f e l s e f e  -  s a n a t  -  e ğ i t i m

Ana SayfadB Yazılar Listesi + Künye  

 
dB 11. sayı, şubat 2003
        Uygarlık bir coğrafya sorunu mudur, bir kültürel sorun mu?
       Doğu-Batı ayrımının temel ekseni nedir?.. 

       “Ne Batı’da  ne Doğu’da, ne Hıristiyan ne de Müslüman coğrafyalarında, dünyanın bugünkü durumunu Türkiye’deki kadar görüp tartmak olanağı var...
       ...
       Türkiye bu dünyada biricik ve yalnız kalıyor...
       İslam ve Hıristiyan dünyaları bu nedenle bizden daha saydamlıkla hiçbir ülkeden görünemez...
       İki dünyanın bitiştiği ve buluştuğu yarım adada yaşamak hem büyük talih...
        Hem küçük talihsizlik!..”(1)

        “Saf hiçbir şey yoktur... daha önceden yan yana gelmemiş iki ayrı şey birleşip bir yeni harikayı ortaya çıkarmıştır... Doğu da Allah’ındır, Batı da. Allah bizi saf ve karışmamış olanın isteklerinden korusun.”(2)

1. İlhan Selçuk, Taşeron Kafasından Kurtulmak   2. Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı


İçindekiler:

Erdal Atabek, Uygarlığın Coğrafyası Var mı?

M.Ş. İpşiroğlu - S. Eyuboğlu, Avrupa ve Biz

İlhan Selçuk, Taşeron Kafasından Kurtulmak...

Orhan Pamuk, Söyle bana üslup denen şeyin aslı nedir?

Dilek Doltaş, Postmodernizmin Getirdikleri ve Götürdükleri

Hermann Bahr, Görme - Dışavurumculuk

Vahap Kabahasanoğlu, Sözlü İletişim dB ©

Elif Özdemir, Özgür Benlik ve Kişisel Tamamlanmışlık 2. sınıf Desen RR3 2002-2003 dB ©

Desenler: Müfit Selçuk  2. sınıf Desen Özg.Bas. 2001-2002 dB ©

H62