ders BELGELiĞi dil kolu

 

TÜRKÇE
"Düşünme ile dil, görme ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Yaratıcı bir görme, yaratıcı düşünme, dilde de yaratıcı olur." T.M.

>>

 Ana Sayfa (ders BELGELiGi)

 

 dil
   Dilin insan için anlamı Takiyettin Mengüşoğlu
   “Türkçe bilim dili değildir” (mi?) H. Avni Öztopçu
   Dil Devriminin Abecesi... İlhan Selçuk
   Türkçe ve Bilim Çağrı Yalgın
   Türkçe'ye karşı sorumluluğumuz Güngör Evren


Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyundurluğundan kurtarmalıdır. M.K. Atatürk (2 Eylül 1930)

 Türk Dili ve Osmanlı Mirasının Doğası
Doğan Kuban

 Dil yasağı nasıl uygulanacak...
Yakup Karahan

 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİLİM DİLİ ve TERİM SORUNU
Nadiye Sarıtosun

Tükçemizi Hukuksal Düzenle Korumak
Çetin Aşcıoğlu


Kültür olarak kendi kimliği ile karşı karşıya getirilmek isteniyor. Kendi dili ile eğitim yapmayan; ulusal bir eğitim politikası bulunmayan; eğitim kurumlarının birçoğu "Batı kapitalizmi tarafından doğrudan doğruya yönlendirilen" bir ortam yaratıldı.
Siyaset ve kültür adamları "şahsen ilerleyebilmek için, emperyalizm ile işbirliğini" vazgeçilmez olarak görmeye başladılar.
Sonuçta Türkiye'de "kendi halkı (ve ülkesi) yerine Batı emperyalizmi ile işbirliğini" öne çıkaran bir kesim oluşturdular. Bunlar azınlıkta olmalarına rağmen dil, kültür ve ticari çıkar gibi konularda Batı emperyalizminin bir parçası durumuna gelmişlerdir.
Erol Manisalı 15 Nisan 2005 Cumhuriyet
 


"Batının amacı dili kullanarak bağımsızlığımızı ele geçirmek...
Türkiye'ye bir İngilizce dayatması yapılmaktadır; buradaki hedef son derece açıktır. Bu, küreselleşme bağlamında Batı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ele geçirmek için kullandığı eni iyi yöntemlerden birisidir... "
Prof.Dr. Kadri Yamaç Gazi Üniv. Rektörü  24 Eylül 2005 Cumhuriyet

İKİ DİL
ÖZ TÜRKÇE NEDİR?
DİLİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ
Hasan-Âli Yücel

Karanlığı bir feryat yırttı Yurtsan Atakan   
YÖK bilimde Türkçe'ye karşı mı? Ahmet Kılınç   
Çeviri Dünyası Turgay Fişekçi   

TÜRKÇE
21 ŞUBAT 2002'de hazırlanmaya  başlanmıştır.
Son değişiklik tarihi 14 TEMMUZ 2006

mektuplar  -  izlenimler