Ana Sayfa  +  Kapsama Alanı

izlenimler - mektuplarKonu: Ders Belgeği, Teşekkür
Kime: aoztopcu@yahoo.com
Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba, 11:01

Sayın Hocam,
2003 yılı Eğitim Fakültesi mezunuyum. Almanya’da ‘Postmodernizm’ ile ilgili bir doktora çalışması yapmaya çalışıyorum ve başvuru sürecim devam ediyor. Duygularımı paylaşmak, bir kez daha teşekkür etmek için yazıyorum. Ders Belgeliği, Üniversitenin kısıtlı imkânları içinde kuruş hesabı yaparak ayakta kalmaya çalışan bir dergiydi. O günlerde üretilen bu değerin içinde olmanın kıymetini bugünkü kadar anlamamıştık.
‘Kapsama alanı her yıl genişleyecek’ dediğinizi hatırlıyorum. Bugün Ders Belgeliği’nin kapsamı alanın içinde hâle anılıyor olmak gurur verici ve o gün verdiğimiz emeği daha değerli ve sonsuz kılıyor.15 yıl sonra gelen bu mesaj bugün çalışma alanında yer alan öğrencilerin, bizim o günlerde pek de anlayamadığımızın kıymetini daha iyi fark etmelerini sağlar ve onların çalışma arzusunu destekler diye düşünüyorum. Biz ders belgeliğin daimî gönüldaşları elimizden bir şey gelirse desteğe her zaman hazırız.
Sevgiler ve saygılarımla.
 
