f e l s e f e  -  s a n a t  -  e g i t i m

Ana Sayfa + Kapsama AlanıKünye 

YAZILAR LİSTESİ 

 

13. sayı ..her ‘şimdi’, biraz sonra geçmiş olmakta, hem de geleceğe uzanmaktadır... İnsanın, tarihi bir varlık olması demek, onun bütün başarılarıyla, başından geçen ve geçmiş olan bütün olaylarla zaman boyutlarına kök salması demektir..


12. sayı  İnsan isteyen bir varlık olarak yapıp-ettiklerini bir kesintiye uğratmadan sürdüren, onların arkasında duran bir güce sahiptir.


 


11. sayı  Doğu-Batı ayrımının temel ekseni nedir?.. 


10. sayı   ...bilgi satın almak, yiyecek ve içecek satın almaktan çok daha tehlikelidir. 


09. sayı  Doğanın ne dediğini duymuyor musunuz?
 


 


08. sayı  Gençlik ömrün bir parçası değildir. O, bir akıl...


 


  7. sayı: giriş yazısı

İlhan SELÇUK + Ne Oldu Bize?

Işıl ÖZGENTÜR + Ebabil Kuşlarının Ölümü

Orhan PAMUK - Benim Adım Ölüm

PLATON - Sokrates'in Müdafaası (ölüm)

İoanno KUÇURADİ - Felsefi Bakış

Server TANİLLİ + Okuryazarlık Üstüne

Mümtaz SOYSAL - Türkçesiz Gençlik

Turgay FİŞEKÇİ + İlhan BERK: "Sayılar Resim Gibi Asılabilir"

Yeşim Meral - Görebilmek (3. sınıf RR1/-998-99)

Funda Karatop - Yaratıcı Dilin Yolu; Bağımsız Düşünce, Bağımsız Görme (3. sınıf RR2-1998-99)

Feraye Bakan - Kendine Güvenen Kazanır (3. sınıf RR1-1998-99)

Perihan Yüksel - Dada'da İndirgeme (3. sınıf RR1-1998-99)

kapak: Yeşim Meral (3. sınıf RR1-1998-99)


  6. sayı: giriş yazısı

Takiyettin MENGÜŞOĞLU + Eğiten ve Eğitilebilen Bir Varlık Olarak İnsan 

Albert EINSTEIN +  Eğitimin Amacı / Bağımsız Düşünce ve Eğitim 

Wladimir D'ORMESSON - Çağdaş Kültür Üzerine 

Nermi UYGUR - Öğretenin Felsefe Eğitimindeki Yeri 

Selahattin HİLAV - Anadolu Türk Toplumunda Felsefe Niçin Ortaya Çıkmamıştır?

Macit GÖKBERK - Tarihsel Arkaplanı Bakımından Cumhuriyet Döneminde Bilim Dili

Max SCHELER - Geits'ın Temel Akt'ı: İdeleştirme

Halil Bayram - Özgün Görüş (3. sınıf RR2-1998-99)

Çiğdem Oktareşkara - Öznel Yaklaşım (3. sınıf RT-1998-99)

Sezin Yeşildal - Dil ve İnsan (3. sınıf RR2-1998-99)

kapak: Serdar Yılmaz (3. sınıf RR2-1998-99)


  5. sayı: giriş yazısı

Erdal ATABEK + Sevgiye Yer Kalmadı mı?

Martin HEIDEGGER + Günlük İnsan ve Onlar Alanı

Bedia AKARSU - Varoluşculuk

Nermi UYGUR - Türk Felsefesi ile Türkçe Arasındaki Sıkı Bağı Açıklar mısınız?

PLATON - Philebos "... güzellik ve erdeme, her yerde, ölçülü ve oran içinde,..."

Tayfun AKKAYA - Erwin Ponofsky ve Resimde Biçime Karşı Konu ve Anlam Boyutu(d.B)

Ali AKAY - Gördüğümüz İlle de Gösterilen midir?

