılarak, öğretmenlik yaptıkları okullarda ders BELGELİĞİ deneyimlerini geliştirerek kendi öğrenci ve çevrelerine taşırlar.

BELGELİK SERGİLERİ


Bölüm Dışı Sergiler
>>> (15 sergi)

 Bölüm Sergileri
>>>  (24 sergi)

 

18. Belgelik sergisi söyleşileri.
 Yurtdışı Sergileri
>>> (4 sergi)
 Desen Yarışması
>>> (13 desen yarışması)

 Resim Yarışması
>>> (6 resim yarışması)
 

ders BELGELİĞİ ödül konuşmaları ve dB müzik denemeleri 2018

 

 

ders BELGELİĞİ kolları
 

belgelik AĞAÇLARI söyleşileri... 13 Nisan 2017
Gökhan Özdemir, (2005-2006 dB resim öğrencisi)

belgelik AĞAÇLARI
Çevremize, doğaya duyarlı olmak katkı üretmek.
"BELGELiK AGAÇLARI"nı çoğaltacağız... her mezunumuz ve öğrencimiz bulundukları bölgede "BELGELiK AĞAÇLARI" dikecek ve koruyacak.
 

felsefe kolu söyleşileri... 1 Kasım 2017
Ahmet Doksanoğlu, (2005-2006 dB resim öğrencisi)

felsefe kolu
Kendi sorularımıza farklı yerlerden, farklı zamanlardan sorular sormak.
"Bilim ve felsefe dört duvar arasında hapsedilmemeli, problemlerimizi ele almalıdır... Herkese düşen iş, kendi alanında buna çabalamak..." T.M. 

gezginler kolu söyleşileri... 24 Kasım 2017
Hasan Çevik, (2001-2001 dB resim öğrencisi)

gezginler kolu
Yaşadığımız bölgeyi tanıma gezileri. Fotoğraflarla belgelemek.
"Gezginler kolu çevresini adımlarıyla keşfeder; gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini görsel ve sözel belgelerle geleceğe aktarırken, estetik yaratıcılık için de hayal zenginlikleri oluşturur.
Bu amaçla bir araya gelen gezginler; bir sırt çantasına sığdırdıklarıyla yollara düşer, fotoğraf çeker, kayıt yapar, notlar alır, desenler çizer,... Geçmiş ve şimdiki zamandan, bilgi ve belgeler toplar." 

MÜZİK belgeliği söyleşileri... 15 Nisan 2017
Aslıhan Mumcu, Selin Yağmur Sönmez (2013-2014 dB resim öğrencileri)

MÜZİK belgeliği
Resim-müzik ilişkisini araştırır, müzik denemeler yapar, doküman toplar, örnekleri kapsama alanına ulaştırır, dinletiler yapar.

 


ders belgeliği dergi/kitap
95/96 notlarını destekleyen ve öğrenci makalelerini-yazısal çalışmalarını değerlendiren dergi/kitap.


görüntü belgeliği

Plastik sanatlar ve plastik sanatlar alanını destekleyen çözümleyici görsel malzemeyi toplamak, belgeseller hazırlamak, bunların gösterimlerini yapmak.


erken uyarı

Doğal - ya da doğal olmayan felaketlere karşı bilinçlendirmek.


kunduz

Deneysel kurgu alanı.


tarih kolu

Zamanın boyutlarına kök salmak: insanın geçmişi, geçmişteki başarıları-başarısızlıkları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşamak...


bilgiyi kullanma - bilgi teknolojileri kolu

ders BELGELİĞİ çalışmalarına katkı üretir. Çalışma alanında verimliliğin arttırılması için araştırmalar yapar. İnternet ortamını kullanarak mezuniyet sonrası eğitimin sürekliliği için uğraş verir.

 

...

ders BELGELİĞİ Müze Fikri

ders BELGELİĞİ Müzesi, kendisini bir müze olarak sınırlamayacak, o bölgede yaşayan insanlara olanaklar sağlayacak, eğitim verecek, bünyesinde kuracağı atölyelerle, enstitüleriyle sanat eğitimine katkı üretmeyi amaçlayacaktır.