Ali Varol Tekkoç


Leyla Soyer Mengüç: "ders BELGELİĞİ ders notları ile başlıyor. Ders notlarına girmeyen konular meraklısına yönelik olarak dergiye konuluyor, bu dergi "ders BELGELİĞİ" adını alıyor.
dB önce dergidir. Dergi olunca dergiye sığmayan şeyler oluşur, örnek; müziğe ilgisi olanlar bu yönde çalıştılar, yani ihtiyaçlardan doğdu. Bu çalışmalardan ilki felsefe oldu. Bu konuda derinleşmeye çalışan öğrenciler çevre ile ilgilenmeye başladı ardından buradaki çalışmalar belgelik ağaçları oldu. Ardından her kolda çalışan öğrenciler kendi tarihini oluşturdu. Şu anda en üretken kol belgelik ağaçları. Döneme göre kollar diğerine göre daha baskın oldu. Günleme yapıldı günlükler çıktı. Tarih kolu böyle oluştu.
Desen Yazıları; her grubun kendi grubunun yazıları çıktı. O dönemin en iyi çalışmasını bu grup yayınladı.
Kunduz öğrencilerle doğrudan ilgili değil. Öğretmenin önem verdiği yazıların toplamından ibaret. Kunduz gazetesi ismi ile müsemma ; derleyen, toparlayan çerden çöpten çıkan anlamında.
Bilim, etik estetik hiçbiri tek başına düşünülemiyor ve oldukça tehlikeli bulunuyor; ancak birlikte anlamlı ve güçlü olarak değerlendiriliyor.
dB kendi kaynağını, argümanlarını üreten etkinliklerin bütünü . Öğrenciler bir yandan öğreniyorlar, bir yandan aktarma işlevi görüyorlar. Bir anlamda misyon yükleniyorlar. ders BELGELİĞİ adıyla müsemma, belge oluşturma amacını taşıyor. Eğitimci sorumluluğunun ürünü ve öğrenci sorumluluğu istiyor.
95-96 notları, desen yazıları, kunduz yazıları var.. Belgeliğin kolları oluşuyor görüntü belgeliği ve belgelik ağaçları, müzik belgeliği, dil belgeliği .
Öğrencilerin başlangıçta çok da kavrayamadığı sonraları aşama aşama öğrendiği, içinde yer alarak, görerek, dokunarak; hissettiği kavradığı ve içselleştirdiği bir yapı. Yaptıkça öğrenilen ve belli bir aşamada da artık temel amacını kavradığı bir oluşum. Kültür ve eğitim olarak yaratılan ’doğaya yabancılaşma’ dB içinde aşılabiliyor.
dB içinde öğrenciler uygulamalar yoluyla kendini görme kendi yeteneklerinin farkına varma yeni şeyleri deneme konusunda öğretmen fikir ve önerileri ile bir ivme kazanıyor. Öğrenci; öneri ve yol göstermeleri deniyor, birlikte etüd ediyor eksiklikler konuşulup aşama aşama ilerleniyor öğretmen, öğrenciye yaparak, dokunarak ve yaşayarak öğrenme fırsat veriyor.
ders BELGELİĞİ müzesi dB nin kendi belleğinin bir gösterim alanı.
dB resmi olmayan (informal) kendiliğinden eğitimin söz konusu olduğu bir alan.
dB yaşamın her alanını bir öğrenme olarak görür, klasik eğitimin sınırlı mekan anlayışını reddeder. Sanat eğitimi sadece kitaplardan değil yaşamın kendisinden üretilir. Atölye zaman olarak sonuçta bitecek, sanal müze bu atölyenin devamını sağlayacak .
Doğaya dokunur onun karşısında değil yanında yer alır. Bütün sanat dallarını aynı dönemler içinde ilişki içinde görür ve birbirlerine etkilerine bakar. dB alanı içinde birçok etkinlik vardır, öğrenciler besinlerini kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçer, genellikle farklı tatları tadar, yaşar görür zamanla da ilgi alanlarını genişletir ve geliştirir. Öğretmen sadece söylem bazında değil bir uygulayıcı olarak da üretimin içinde yer alır. Öğretmenin en önemli eseri öğrencileridir.
dB; belge oluşturmaya önce yazı ile başladı, sonra ses, görüntü ve not girdi ilerde hologram çıkarsa o da olacak gibi. dB çağın teknik imkan ve olanaklarını en verimli şekilde kullanır gelişmelere açıktır. Öğretmeninin öğrenci yaklaşımı oldukça sabırlı, alan açıcı öğrencinin ilgi ve yeteneklerini destekleyicidir. Birçok öğretmen atölyelerine sadece kendi öğrencisini kabul ederken dB öğretmeni her bölümden öğrenciye atölyesini açık tutar. Usta çırak ilişkisi içinde öğrenci öğretmen ilişkisi sürer. Öğrencinin eğitim sürecinde görme ve algılamaları ile düşünce ve görgüsü değişir gelişir.
dB nin çağrışımı ve imajı daha özgür bir eğitim, bu anlamda bir model sunar. dB bir gösteren, örnek bir eğitim, örnek bir eğitim sistemi boşluklara ve eksikliklere yönelik bir doldurma tamamlama. Güncel gelişmeye açık, sabit değil. Fiziki olarak okul ve derslik ortamında eğitim öğretim yapılırken sanal ortamda da yaptıkları ile bir model üretiyor. Dışarıdaki zenginliklere de açık. Eğitim alanında en iyisini yapmaya çalışıyor.
dB den mezun olan öğrenci öğretmenliğin sorumluluk gerektirdiğini iyi bir model olması ve çok donanımlı olması gerektiğinin farkına varır. Amacı kendi alanının hakiki insanı olmaktır. dB öğretimin yanında eğitim işlevini de görüyor. dB maya olmak istiyor yoğurt değil. Hiç bir şey yapmadan çok şey yapıyor
dB öğrencisi önceki eğitim hayatında bu türden yetkinliklerinin olmamasını bir eksiklik olarak görür. Donanımlı gelmiş olsaydı dB yi daha iyi kavrayacağını ve bu şekilde de daha çok şey yapacağına inanır.
Öğretmen öğrencilerine bir soru işareti verir. Bu sorgulamadır. Hangi düşüncede olursa olsun o soru işareti o öğrencinin yaşamında, öğretmenlik hayatında, öğrencilerine aktarımında, öğrendiği ve öğrettiklerinde, baktığında - gördüğündeki sorgulamadır. Bu perspektif öğrenciyi daha derinlere bakmaya yöneltir. dB su dalgası etkisi yaratır. Atılan bir taş nasıl halka halka suyun tamamına erişirse dB de ürettikleriyle bu etkiyi yaratır.
dB aidiyet duygusu da yaratır. Öğrenci bu duyguyla zenginleşir, bu duyguyla ait olduğu alan ve yerin gereklerine uygun davranırken, kendisi de buradan beslenir ve ait olduğu alana ürettiklerini katar. Öğrenci öğretmen ilişkisinde öğrencinin hareket, heyecan, merak ve ilgisi öğretmenin sabitlik ve muhafazakarlığını kırar ve karşılıklı zenginleştirici bir ilişki yaşanır.
dB öğrencileri mezun olduktan sonra ne yapacaklarını belli oranda bilseler de insan olmayı yitirmemek onların en çok istedikleri."
Ağustos 2017


ders BELGELİĞİ hakkında Seher Andaç'la kısa soru-cevap .
- dB'i nasıl keşfettiniz?
Detayını hatırlamıyorum ama instagram kullanırken "ders Belgeliği" ile tanıştım.

- dB'de sizi çeken ne oldu? Sizi ne heyecanlandırdı?
Tek kelime: ismi!
Yıllarca öğrencilik yaptım ve çok ders dinledim. Bunun belgelenme ile birlikte söylenmesi ilgimi çekti.
Öğrencilik naif olduğu kadar gelip geçen bir süreyi de insana hatırlatır. Bunun belgelenmesi fikri hoşuma gitti. İlk anda doğru mu anlıyorum kaygısı ile web sitesinde epey bir dolaştım. Öğrenci çalışma raporlarını okudum. Öğrenciye ben napıyorum üzerine düşünme imkanı verdiğini düşündüm ve anladığım doğruymuş dedim:) Sonrasında da instagramda takip etmeye başladım.

