ders BELGELİĞİ

desen yazıları
ders BELGELİĞİ kapsama alanlı yazısal çalışmalar.

dy 2 Ana Sayfa

 dy 2. sayı, aralık 2005


“Gördüğümüzden yola çıkarak görünmeyene…”

Tayfun Akkaya
dB ©

 

Çeşitli uygarlıklardan çağlar boyunca günümüze kalan eserlere baktığımızda farklı yaklaşım tarzlarıyla karşılaşırız. Sanat eserleri bazen bize kapalı kalan bir anlam boyutu taşırlar. Bu noktada, “Gördüğümüz gördüğümüz müdür?” sorusunu sorduğumuzda sorunun cevabını bulmakta güçlük çekeriz. Bugünün mantığıyla bu soruyu cevaplandırmaya çalışırsak gördüğümüz yanlış yorumlara yol açabilir. Bu noktada eseri yorumlayabilmek için, ait olduğu sürece ait tüm verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu yapıldığı takdirde, gördüğümüz gördüğümüzdür diyebiliriz.

Sanat tarihi alanındaki bilim adamları da farklı alanlarda sanat eserlerinin gerektiği gibi değerlendirilmesi konusunda en geçerli metotları bulmaya çalışmışlardır. Diğer bilim dallarında da en sağlıklı yöntemleri kullanarak, görünenden yola çıkarak görünmeyene olguları da değerlendirme arzusu yatmaktadır. Geçerli olan tek bir gerçeğe ulaşılması son derece güçtür.

Çağlar boyunca gerçekler aranmış ve aranmaya devam etmektedir. İnsanlığın ve uygarlığın değişim ve gelişim çizgisi de bu çabalara bağlı olarak şekillenmektedir. Gelecekte insanlığın ve uygarlığın olumlu yönde ilerleyebilmesi için, “Gördüğümüz gördüğümüz müdür?” sorusunun tüm alanlara yönelik olarak en geçerli şekilde cevaplandırılması şarttır.

Tarihi: 23 Mayıs 2005
ders BELGELİĞİ  katılımcıları: Aysun Kısaoğulları,
Burcu Pehlivan, Nurhayat Akın.