Funda Karatop - Görmeyi Keşvetmek (3. sınıf RR2-1998-99)

Feraye Bakan - Ne kadar Çok Bilirsek, O kadar İyi Görürüz (3. sınıf RR1-1998-99)

kapak: Reyhan Kundakçı (3. sınıf RR2-1998-99)


4. sayı : giriş yazısı

Anton ÇEHOV - Martı (Nina ve Trigorin) "...tedirgindir"

Takiyettin MENGÜŞOĞLU - Sanatta "İzm"lerin Anlamı

Yalçın SADAK - Modernist ve Postmodernist Sanatta Alıntılar Sorunu

Antony GIDDENS - Modern-Öncesi ve Modern Kültürlerde Güven ve Risk Ortamı

Ahmet İNSEL - İlerleme ve İkincil Modernlik

PLATON + Theaitetos

Sibel Paksoy - Bilgiyi Görebilmek (3. sınıf RR2-998-99)

Sezin Yeşildal - Görünenler, Gördüklerimiz (3. sınıf RR2-1998-99)

kapak: Banu Başak Bal (3. sınıf RR3-1998-99)


  3. sayı: giriş yazısı

Walter HEISTERMANN - İlim ve Profanlık

Wilhelm WORRINGER - Soyutlama ve Einfühlung (doğu)

Saffet SUNER - Kant:Estetik

Nermi UYGUR - Türk Felsefesinin Boyutları

İlhan BERK - Her Sözcük Bir Yolculuğun Muştusu

Hatice Delibalcı - Bildiklerimiz, Gödüklerimiz (3. sınıf RR3-1998-99)

Seda Yaman - Seçtiklerimizle (3. sınıf RH3-1997-98)

Leyla Bal - Biz ve Digerleri (3. sınıf RT3-1997-98)

kapak: Ali Rıza Özkale (3. sınıf RG3-1997-98)


  2. sayı : giriş yazısı

İsmail TUNALI - Soyut Sanatta Realite Kavrayışı

Takiyettin MENGÜŞOĞLU - Çağların Sanat Özelliği

Bedia AKARSU - Dahi (Genius)

E.H. GOMBRİCH - Deneysel Sanat

Leyla Bal - Biz ve Digerleri (3. sınıf RT3-1997-98)

Nihal Kılıç - Gördügümüz, Gördüğümüz mmdür? (3. sınıf RG3-1997-98)

Özlem Duman - Görünürlügün İfadesi (3. sınıf RG3-1997-98)

kapak: Ali Rıza Özkale (3. sınıf RG3-1997-98)


1. sayı : giriş yazısı

Moritz GEIGER - Estetik Anlayış

Takiyettin MENGÜŞOĞLU + Dilin İnsan İçin Anlamı

Heinz HEIMSOETH - Kant'ın Felsefesi (zaman ve mekan)

Nihal Kılıç - Her İnsan Kendi Gözüyle Bakmalı Dünyaya.  (3. sınıf RG3-1997-98)

Zühre Bal - Ayrıtılar (3. sınıf RT3-1997-98)

Seda Öztürk - Görmenin Derinligi (3. sınıf RG3-1997-98)

kapak: Seda Yaman (3. sınıf RH3-1997-98)


Server Tanilli Cumhuriyet, Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde
 

Takiyettin Mengüşoglu İnsan Felsefesi; Önceden görme ile önceden belirlemenin Antropoloji bakımından betimlenmesi
 

İlhan Selçuk Cumhuriyet Dünya Çevre Günü ve 'Kıyamet Günü'

"POST – DÜNYA  FİD – DÜNYA  HASENETEN" Volkan Yalazay

D. CÜCELOĞLU: "Türk eğitim sistemi değerler bilinci ve karakter inşa eden bir sistem değil. Türk eğitim sistemi, malumat aktarma üzerine kurulmuş."