Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı / bir numaralı atölye çalışmaları
d e r s   B E L G E L i Ğ i   t a r i h   k o l u
 
 

H62

db tarih kolu

 

 

 

 tarih eğitimi
   belgelik sergileri
   yakalanmış tarihler
   çalışma grubu

 

 kapsama Alanı 
   bağlantılar / link

30 Mart 2002'de "tarih kolu" sayfaları hazırlanmaya başlandı.
Son değişiklik tarihi
19 NİSAN 2008


Zamanın boyutlarına kök salmak:
insanın geçmişi, geçmişteki başarıları-başarısızlıkları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşamak...

 

iletisim: H. Avni Öztopçu

 
 K ö y    E n s t i t ü l e r i  (b e l g e s e l)
 

Ö ğ r e t m e n   K U B İ L A Y  

 
"... insan tarihi bir varlıktır. Tarihi bir varlık olmak demek, ne geçmişi bir daha dirilmemek şartıyla ölmüş saymak, ne de, irsilik fenomeninde olduğu gibi, maziye geçen herşeyi aynı sadakatle devralmaktır. Tersine tarihilik demek, geçmişte olup-bitenleri, dini de içine almak şartıyla bütün insan başarılarını bir revision’dan geçirmek demektir. Böyle bir revision bile, her çağda başka bir karakter taşımak zorundadır." T.M. 
 

resimlere yakalanmış tarih
he history touched by pictures

erzincan belgeliği 1888-1988