f e l s e f e  -  s a n a t  -  e ğ i t i m

Ana SayfadB Yazılar Listesi + Künye  

 
dB 8. sayı, mayıs 2000
 "Gençlik ömrün bir parçası değildir. O, bir akıl, algı durumu,  bir irade derecesi, bir hayal gücü yeteneği, heyecanların kuvvet ve dinçliğin; cesaretin korkaklığa, macera isteğinin rahat ve sakin yaşama sevdasına üstünlüğüdür.

Hiç kimse yalnız birkaç yıl fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları yaşlandıran, ideallerinin gömülmesidir. Yıllar cildi buruşturabilir. Fakat heyecanların feda edilmesi, ruhu buruşturur. Üzüntü, kuşku, nefse güvensizlik, korku ve yeis; bütün bunlar başları eğen ve ilerleyen ruhu, tekrar gerisin geriye mezara götüren çok uzun yıllardır.

Hepiniz inancınız kadar genç, kuşkunuz kadar yaşlı, kendinize olan güveniniz kadar genç,, korkunuz kadar yaşlı, ümidiniz kadar genç, yeisiniz kadar yaşlısınız.

Kalbiniz dünyadan, insanlardan ve sonsuzluktan güzellik, sevinç, cesaret, büyüklük ve güçlülük haberi aldığı sürece gençsiniz. Bütün bu hatlar yıkılmış ve yüreğinizin tam ortası kötümserlik karları ve tutuculuk buzları ile örtülmüşse, o zaman artık kesinlikle ihtiyarlamışsınızdır."

 

GENÇLİK FELSEFESİ, İnsan Mühendisliği'nden (Bilim ve Teknik, Ağustos 1983) (RİB haber, Nisan-Mayıs 1995)


İçindekiler:

Rousseau - Yalnız Gezerin Düşleri

J. Gottfried Herder - Anadilinde Şiir Üzerine

Mümtaz SOYSAL - Bir Sevdadan Vazgeçiş

Vahap KABAHASANOĞLU + Üniversitelerde Türkçe Dersleri

Takiyetti MENGÜŞOĞLU - Felsefi Antropolojinin Işığında Eğitim

Nevhiz Tanyeli - Çağdaş Sanatçı Derken...

Selçuk Mülayim - Sanat ve Şiddet

Deniz Bayav - Görüşünüz Açık Olsun (3. sınıf RR1-1999-00)

kapak: Şengül Seyrek (3. sınıf RR1-1999-00)