ders BELGELİĞİ

desen yazıları
ders BELGELİĞİ kapsama alanında öğrenci araştırma yazıları

dy 1 Ana Sayfa

 dy 1. sayı, haziran 2004


Sanatta Eğitmen

Deniz ÇELİKTEN
2002-2003 2. sınıf desen GRAFİK dB ©

M.Geiger: 'Eğiticinin, gençliğin içe yönelik yoğunlaşma eğilimini kullanıp, bunu güçlendirmesi, gençliği hepten bozar’. Heyecanlar ve coşkular denetim altında tutamadığımız kuvvet duygulardır. Bu duygular davranışımızı etkiler ve yön  verir.   

 Heyecan ve düşünce birbirinden bağımsız değildir, bir diğerini etkiler. Heyecanlar, oldukça karışık bir dizi süreci içerir: Uyarıcı ortamını, uyarıcının algılanıp anlaşılmasını, algılanan olayla ilgili duyulan duyguyu, ortama yapılan tepkiyi ve bu tepkinin çevrede yaptığı değişikliği kapsar.

 Dolayısıyla doğru yöntem öğrencide derslerde işlenen konuların ona uygulamalarında bütün sanat yaşamı boyunca eşlik edecek, uygulamalarına sağlam zeminler oluşturacak ve başarıya götürecek konular olduğu bilincini uyandıra bilen yöntemdir.

 Sanat ve sanat öğrencisi neyi öğrenmelidir? Öğreneceklerinden önce onlara öğretecek kişilerin ne gibi birikimlere sahip olması gerekiyor. Fransız ressamın Antoine Coypel Paris’te, Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi'ne sunulan ve 1721 yılında basılan bir yazısında: 'Gerçek ressamın tarihi bilmemesi düşünülebilir mi? Coğrafyaya, geometriye ve perspektife gereksinimi yok mudur? Ressam, nedenlerini ve etkilerini bilmediği şeyleri tam olarak betimleyebildiğinden emin olabilir mi? Bize tutkuları öğreten etik üzerine biraz olsun bir şeyler bilmeden, ruhun bu bağlamdaki devinimlerine ilişkin görsel imgeleri nasıl resmedebilir? Ressam, orantıları ve anatomiyi inceleyerek insanın dış görünüşünü öğrenirken, insanın ruhuna inebilmek zorundadır. Fizyonominin kuralları üzerine bir şeyler öğrenmeden, karakterlerini nasıl canlandırabilir? Eğer ressamın gereksindiği bütün bilgilerin dökümünü yapmaya kalkışsaydık, bu listeyi asla bitiremezdik.'

 Sanatçının yaptığı, bağlamında sanatın tanımı hala değişmediyse eğer, yani sanat, yaşamı yorumlamak demekse ve sanatçı böyle bir yoruma ulaşabilmek için, var olan -içinde varolduğu- dünyayı içselleştirip kendi varolması gerekenine dönüştürüp bunu eserinde somutlaştırıyorsa, o zaman yukarıda sözlerini alıntıladığım Fransız ressamının sanatçının bilmesi bakımından gerekli gördükleri de geçerliliğini eksiksiz koruyor demektir. Özetlemek gerekirse Coypel'in edinilmesini istediği bilgiler, aslında yaşamı bilmeyi hedefleyen bilgilenme edimlerinden başka bir şey değildir.

Coypel'in alıntısı şöyle noktalanıyor: 'Eğer ressamın gereksindiği bütün bilgilerin dökümünü yapmaya kalkışsaydık, bu listeyi asla bitiremezdik. 'Bu cümledeki ‘ressamın’ sözcüğünün yerine ‘sanatçının’ sözcüğünü koyduğumuz taktirde, herhangi bir sanat eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda da sağlam bir ölçüte kavuşabiliriz ve şöyle diyebiliriz: Yaşamı öğrenmenin yollarını ve yöntemlerini de göstermeyi hedefleyen, bu bağlamda özellikle verildiği ortamın koşullarını gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmeyen bir sanat eğitimi, genellikle sonuçsuz kalmaya yargılıdır.

Eğitici, öğrencide uyandıracağı coşkuda, teoriden daha önemli olanın uygulama olduğunu bilmesi gerekir. Öğrenci bunu tutmalı ve estetik eğitimindeki yanlış yönteme karşı kendini savunmalı ve korumalıdır. Bir sanat yapıtını incelerken parlak sözcüklerle değil, yavaş yavaş gelişen bir anlayışla kavranmasında doğan coşku, daha güçlüdür, daha ciddi ve derindir.                    

Kendi hayranlıklarını, bağıran, çağıran sözcüklerle değil, yapıtın derinliklerine girerek algılayanlar, gençleri dışa yönelik yoğunlaşmaya eğiterek coşkuyu tadan delice sanat hayranlığını ortaya koyabilir.

Kısaca eğiticinin evrensel olan şeyleri, ortaya çıkaracak bakış açısına sahip olması gerekiyor (Ölümlü ve ölümsüz). Üniversite eğitiminde, merak uyandırma ve o merakın doğru öğretilerek yönlendirilmesi ve doğru kanallar açması gerekir. ‘Düşünsel’ felsefeye yönlendirme, ‘Duygusal’ insanların iç dünyasına; doğru olan ise ikisinin birlikte yönlendirilerek yapılması ve sanat anlayışı içerisinde o coşkuyu doğru frekanslarda iletmesidir.
 

KAYNAKÇA

Cemal, Ahmet: Sanat Üzerine Denemeler, Can Yayınları.

Cüceloğlu, Doğan: İnsan ve Davranışı (Psikolojinin Temel Kavramları).

Descartes: Felsefenin İlkeleri, Say Yayıncılık.

Geiger, Moritz: Estetik Anlayış, Remzi Kitapevi.

Soykan, Ömer Naci: Kuram-Eylem Birliği Olarak Sanat, Kabalcı Yayınevi.

Yeşilyaprak, Binnur: Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem A Yayıncılık.