- dB sayfasını takip ederken hangi hisler DB mekanını yerinde görmeye itti?
Sergi haberini okuduğum ilk gün sergiyi gezmeye karar verdim. Kendi hayat pratiğim içinde özellikle tek başıma sergi gezmeyi çok severim. Bu serginin benim için ek özelliği yıllar sonra bir üniversitenin kapısından girmek olacaktı, çok da iyi oldu!

- Sizce dB'nin amacı nedir? Nasıl tanımlarsınız?
Zor soru.... Amacını "belge" kelimesi özetler sanırım. Ayrıca "bellek" oluşturmak niyeti kesin vardır ki bundan eminim.

- Gezdiğiniz sergi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sergiye ilk girdiğim anda mekanda çok kuvvetli bir terkedilmişlik duygusu hissetmiştim. Haksız sayılmazdım; çünkü hiç kimse yoktu. Rahat rahat, telaşsız gezmiştim, anlamaya çalışmıştım. Resimdekini görmeye çalışmak ve kaçıncı sınıf acaba merakımla birleşmişti. Gayet güzel bir sergiydi ki hemen paylaşmak istedim ve öyle de yaptım :)

- dB çok fazla insan tarafından bilinmiyor sizce DB tanıtımı nasıl yapılmalı?
Sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu bir zamanda yapılan dışında daha ne olabilir sorusunun cevabı sizde değil bizlerde! Biraz gayreti bizlerin göstermesi lazım. Yakınmayı işlevsiz konuşmaları bırakıp biraz çevremizde olan biteni anlamaya gayret etmeliyiz! Şarkıda dediği gibi "cevap esen rüzgarda"!

- dB hakkında ne düşünüyorsunuz?
Destekliyorum!

- Başlangıçtaki duygularınıza, gördükleriniz ve DB öğrencileriyle konuşmalarınız örtüştü mü?
Öğrencilerle yüz yüze konuşmadım. Duygularım, düşüncelerim örtüştü ki soru cevap ile bile olsa yazılı konuşmamız bunun en iyi göstergesidir diye düşünüyorum.

- dB müzeyi takip ediyor musunuz? Sizce dB müzesi ( bir öğrenci müzesi) kurulmalı mı?
DB ile tanışıklığımla müzeyi de takip etmeye başlamıştım.
İstanbul'da benim çok etkilendiğim bir müze var: Masumiyet Müzesi. Müze ve kitap süreci çok etkileyicidir. Özellikle kitabın son bölümlerinde dünyadaki müze anlayışını anlatır; hem de çok güzel anlatır. Aynı mantıkla "bir öğrenci müzesi" kelimelerini bir arada duymak bile çok heyecan verici!
Müzelerdeki eşyayı şaklamak üzerine bir makale çevirmiştim. Çok özel ve sonsuz özen isteyen bir konu olduğunu öğrenmiştim. Videoları kendi merakım için izlediğimde şok olmuştum. Bizlerde bunların hepsini yapabiliriz ve yapmalıyız da!

- dB atölyesi tamamen yansa elimizde hiç bir veri kalmasa sizce ne olur?
Tek kelimeyle kabus!
Çözüm: Sanal müze! Başka bir alanda kurulmaya çalışılan bir sanal müzenin de yakın destekçisi ve tanığıyım.

- Sanat eğitiminin bir toplumun gelişmesinde sizce rolü nedir?
Zor sorular :) Kesin bilgi olmazsa olmazı olduğudur!

- Sizin sanata ilginiz nedir? Kendiniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Acil servis hekimiyim. Yaklaşık 50 yaşındayım; gerçekten az kaldı:)
Edebiyat ve sinema benim tutkumdur. Okumasam olmaz izlemesem hiç olmaz!

- Son olarak dilek ve öneriniz var mı?
Tek önerim ve dileğim bol bol kitap okumanız!
Bu soru cevap sohbeti bir armağan kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum; başarılar diliyorum!
Yolunuz açık ve aydınlık olsun!
Sevgi ve saygılarımla!
Seher Andaç.. Eylül 2017 - Soruları hazırlayan İlgi Olcay


