f e l s e f e  -  s a n a t  -  e ğ i t i m

Ana Sayfa + Kapsama Alanı + dB Yazılar Listesi + Künye  

 
dB 10. sayı, nisan 2002
   ...  Şüphesiz, dedim, bilgi ruhun gıdasıdır; bu yüzden dostum, tıpkı beden için gerekli olan yiyecek maddelerini toptan ya da perakende olarak satan tüccarların  yaptığı gibi, sofist de, sattığı şeyi övdüğü zaman, bizi kandırmasın diye dikkatli olmalıyız. Çünkü tüccarlar, gerçekten yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu bilmeden ve hiçbir ayrım yapmadan, sattıkları bütün malları överler; bu mallardan herhangi birini her nasılsa satın almış olan bir hekimin ya da bir beden eğiticisinin dışında, onların alıcıları da neyin yararlı neyin zararlı olduğunu bilmez. Tıpkı bunun gibi, şehir şehir dolaşarak toptan ya da perakende bilgi satan kimseler de sattıkları bütün malları aynı şekilde överler; ama dostum, onların çoğu da bu malların insan ruhu üzerinde nasıl bir etki yapacağını gerçekten bilmez; bu gibi malların alıcıları da, bir ruh hekimi olmadıkça, bu konuda tümüyle bilgisizdirler. Bu yüzden, neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorsan, Protagoras’ın ya da başka birinin sattığı bir bilgiyi rahatça satın alabilirsin; ama dostum, neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmiyorsan, o zaman dur ve en değerli şeyini bir şans oyununda tehlikeye atma. Çünkü bilgi satın almak, yiyecek ve içecek satın almaktan çok daha tehlikelidir.                Platon, Protagoras


İçindekiler:

Moritz Geiger, Düşünselcilik ve Akılcılık Karşıtlığı...

F. Challaye, Edebi ve Artistik Yaratma

Erich Fromm, Yaratıcılık

U.Bode - G.Otto, Yaratıcılık Eğitimi

Olcay Kırışoğlu, Sanat Eğitiminde Yeni Bir Görüş: Sanatsal Zeka

Ali Akay, Sanatçı kim?

A.Aksoy, G.Anlağan, M.Ata, Y.Taktak, Özdemir Altan'a Sorular

Tuna Karslı, Gördüğümüz, gördüğümüz müdür? 3. sınıf Desen RR1 2000-2001 dB ©

Musa Yerkan, "Görme"nin Göreceliği  2. Sınıf Desen-Res.Tek. GR. 2001-2002 dB ©

Senem Öztürk, Örnek Aldığımız Alışkanlıklar ve Tecrübeler, Bize Yeni Yollar Açmalı  2. Sınıf Desen-Res.Tek. GR. 2001-2002 dB ©

Desenler: Oya Çeltikçi  3. Sınıf Desen RR2 1999-2000