Müze, tarım yapılmayan alan üzerinde kurulacak. Bölgenin bitki örtüsü ve ağaç çeşitliliği dikkate alınarak arboretum oluşturulacak. Arboretum için ders BELGELİĞİ mezunları çalışacak. Bölgenin yerli fidanlarını üretecek, ücretsiz dağıtılacak.

Resim, desen, heykel, seramik, tekstil atolyeleri kurulacak. Üniversitelerin sanat alanında eğitim gören başarılı öğrenciler bu atölyelerde çalışabilecek. Yurt içinden ve yurt dışından davetli sanatçılarla ve sanat eğitimcileriyle birlikte çalışma ortamları sağlanacak. Bölgenin yetenekli öğrencileri için özel çalışma programları yapılacak.

 

müze fikri üzerine... ERT ŞAH TV kayıtlarından, Aralık 2018

 

ders BELGELİĞİ çalışma grubu müze fikrini farklı projeler içinde gerçekleştirme imkanlarını deneyecek. Bunlardan ilki Erzincan Belgeliği Müzesi'dir.

Erzincan Belgeliği Müzesi öneri taslağı >>> http://www.avnioztopcu.com/erzincan/museum

 

 

ders BELGELİĞİ sanal MÜZESİ

ders BELGELİĞİ Müzesi, 2018 yılında www.muze.dersbelgeligi.com internet adresinde ders BELGELİĞİ öğrencileri ve mezunları tarafından kurulan sanal bir sanat eğitimi müzesidir. Sanal Müze, ders BELGELİĞİ öğrencilerinin aldıkları sanat eğitimini erişilebilir bir dijital ortam aracılığıyla belgelemek, sunmak ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı R8 Numaralı Resim Atölye’sindeki sanat eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. ders BELGELİĞİ Müzesi’nde, 1995 yılından günümüze kadar uzanan bir sanat eğitiminin öğrenci çalışmaları yer almaktadır. Öğrenci çalışmalarının yanı sıra her yıl Resim-iş Öğretmenliği Bölüm koridorlarında açılan Belgelik Sergileri ve R8 Numaralı Resim Atölyesi’nde bulunan sanat eğitimi objeleri de yer almaktadır. Sanal Müze, ders BELGELİĞİ öğrencileri ve mezunları tarafından sürdürülen bir eğitim çalışması olmakla birlikte aynı zamanda kurulması planlanan ders BELGELİĞİ Müzesi’nin bir hazırlık çalışmasıdır.

 

 

 

 