İzzet Eray Kılıçay: "R1'i hatırlıyorum diye başlayacaktım fakat tanıştığımızdan beri taptaze kaldı bende. Atölyeydi büyükçe bir oda işte, kapıdan pencereden taşardı. Şaka değil gerçekten sınır tanımazdı... Dinlerdik bu odayı biz, çünkü kendi dili vardı öğrenmeye çalışırdık, sesi değişikti hemen tanırdık. Etrafa yayılırdı, tarifi zor bu sesi bilgi ritimleri vardı, tecrübe operaları, deneme ezgileri... Sonra toprağı ve tohumu vardı. Toprak ve tohumla korunaklar inşa eder, barış yapılırdı, onları izler ve yaz-kış sulardı. Tohumdan-çekirdekten, fidan üretip , fidandan orman hayali kurarken taşardı şehirlere köylere ... Hele o kapısı saat gibi tik-tak, tik-tak işler... Bazen açıldı mı parklara, müzelere, büyük düşüncelere kadar kapanmazdı . Bazen de kapandı mı zamanı durdururdu. Kuşlarla gökyüzüne kadar belli ederdi kendini doyururdu onları hatta içeri kadar ağırlardı. Düzenden vazgeçmez illa tertip isterdi. Onunla tanışan unutamaz onu, R1 atölyeydi büyükçe bir oda işte."
23 Temmuz 2017


Leyla Soyer Mengüç: "ders BELGELİĞİ alternatif bir sanat eğitim alanıdır. Kendi kaynaklarını kendi üretir. Ürettiğini belgeye dönüştürerek bellek olur. Her zaman genç kalır çünkü kapalı bir sistem değildir yeniliğe açıktır. Her yeni katılan öğrenciye dB de yer açılır öğrenci burada kendini özgürce ifade ederken eleştirilmeyi de kabul eder. Genç beyinlerle dB kendini yenilerken birikimleri ile de onları dönüştürür ve bu şekilde büyür ve gelişir.. Doğacı ve minimalisttir dB, nesnesine yakından bakmak ister. Görüşün önündeki pürüzleri temizlemeye çalışır ve bu şekilde 'saf' bakışı yakalamaya çalışır. Hoca öğrenci ılişkisi usta çırak ilişkini aşar. Usta sanatını en iyi şekilde aktarmaya çalışırken çırak da ustasına layık olmaya çalışır. Hiyerarşik bir ast üst ilişkisi yoktur.
dB bir bahçedir. Hocası o bahçenin çınar ağacı öğrenciler ise bahçeye atılan tohumlardır. Çınar hep o bahçededir bu şekliyle meditatiftir. Hoca Zaman' dır; tanık olan, orada duran, bekleyen ve emek veren.
Öğrenciler ise dB içinde filizlenir sonra başka bahçelere Çınar olmaya giderler tohumları çoğaltmak için.
dB sevgidir; gelecektedir ve andadır.
17 Haziran 2017, 14:29 KUNDUZ çalışma grubu


Aslıhan Mumcu: "ders BELGELİĞİ, kendi çekirdeğini paylaşımla, bilgiyle, sanatla, sevgiyle besleyip, büyüyerek çevresine nefes olan bir erginliktir.
Dünyaya umutla bakan ve umudu, iyiyi, huzuru getirmeyi, yaratmayı emel edinmiş, çevresine duyarlı ve duyarlılığını yaşatan, yaşattığını geçirebilen bir çalışma alanıdır.
Yapılan her eylem belgelenmeye değerdir. Her oluşum bir değerdir çünkü.
Kendini paylaşımla ayakta tutar, devinim halindedir, bu haliyle devamlılığı sağlar ve böylelikle yalnızca kendi içinde kalmaz."
30 Ocak 2016, 12:16 KUNDUZ çalışma grubu


Seda Oturmak: "ders BELGELİĞİ belgelik niteliği olan, çeşitli sanat dallarını kapsayarak belli kalıplar içinde kalmadan, her yeni sene gelen öğrencilerle birlikte genişleyip büyüyen, her yeni fikre, soruya, sanat yaklaşımına açık,sanat öğrencilerinden oluşan toplum. Sanat ve felsefe eğitimi için temel bilginin basılmış hali ile birlikte, felsefe müzik tarih gibi konuları araştırma ve üretme ile başlamış ve sürmekte. Gençlerin içindeki insanı, doğayı, yeşili destekleyen, kollektif çalışma ile kendi sanat malzemelerini üretmeyi bilen, bilginin, fikrin paylaşımına yönelik herkese açık, kar amacı gütmeyen oluşum."
21 Ocak 2016, 22:42 KUNDUZ çalışma grubuFrom: Canan GÜLDAL <canan.guldal@hevokullari.k12.tr>
Subject: merhaba
To: aoztopcu@yahoo.com
Date: Wednesday, July 9, 2008, 11:59 AM

Merhaba Avni bey,
Ders belgeliği henüz keşfettim ne yazık ki. Neler olup bittiğine bakarken hem çok mutlu oldum hem de kıskandım… şöyle bir geçmişe fakültemin koridorlarına, oradan tepemize kar yağan ve ellerimizin donduğu, eldivenlerle desen çizdiğimiz atölyelere gittim. Mutluyduk yine de… dün gibi ama 13 yıl oldu, inanılır gibi değil…
Sizi kutlamak isterim bölümde çok güzel şeyler başarmışsınız, ellerinize yüreğinize sağlık.
1991-1994 mezunlarından

