dB 10. sayı / nisan 2002

Ana Sayfa + Kapsama Alanı + dB Yazılar Listesi + Künye  

 
Gördüğümüz, gördüğümüz müdür?


Tuna Karslı
 

3. sınıf Desen RR1 2000-2001 dB
©

 

Gördüğümüz tabi ki gördüğümüzdür.

O halde insana böyle bir başlık attıran sebep ne olabilir.

 

a) Paranoya                        

b) Kafa karıştırmak

c) Can sıkıntısı                 

d) Hiçbiri

 

Bunun sebebi olsa olsa gönderge ve gönderen arasındaki ilişkiyle açıklanabilir. (Bence)

“Bu bir pipo değildir” örneğini hatırlarsak ressamımız (Reni Magritte) yaptığı pipo resminin altına bu bir pipo değildir yazar. Sebebini soranlara ise içine tütün koyup koyamadıkları sorusu ile karşılık verir. Yanıt tabi ki “hayırdır.

Bu yanıtın anlamı ise, onun gerçekten bir pipo değil olsa olsa naçizane bir pipo imgesi (göndereni) olduğu ve bizim ona pipo dememizin sebebinin somut pipo objesine gönderme yaptığı gerçeğiyle açıklanabilir.

Orijinalin defalarca mekanik yeniden üretebildiği çağımızda gönderen ile gönderge arasındaki fark önemsizleşmiştir. Çünkü görüntülerle beslenen kitle kültürü teknoloji ve pazarlama stratejilerinin büyük başarıları! Sayesinde homojenleştirilip demokratikleştirilen, kültür, sanat, bilim objelerine minnettardır.

Simülasyona çevrilen koca dünyamızda her şey datalara çevrilip cyber ortamda tekrar kötü bir şekilde taklit edilirken insanın “her şeye sahipken neden kötü, ucuz ve tek boyutlu canlandırmalara! indirgenildiğini ve aslında kitleleri doyurmanın değil alıkoymanın amaç edinildiği sorusunu sorası geliyor.

Gidişat öyle gösteriyor ki belki de bir süre sonra gördüğümüzün gördüğümüz olup olmadığı konusunda en ufak bir fikrimiz bile olmayacak.