_________________________________________

Leyla Soyer Mengüç (db tarih kolu):
dB hakkında bir değerlendirme...
"ders BELGELİĞİ ders notları ile başlıyor. Ders notlarına girmeyen konular meraklısına yönelik olarak dergiye konuluyor, bu dergi "ders BELGELİĞİ" adını alıyor. 
dB önce dergidir. Dergi olunca dergiye sığmayan şeyler oluşur, örnek; müziğe ilgisi olanlar bu yönde çalıştılar, yani ihtiyaçlardan doğdu. Bu çalışmalardan ilki felsefe oldu. Bu konuda derinleşmeye çalışan öğrenciler çevre ile ilgilenmeye başladı ardından buradaki çalışmalar belgelik ağaçları oldu. Ardından her kolda çalışan öğrenciler kendi tarihini oluşturdu. Şu anda en üretken kol belgelik ağaçları. Döneme göre kollar diğerine göre daha baskın oldu. Günleme yapıldı günlükler çıktı. Tarih kolu böyle oluştu. 
Desen Yazıları; her grubun kendi grubunun yazıları çıktı. O dönemin en iyi çalışmasını bu grup yayınladı. 
Kunduz öğrencilerle doğrudan ilgili değil. Öğretmenin önem verdiği yazıların toplamından ibaret. Kunduz gazetesi ismi ile müsemma ; derleyen, toparlayan çerden çöpten çıkan anlamında. 
Bilim, etik estetik hiçbiri tek başına düşünülemiyor ve oldukça tehlikeli bulunuyor; ancak birlikte anlamlı ve güçlü olarak değerlendiriliyor. 
dB kendi kaynağını, argümanlarını üreten etkinliklerin bütünü . Öğrenciler bir yandan öğreniyorlar, bir yandan aktarma işlevi görüyorlar. Bir anlamda misyon yükleniyorlar. ders BELGELİĞİ adıyla müsemma, belge oluşturma amacını taşıyor. Eğitimci sorumluluğunun ürünü ve öğrenci sorumluluğu istiyor. 
95-96 notları, desen yazıları, kunduz yazıları var.. Belgeliğin kolları oluşuyor görüntü belgeliği ve belgelik ağaçları, müzik belgeliği, dil belgeliği .
Öğrencilerin başlangıçta çok da kavrayamadığı sonraları aşama aşama öğrendiği, içinde yer alarak, görerek, dokunarak; hissettiği kavradığı ve içselleştirdiği bir yapı. Yaptıkça öğrenilen ve belli bir aşamada da artık temel amacını kavradığı bir oluşum. Kültür ve eğitim olarak yaratılan ’doğaya yabancılaşma’ dB içinde aşılabiliyor. 
dB içinde öğrenciler uygulamalar yoluyla kendini görme kendi yeteneklerinin farkına varma yeni şeyleri deneme konusunda öğretmen fikir ve önerileri ile bir ivme kazanıyor. Öğrenci; öneri ve yol göstermeleri deniyor, birlikte etüd ediyor eksiklikler konuşulup aşama aşama ilerleniyor öğretmen, öğrenciye yaparak, dokunarak ve yaşayarak öğrenme fırsat veriyor. 
ders BELGELİĞİ müzesi dB nin kendi belleğinin bir gösterim alanı.
dB resmi olmayan (informal) kendiliğinden eğitimin söz konusu olduğu bir alan. 
dB yaşamın her alanını bir öğrenme olarak görür, klasik eğitimin sınırlı mekan anlayışını reddeder. Sanat eğitimi sadece kitaplardan değil yaşamın kendisinden üretilir. Atölye zaman olarak sonuçta bitecek, sanal müze bu atölyenin devamını sağlayacak . 
Doğaya dokunur onun karşısında değil yanında yer alır. Bütün sanat dallarını aynı dönemler içinde ilişki içinde görür ve birbirlerine etkilerine bakar. dB alanı içinde birçok etkinlik vardır, öğrenciler besinlerini kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçer, genellikle farklı tatları tadar, yaşar görür zamanla da ilgi alanlarını genişletir ve geliştirir. Öğretmen sadece söylem bazında değil bir uygulayıcı olarak da üretimin içinde yer alır. Öğretmenin en önemli eseri öğrencileridir. 
dB; belge oluşturmaya önce yazı ile başladı, sonra ses, görüntü ve not girdi ilerde hologram çıkarsa o da olacak gibi. dB çağın teknik imkan ve olanaklarını en verimli şekilde kullanır gelişmelere açıktır. Öğretmeninin öğrenci yaklaşımı oldukça sabırlı, alan açıcı öğrencinin ilgi ve yeteneklerini destekleyicidir. Birçok öğretmen atölyelerine sadece kendi öğrencisini kabul ederken dB öğretmeni her bölümden öğrenciye atölyesini açık tutar. Usta çırak ilişkisi içinde öğrenci öğretmen ilişkisi sürer. Öğrencinin eğitim sürecinde görme ve algılamaları ile düşünce ve görgüsü değişir gelişir. 
dB nin çağrışımı ve imajı daha özgür bir eğitim, bu anlamda bir model sunar. dB bir gösteren, örnek bir eğitim, örnek bir eğitim sistemi boşluklara ve eksikliklere yönelik bir doldurma tamamlama. Güncel gelişmeye açık, sabit değil. Fiziki olarak okul ve derslik ortamında eğitim öğretim yapılırken sanal ortamda da yaptıkları ile bir model üretiyor. Dışarıdaki zenginliklere de açık. Eğitim alanında en iyisini yapmaya çalışıyor. 
dB den mezun olan öğrenci öğretmenliğin sorumluluk gerektirdiğini iyi bir model olması ve çok donanımlı olması gerektiğinin farkına varır. Amacı kendi alanının hakiki insanı olmaktır. dB öğretimin yanında eğitim işlevini de görüyor. dB maya olmak istiyor yoğurt değil. Hiç bir şey yapmadan çok şey yapıyor 
dB öğrencisi önceki eğitim hayatında bu türden yetkinliklerinin olmamasını bir eksiklik olarak görür. Donanımlı gelmiş olsaydı dB yi daha iyi kavrayacağını ve bu şekilde de daha çok şey yapacağına inanır. 
Öğretmen öğrencilerine bir soru işareti verir. Bu sorgulamadır. Hangi düşüncede olursa olsun o soru işareti o öğrencinin yaşamında, öğretmenlik hayatında, öğrencilerine aktarımında, öğrendiği ve öğrettiklerinde, baktığında - gördüğündeki sorgulamadır. Bu perspektif öğrenciyi daha derinlere bakmaya yöneltir. dB su dalgası etkisi yaratır. Atılan bir taş nasıl halka halka suyun tamamına erişirse dB de ürettikleriyle bu etkiyi yaratır. 
dB aidiyet duygusu da yaratır. Öğrenci bu duyguyla zenginleşir, bu duyguyla ait olduğu alan ve yerin gereklerine uygun davranırken, kendisi de buradan beslenir ve ait olduğu alana ürettiklerini katar. Öğrenci öğretmen ilişkisinde öğrencinin hareket, heyecan, merak ve ilgisi öğretmenin sabitlik ve muhafazakarlığını kırar ve karşılıklı zenginleştirici bir ilişki yaşanır. 
dB öğrencileri mezun olduktan sonra ne yapacaklarını belli oranda bilseler de insan olmayı yitirmemek onların en çok istedikleri."
Ağustos 2017