Canan Güldal


From: Prof. Dr. Emin OZBAS [mailto:eozbas@marmara.edu.tr]
Sent: Saturday, February 21, 2004 12:06 PM
To: avni@marmara.edu.tr
Subject: Re: Tesekkurler

Sevgili Hocam,

.... Bu gün odama çalışmağa gelince beni çok mutlu eden mesajınız ve eklerini okudum. Üniversiteye adim attığım andan itibaren, belki hiç bir şey beni bu kadar mutlu etmedi. Dil ile ilgili olsun, bilgi ile ilgili olsun......vb gibi diğer konularda olsun düşüncemle tıp a tıp örtüşen bir yazıya ömrüm boyunca hiç denk gelmedim. Sitenizi hep izleyeceğim
Bu gayretiniz için şükranlarımı sunarım. Sağ olun var olun.
Saygılarımla

Prof.Dr. Emin ÖZBAŞ


From: DENIZ AKSEN
To: avni@marmara.edu.tr
Sent:
Saturday, April 12, 2003 6:35 M

Sayın Hocam,

ders belgelikleriniz başta olmak üzere son derece zengin bir içeriğe sahip Web sitenizi onurlanarak dolaştım.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı sizi bünyesinde barındırdığı için ne kadar gururlansa hakkıdır. Sanatını, düşünsel yapıtlarını, yazılarını ve dersliklerini Web'e sizin kadar özenle taşıyan bir üniversite sanat hocasına daha rastlamadım.
.....
Son olarak,
sitenize beni götüren referans bugün sizden gelen "SANAT ve BİLGİ  ...nisan 2003 sayı bir" başlıklı e-posta mesajıydı. SANAT ve BİLGİ isimli sanat ve plastik sanatlar dergisini Internet'te yayın hayatına başlattığınız için sizi ve diğer yayın kurulunu kutlar, bu dergiyi Internet'e taşıyarak okuyucularınızla paylaştığınız için teşekkür ederim.
...

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Deniz Aksen
Assist.Prof. of MIS
Koç University
Rumelifeneri Yolu, Sariyer 34450 ISTANBULFrom: "aydin sav" <amsav@superonline.com>
To: "avni" <avni@marmara.edu.tr>
Sent: Thursday,
March 06, 2003 3:13 PM
Subject: Re: TÜRKÇE

Sitenizi gördüm. Beğendim.
Toplum ve Üniversite sitesinin okur ve yazarlarındanım.
Dil ile ilgili tutumunuzu son derece olumludur.

Saygılarımla,

Prof. Dr.Aydın SAV
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Patoloji Anabilim Dalı.


Haber Giriş Tarihi: 01.02.2003 16:46:01
Sanat Haber (kültür sanat portalı)
www.sanathaber.net

'ders BELGELİĞİ' bir eğitim sitesi ama orada çok değişik konular bulabilirsiniz. 'Sanat ve Şiddet' yazısında Prof.Selçuk Mülayim. 'İnsanın insana yaptığını sanat gizlemez, bazen bütün abartısıyla ortaya çıkarır' diyor.
    'ders BELGELİĞİ', internet üzerinde yayınlanan bir dergi/kitap.
    H. Avni Öztopçu'nun öğrencileri için hazırladığı ders notlarını ve öğrencilere ulaştırmak istediği yazıları, görselleri içeriyor.
    Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı çalışmaları var bu sitede ama sadece bu kadar değil. Çok daha fazlası var. Okunacak, düşünecek ve bir eğitim kurumunun nasıl olması gerektiği konusunda Türkiye'ye örnek olacak, yeni teknolojileri sonuna kadar kullanan ve çalışma ile hedefi birleştiren bir yayın.
    'ders BELGELİĞİ'nde yer alan ve sanathaber.net'in konusuna giren 'Sanat ve Şiddet' konulu çalışmadan bir bölüm yansıtmak istedik. Yazan: Prof.Dr. Selçuk Mülayim "Şiddet'in Sanatsal Bildirisi" Sanatın binlerce yıllık tarihi, tekdüze bildirilerle yürüyüp gelen bir mahkeme zaptı veya bir resimli roman olmaktan çok; insan eğilimlerinin sonsuz çeşitliliğini özümlemiş bir dildir....


Web’de kültür sanat
Kim haklı - kimin hakkı?

