f e l s e f e  -  s a n a t  -  e ğ i t i m

Ana SayfadB Yazılar Listesi + Künye  

 
dB 12. sayı, haziran 2010
        "İnsan önceden gören, önceden belirleyen bir varlıktır. Bunun anlamı şudur. İnsan ve yalnız insan, önceden görerek ve önceden belirleyerek olayların akışına aktif bir şekilde karışabilir."  (1)

"Bu yeteneğe sahip olmak insanın her şeyden daha çok ilgilendirir; çünkü bu yetenek insanın bütün gücünü harcadığı ve yapıp-etmelerinin koşuludur insanın bütün istekleri (...) önceden görmeye dayanır; insan geçmişe (...) bile gelecekte ne olup-biteceğini önceden görmek, zamanın şimdi boyutunda olup bitenleri anlamak, ona göre karar vermek için döner, çünkü günü gününe yaşamak insana hiç bir onur kazandırmaz" (1)

"İnsanın bilen, yapıp-eden, değerleri duyan tavır takınan, önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olduğunu gördük. İnsan isteyen bir varlık olarak yapıp-ettiklerini bir kesintiye uğratmadan sürdüren, onların arkasında duran bir güce sahiptir." (1)

"... öte yandan insan değer duygusu olan ethik bir varlıktır. Bu, insanı haklı olanla, haksız olan, iyi olanla, kötü olan arasında bir fark yapabilecek bir durumu getiriyor. Bu haklı olanla iyi olanı gerçekleştirmeye çalışmayı, haksız olanla, kötü olanı yapmaktan kaçınmayı sağlayabilecek bir duruma getiriyor. Bunu insana yapıp-etmelerini yöneten değer duygusu sağlar." (1)

"... ancak değer duygusuna sahip olan, kendisine hedefler, amaçlar koyan, planlar tasarlayan bunları zamanın boyutları içinde gerçekleştiren bir varlık bir toplum kurabilir."  (1)

1. Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi.


İçindekiler:

İoanna Kuçuradi, Etik ve "Etikler"

Bedia Akarsu, Ahlak Felsefesine Giriş

Muammer Öner, Değerlendirme "Türleri" Üstüne

Yunus Güneş, Yunus Güneş ile Görüşme dB ©

Doğan Kuban, Sömürge Kalmadı; Kapitalizm Neyi Sömürecek?

Filiz Kamacıoğlu, Etik ve Estetik Açıdan Doğu, Batı Müziğindeki Biçimsel Farklılıklar dB ©

Desen: Ömer Faruk Tokmak  ders BELGELİĞİ 5. desen yarışması ödüllü deseni.

H62