_________________________________________

Günay GÜNER: Bir Öncü Kent Tarihi Birikimi “Erzincan Belgeliği Müzesi”
"...Erzincan tarihini genellikle deprem acısıyla anımsıyoruz. Erzincan Anka Kuşuna benziyor; her defasında küllerinden yeniden doğuyor. Başı bulutlu Kazankaya Dağı’nın görkemli güzelliğinin sürekli kucakladığı Erzincan kendine has nitelikler barındıran bir tarihsel kent. Belgelik tasarısında somutlaşan anlayış, birçok yazar, sanatçı yetiştirmiş; dergi, kitap yayımlamış Erzincan’a, Erzincan halkına, toprağına çok yakışıyor.
İşte “Erzincan Belgeliği Müzesi” tasarısı örnek bir kültür-sanat girişimi olarak gerçeğe dönüşecek, gelişerek tarihimizdeki yerini alacaktır..."

yazının devamı için >>> bkz.

_________________________________________

Leyla MENGÜÇ: Erzincan Belgeliği Müze Projesini Anlamak
"...Doğa hayat ilişkisi üzerinden sorgulayıcı ve öğrenci merkezli eğitim ve sanat üretimi anlayışı ile öğrenci deneyimleriyle kendini büyüten bu yapı öncelikle Erzincan özelinde daha sonra tüm toplum nezdinde yerleşik kurum, kuruluş ve kanaat önderlerinin ilgisini, kendine alan açılmasını ve ileriye taşınmayı istiyor, hedefliyor. 
Erzincan Belgeliği Müzesinin müzecilik anlayışı sanatı sıkışmış ve yoz endüstri boyutundan çıkartıp endüstrinin ihtiyaçlarına değil de ruhumuzun ve toplumumuzun ve geleceğimizin aydınlatmasına kullanmak, kendi toplumunun deneyimlerinden yaşadıklarını anlamak, sanat enstitüleri ile çağdaş bir model oluşturmak, doğa hayat ilişkisini sıkı tutarak yabancılaşmayı aşmak, yapılandırmacı eğitim anlayışı ile gençlere kendini, toplumu ve doğayı yeniden inşa etme alanı açmak gibi burada daha fazlasını da sıralayabileceğimiz yerel ve ulusal ölçekte yarar sağlayacak bir çok projeyi içinde barındırıyor..."

yazının devamı için >>> bkz.