     A. TANSUĞ:

“Fathom”... “Doğruluğu belgeli” bilgi ağı ve bir uzaktan-öğrenme merkezi. Dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma kurumları, kütüphaneleri ve müzelerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından kurulmuş. Sanat, teknoloji, mühendislik, iş dünyası, ekonomi, hukuk ve politika, bilim ve doğa, dünya olayları, tarih ve toplum gibi bölümlerde şunları buluyorsunuz:

· Üye kuruluşların öğretim üyeleri, araştırmacıları (ki, birisi Türkiye’ye yabancı olmayan bir isim; Deniz Kandiyoti) ve küratörleri tarafından sunulan konferanslar, söyleşiler, makaleler, gösteri ve sergiler,
· Araştırma konuları ve tüm disiplinleri kapsayan kaynak içeriği,
· “İz sürme”. Aranan bilgi kaynaklarını konusuna göre tematik olarak birbiriyle ilintilendirerek çeşitlendiren, bir görsel sunum, bilgi tasarımı yöntemi.
· “Online” kurslar,
· Kitaplar ve diğer eğitim ürünleri.
Fathom’a üye olmak ücretsiz. Kaynaklardan yararlanmak paralı. Zaten site tasarımında Amazon’un da parmağı var; seçtiğiniz ürünü, “sepetinize” atıp, tıkır tıkır parasını ödüyorsunuz. Özellikle güncel içerik ve kredili kurslar paralı. Bununla birlikte Fathom’da ücretsiz seminerler, kısa süreli kurslar ve ucuz eğitim malzemeleri bulmak mümkün. Örneğin, kolayca kopyalanan müzik ve görüntü ürünleri üzerindeki hakların, internet kullanıcısını engellemeden korunmasına ilişkin “Fikri Mülkiyet: Kim haklı veya kimin hakkı?” başlıklı, ama 2000 yılında yapılmış panelin kayıtları bedava. . Fathom, internet vatandaşlarının bilgiye erişim hakkının bedelini böyle dengeliyor. Bir tür “seri sonu” yaklaşımı...

Şimdi de bizden bir örnek, bir bilgi-belge merkezi öntipi: Marmara Üniversitesi öğretim üyesi H. Avni Öztopçu’nun hazırladığı “Ders BELGELİĞİ” . Kendi resim sergileriyle başlattığı çalışmayı, öğrencileri de yararlansın diye, “sanat - felsefe - eğitim - toplum – belgelik” başlıkları altında bir ağa dönüştüren Öztopçu’dan başka bu girişimin arkasında kimse yok. Fikri mülkiyet hakkının bedeli mi? Lafı mı olur canım? O öğrencinin doğal hakkı. Ha, bir yükümlülük var; “Ağaç dikmek”. Özellikle mezun olup giden öğrenciler, gittikleri yerlere birer ağaç dikmekle yükümlü . Dikilen ağaçlar, sitenin "Belgelik Ağaçları" bölümünden izleniyor.

İşte bilgi çağının “hakim çelişkisi”ne ilişkin bazı sorular: Yeni üretim araçlarının asıl “malik”leri kim? Bilgiye ulaşmak artık bir “insan hakkı” ise kimler haklı? Ya bilgiyi üretenin hakkı?

Yayın: 7 Şubat, 2002, Perşembe, Milliyet Kültür Sanat Eki


From: avniye.tansug [mailto:avniye.tansug@tansug.com]
Sent:
Thursday, January 31, 2002 1:22 PM
To: Avni Öztopcu
Subject: Muhteşem!
 

Sayın Öztopçu,
Ellerinize sağlık. Internet'e taşıdıklarınız tek kelime ile "Muhteşem".
Önümüzdeki hafta artık adreslere geçeceğim ve "nereden başlasam" diye düşünüp dururken, tam aradığım gibi bir kaynağı siz gönderdiniz. Sağolun. Daha önceki yazıları okuduysanız, ( www.webdekultursanat.com 'da var) benim hedef kitlem, interneti "snobe eden" aydınlar öncelikle. Onları bu konuya çekmeye ve birikimlerini aktarmaya "tahrik etmeye"! çalışıyorum. Bunun önemi aslında gençlerin "nitelikli içerik" bulmasına yardımcı olmakta... Bu bağlamda siz nasıl bu kadar kapsamlı, sistemli, teknik ve estetik açıdan özenli... çalışmaları gerçekleştirdiniz? Bu çalışmadan kimler nasıl yararlanıyor, aldığınız "geri-tepkiler" nasıl? gibi sorulara karşılık olacak bir iki cümle bana iletirseniz, mesajınızı ben de okurlara iletmek isterim.
Saygıyla.

Avniye TANSUG
Not: Ben aynı zamanda ÇEKÜL Vakfı'na (www.cekul.blogspot.com ) da iletişim
işlerinde yardım ediyorum, o "Belgelik Ağaçları" projenizde ÇEKÜL'ün 7 Ağaç Kampanyası ile belki bir işbirliği yapabiliriz...
 


From: Kadri Yamaç [mailto:kyamac@superonline.com]
Sent:
Sunday, August 12, 2001 3:48 AM

To: avni@marmara.edu.tr
Subject: merhaba.ve tebrikler.
 

