haziran 1998 sayı 2

  

      

 

 

 

 

 

 

        "Susma, ancak insan,yani konuşan bir varlık için bir anlam ve önem kazanır."
         Konuşan bir varlık olarak söylediklerimiz ve yazdıklarımız bizi başkalarının dünyalarına katar. " Dil dışarıya çevrilmiştir ve başlıca da görünen dünyaya yönelmiştir...Bildiklerimizin çoğunu , başkalarından biliriz, çünkü onlar bize bunu söylemişlerdir.Bu, her türlü kültürün ve her türlü ilerlemenin, şartıdır."
        "Birşeyi  kendi öz dili ile gören ve düşünen bir insan, o şeyi kendi dili ile mutlaka anlatabilir.Birşeyi, düşünülen ve görülen birşeyi, kendi dili ile anlatamayan bir kimse, ezbere gören ve ezbere düşünen, yani varlık-dünyasında bir karşılığa dayanmadan söz söyleyen, yazı yazan kimsedir...Yaratıcı bir görme, yaratıcı düşünme, dilde de yaratıcı olur...
       Her aydına düşen iş, kendi dili ile düşünmek, kendi dili ile görmek, düşündüklerini, gördüklerini kendi dili ile anlatmaktır."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • - İsmail TUNALI - Soyut Sanatta Realite Kavrayışı
  • Takiyettin MENGÜŞOĞLU + Çağların Sanat Özelliği
  • Bedia AKARSU - Dahi (Genius)
  • E.H. GOMBRİCH - Deneysel Sanat
  • kapak: Ali Rıza Özkale (3. sınıf RG3-1997-98)
  • Leyla Bal - Biz ve Digerleri (3. sınıf RT3-1997-98)
  • Nihal Kılıç - Gördügümüz, Gördüğümüz mmdür? (3. sınıf RG3-1997-98)
  • Özlem Duman - Görünürlügün İfadesi (3. sınıf RG3-1997-98)