f e l s e f e  -  s a n a t  -  e ğ i t i m

Ana SayfadB Yazılar Listesi + Künye  

 
dB 13. sayı, haziran 2018
 

 

 

…İnsan yapıp-eden bir varlıktır. İnsanın yapıp-ettikleri ‘şimdi’ denilen zamanda başlar. Fakat, ‘şimdi’ bir orta noktadır; onun, bir dünü, bir yarını vardır; o, bir tarafıyla insanı düne, geçmişe, diğer tarafıyla da yarına, geleceğe bağlar. Çünkü her ‘şimdi’, biraz sonra geçmiş olmakta, hem de geleceğe uzanmaktadır... İnsanın, tarihi bir varlık olması demek, onun bütün başarılarıyla, başından geçen ve geçmiş olan bütün olaylarla zaman dimension’larına (boyut) kök salması demektir. Zamanın dimension’larına kök salmak demek, insanın geçmişi, geçmişteki başarıları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşaması demektir. Bu, geçmişteki başarıların izlenmesi, hataların tasfiye edilmesi, bir kontinuite’nin (sürekliliğin) kurulması demektir. ‘Tarihsizlik’ ise, insanın zaman dimension’larından ‘şimdi’ye yahut da düne saplanıp kalmasıdır. Böyle bir durumda dün-sferi, ‘geçmiş’, ‘şimdi’ye alınır; dün, dün olarak yaşanmaz, şimdi olarak yaşanır, yani geçmiş, mazi, şimdiye getirilerek ‘gelenekçiliğe’ saplanıp kalınır; artık burada dünü bir tenkit süzgecinden geçirmeyi kimse aklının köşesinden bile geçirmez.1

1. Tarihilik ve Tarihsizlik, Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefe Arkivi, Sayı: 16, İstanbul, 1968.

 


İçindekiler:


Pakize Türkoğlu, Köy Enstitüleri


İoanna Kuçuradi;  Takiyettin Mengüşoğlu


Özdemir Altan
"Derinlik; düşüncede, davranışta, yaşam biçiminde"


Selçuk Mülayim; 
Sanat ve Şiddet


Tomur Atagök:
Sanat ve Hayat


Yunus Güneş:
Doğa, Sanat ve Felsefe Üzerine


Desen:
Servet Aslan; (mayıs 2017 ders BELGELİĞİ 11. Desen)