Avni Bey,

Merhaba

Hangi rastlantı internetten de olsa tanışmamıza vesile oldu bilemiyorum, ama o rastlantıya teşekkür ediyorum.

Yolladığınız adresleri ziyaret ettim. Hiç abartmasız söyleyeyim, özellikle Ders Belgeliği sayfanız beni çok etkiledi. Tebrik ediyorum. Büyük emek ve beyin verilmiş. O sayfayı mutlaka aralıklarla ziyaret edeceğim. Dün aksam üzeri yarim saate yakın zamanımı ayırdım o sayfaya.

Sizin sayfanızdaki konuları görünce güzel sanatlarla uğraşan akademisyenleri kesinlikle hiç tanımadığımı düşündüm. Bu alandaki akademisyenlerin bilim, felsefe , dil gibi konularda bu derece yoğunlaşmış olmaları büyük zevk verdi bana. Bu konudaki cehaletim için kendime de kızdım. Ben sizin disiplini sanki tamamen sanatsal olayların içine kapanmış kişiler gibi düşünüyor muşum demek ki.

Biz de Universite ve Toplum dergisini çıkartırken olabildiğince nitelikli bir dergi hazırlamayı planladık. Bakalım ne kadar destek bulacağız?

Dergimizin Eylül sayısında Dil ile ilgili bir yazı var. Türkçe'yi işgal eden İngilizce sözcüklerle ilgili kısa bir yazı. Sizin Ders Belgeliği'nde de Dil üzerine bir yazı gördüm. Yazı sanırım size ait.Eğer isterseniz bu yazınızı dergimizin 2. sayısında yayınlamak bizim için çok keyifli olacak.

Tanıştığımıza çok memnun oldum
Tüm çalışmalarınızda basarılar diliyorum
Saygılarımla.

Kadri Yamac
 From: Kutlu MERiH [mailto:posta@merih.net]
Sent: Monday, March 18, 2002 1:06 PM
To: Avni Öztopcu
Subject: Re: -sanat - felsefe - egitim - toplum - belgelik

AKIL, BILGI, BILGELIK VE KULTUR ILE YOGURULMUS SITENIZI KEYIF ALARAK IZLEDIM.
CABANIZIN VE EMEGINIZIN DEGERININ OLCULEMEZ OLDUGUNU DUSUNUYORUM. OVGULERIMI LUTFEN KABUL EDINIZ.
MENGUSOGLU HOCANIN TARIH VE TARIHSIZLIK YAZISI TAM ZAMANINDA VE TAM ARADIGIM BELGE OLARAK ULASTI, ONU MERIH SITESINDE DEGERLENDIRECEGIM TEKRAR TESEKKUR EDIYORUM.
ESENLIKLER,

KUTLU MERIH
 


From: avniye.tansug [mailto:avniye.tansug@tansug.com]
Sent:
Thursday, January 31, 2002 1:22 PM
To: Avni Öztopcu
Subject: Muhteşem!

Sayın Öztopçu,
Ellerinize sağlık. Internet'e taşıdıklarınız tek kelime ile "Muhteşem".
Önümüzdeki hafta artık adreslere geçeceğim ve "nereden başlasam" diye düşünüp dururken, tam aradığım gibi bir kaynağı siz gönderdiniz. Sağolun. Daha önceki yazıları okuduysanız, (www.webdekultursanat.com 'da var) benim hedef kitlem, interneti "snobe eden" aydınlar öncelikle. Onları bu konuya çekmeye ve birikimlerini aktarmaya "tahrik etmeye"! çalışıyorum. Bunun önemi aslında gençlerin "nitelikli içerik" bulmasına yardımcı olmakta... Bu bağlamda siz nasıl bu kadar kapsamlı, sistemli, teknik ve estetik açıdan özenli... çalışmaları gerçekleştirdiniz? Bu çalışmadan kimler nasıl yararlanıyor, aldığınız "geri-tepkiler" nasıl? gibi sorulara karşılık olacak bir iki cümle bana iletirseniz, mesajınızı ben de okurlara iletmek isterim.
Saygıyla.

