nisan 1999 sayı 5 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      "Ancak seven, kendisini sanata veya bilime verebilen insan verimli ve yaratıcı olabilir."(1)


      "Sanatçıda yaratıcı olan dünya sevgisidir...Bütün değer alanlarında değerler dünyasının içini görmenin ve değerler dünyasını genişletmenin aracı sevgi akt'ı olduğu gibi, sanatçı da dünya sevgisi dünya görüşü için yaratıcı bir kaynak olur...

      Dünya da bu dünya sevgisi karşısında kendini açar;sanatçı (dahi) dünyaya bir adım atar, ama ona uymaz, onu genişletir, kendi kişisel individuelliğinden bir şey katarız dünyaya...Sanatçının sevgisinin konusu tesadüfi gerçekliği ile dünya değildir.

      Sanatçı (dahi), milletinin dünya bilincini veren değil, bu bilinci genişleten, milletinin 'hayatına biçim kazandıran' insandır; 'dahi dünyaya bir öncüdür (Pionier)' , sanatçıya -dahiye kaynak olan da, salt dünya sevgisidir."
(2)

      Platon'a göre sevi-aşk(EROS) ideaların bilgisine götürür.


      Yakını sevmek, uzağı sevmekten değerli midir?

 

1. Takiyettin  Menğüşoğlu 2. Max Scheler - Bedia Akarsu (Max Scheler'de Kişilik Problemi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Erdal ATABEK + Sevgiye Yer Kalmadı mı?
  • Martin HEIDEGGER - Günlük İnsan ve Onlar Alanı
  • Bedia AKARSU - Varoluşculuk
  • Nermi UYGUR - Türk Felsefesi ile Türkçe Arasındaki Sıkı Bağı Açıklar mısınız?
  • PLATON - Philebos "... güzellik ve erdeme, her yerde, ölçülü ve oran içinde,..."
  • Tayfun AKKAYA - Erwin Ponofsky ve Resimde Biçime Karşı Konu ve Anlam Boyutu(d.B)
  • Ali AKAY - Gördüğümüz İlle de Gösterilen midir?
  • kapak: Reyhan Kundakçı (3. sınıf RR2-1998-99)
  • Funda Karatop - Görmeyi Keşvetmek (3. sınıf RR2-1998-99)
  • Feraye Bakan - Ne kadar Çok Bilirsek, O kadar İyi Görürüz (3. sınıf RR1-1998-99)