A. TANSUG
Not: Ben aynı zamanda ÇEKÜL Vakfı'na ( www.cekul.blogspot.com ) da iletişim
işlerinde yardım ediyorum, o "Belgelik Ağaçları" projenizde ÇEKÜL'ün 7 Ağaç Kampanyası ile belki bir işbirliği yapabiliriz...
 From: Kitap Editor [mailto:kitap@turkiyeonline.net]
Sent: Thursday, March 14, 2002 1:40 PM
To: Avni Öztopcu
Subject: Re: -sanat - felsefe - egitim - toplum - belgelik


Sayın Avni Öztopçu;
Hazırladığınız siteleri keyifle gezdim. Bir kaç küçük sorun dışında bence
gayet profesyonel tasarlanmış, kullanıcının ilgisini sitede tutma kabiliyetine sahip siteler. Eleştirmek pek de bana düşmez (ne de olsa kitap editörüyüm!) ama kısa ve belirgin kategori başlıkları kullanıp yazıların puntosunu biraz (14/ Times New Roman en okunaklısı) büyütürseniz daha rahat izlenebilir duruma gelecekler. Arşiviniz için tüm başlıkları sayfaya sıralamak yerine "diğer yazılar için" benzeri bir yazı koyup arama çubuğundan link vermek sayfadaki kalabalık görüntüyü rahatlacaktır. İçerik çok güzel, elinize sağlık. Eğer isterseniz sitemizde "özel dosya" bölümünde incelemelerinizi yayınlamak bizi mutlu eder.
Saygılar, kolay gelsin...

Filiz Ülgüt
TurkiyeOnLine Kitap Bölümü İçerik Editörü
http://www.turkiyeonline.com/kitap/

 


 ...  belgelik 9.sayıda yazılar listesinde adımı ve yazımı gördüm bu beni çok mutlu etti. Yakın bir zamanda belgeliğe kardeş bir dergi geliyor. Adı SANAT GÜNLÜĞÜ kardeş diyorum belgelik gibi bir tasarıma sahip. Çalıştığım lisedeki sanat sever öğrencilerimle çıkarıyoruz. İlk sayısını mutlaka size ileteceğim. Eleştirilerinize ihtiyacım olacak. Bu arada yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir yılın size ve ders belgeliği çalışanlarına başarı ve mutluluk getirmesini dilerim...
.......
Gökhan Gümülcine

From: gökhan gümülcine [mailto:ggumulcine@yahoo.com]
Sent: Monday, December 31, 2001 3:36 PM
To: Avni_Öztopcu
Subject: MERHABAAAAAALAAAAR..........R


Siteniz amacına uygun, profesyonelce hazırlanmış...
"Ders Belgeliği"nin ise sanat kültürü ve bilinci açısından çok önemli bir
kaynak olduğunu düşünüyorum. Açılabilen yazıları bilgisayarıma kaydettim,
derginin bundan sonraki sayılarına da ulaşmak isterim.
Bu güzel, sanat dolu sitenizi ve de yapıtlarınızı benimle paylaştığınız için
teşekkür ederim.
Saygılarımla
Filiz Berk Doğutürk

To: <canipdoguturk@hotmail.com>
Subject: sanat - egitim -
Date: Mon, 6 Aug 2001 20:59:39 +0300


öncelikle böyle güzel sayfalar hazirlayip benim gibi mezun ve okuldan uzak ögrencilerinize hem sizden hemde birbirlerinden haberler ulastirdiginiz için sizlere tesekkür ederim.  Ben su anda ........  grafikerlik  yapmaktayim. ders belgeligi sayfalarinizida inceledim içerik olarak çok güzel........ elif@dogayayin.com
Elif Cankan

13.01.2001 00:56 elif cankan  
13.01.2001 00:56 


Hocam Merhaba,, Ben sizin '98 Tekstil mezunu ogrencilerinizden Seda Ozturk.
Evlenip Amerika'ya gelmistim. Burada gecen ay ozel bir ilk-orta okulda resim ogretmenligine basladim, cok zevkli geciyor. Ayrica arada yagli boya calismalarida yapiyorum.
"Mektuplariniz" basligi altinda mailimi yollamaya calistim ama olmadi. Aylik dergi cikariyor musunuz hala? Arada ilgilendigim konularda sizlere katilmak isterim. Umarim basarili bir ogretim yili geciriyorsunuzdur. Saygilarimla,
Seda Gokcen


09.11.2000 06:45  sedagokcen@hotmail.com


...  su an chicago'dan yaziyorum burada arkadaslarimin yanindayim yaklasik 10 gundur burdayim  .. yakinda kanada'ya gecicem ...
dersbelgeligi kapsamindaki butun arkadaslara cok selamlar (hala devam ediyorsa)..... iyi bir sene gecirmenizi dilerim
Yunus USLU
(95-96)............28.09.2000 23:2

 

gezginler kolu söyleşileri... 24 Kasım 2017
Hasan Çevik, (2001-2001 dB resim öğrencisi)
 


 

Felsefe kolu söyleşileri... 31 Ekim 2017
Ahmet Doksanoğlu, (2005-2006 dB resim öğrencisi)

 BELGELİK ağaçları söyleşileri... 13 Nisan 2017
Gökhan Özdemir, (2005-2006 dB resim öğrencisi)

 

 

Müzik BELGELİĞİ söyleşileri... 15 Nisan 2017
Aslıhan Mumcu, Selin Yağmur Sönmez (2013-2014 dB resim öğrencileri)