ders BELGELİĞİ    -    belgelik AĞAÇLARI    -    erzincan BELGELİĞİ müzesi

ders BELGELİĞİ MÜZESİ
30 Ekim 2016 tarihli öneri taslağıdır; son değişiklik 11 Ağustos 2018

 

ders BELGELİĞİ Müzesi, kendisini bir müze olarak sınırlamayacak, o bölgede yaşayan insanlara olanaklar sağlayacak, eğitim verecek, bünyesinde kuracağı atölyelerle, enstitüleriyle sanat eğitimine katkı üretmeyi amaçlayacaktır.

Müze, tarım yapılmayan alan üzerinde kurulacak. Bölgenin bitki örtüsü ve ağaç çeşitliliği dikkate alınarak arboretum oluşturulacak. Arboretum için ders BELGELİĞİ mezunları çalışacak. Bölgenin yerli fidanlarını üretecek, ücretsiz dağıtılacak.

Resim, desen, heykel, seramik, tekstil atolyeleri kurulacak. Üniversitelerin sanat alanında eğitim gören başarılı öğrenciler bu atölyelerde çalışabilecek. Yurt içinden ve yurt dışından davetli sanatçılarla ve sanat eğitimcileriyle birlikte çalışma ortamları sağlanacak. Bölgenin yetenekli öğrencileri için özel çalışma programları yapılacak.

 BELGELİK sergisi; ders BELGELİĞİ ve ERZİNCAN belgeliği 
müze fikri üzerine...
ERT ŞAH TV kayıtlarından, Aralık 2018

 

 

Erzincan BELGELİĞİ MÜZE'si için Prof.Dr. Fethiye ERBAY'la yapılan görüşme.

 

ders BELGELİĞİ çalışma grubu müze fikrini farklı projeler içinde gerçekleştirme imkanlarını deneyecek. Bunlardan ilki Erzincan Belgeliği Müzesi'dir.

Erzincan Belgeliği Müzesi öneri taslağı >>> http://www.avnioztopcu.com/erzincan/museum


 


ders BELGELİĞİ sanal MÜZESİ

ders BELGELİĞİ Müzesi, 2018 yılında www.muze.dersbelgeligi.com internet adresinde ders BELGELİĞİ öğrencileri ve mezunları tarafından kurulan sanal bir sanat eğitimi müzesidir. Sanal Müze, ders BELGELİĞİ öğrencilerinin aldıkları sanat eğitimini erişilebilir bir dijital ortam aracılığıyla belgelemek, sunmak ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı R8 Numaralı Resim Atölye’sindeki sanat eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. ders BELGELİĞİ Müzesi’nde, 1995 yılından günümüze kadar uzanan bir sanat eğitiminin öğrenci çalışmaları yer almaktadır. Öğrenci çalışmalarının yanı sıra her yıl Resim-iş Öğretmenliği Bölüm koridorlarında açılan Belgelik Sergileri ve R8 Numaralı Resim Atölyesi’nde bulunan sanat eğitimi objeleri de yer almaktadır. Sanal Müze, ders BELGELİĞİ öğrencileri ve mezunları tarafından sürdürülen bir eğitim çalışması olmakla birlikte aynı zamanda kurulması planlanan ders BELGELİĞİ Müzesi’nin bir hazırlık çalışmasıdır.

 

d e r s   B E L G E L İ Ğ İ   s e r g i l e r i


Bölüm Dışı Sergiler
>>> (13 sergi)

 Bölüm Sergileri
>>>  (22 sergi)

 

18. Belgelik sergisi söyleşileri.
 Yurtdışı Sergileri
>>> (1 sergi)
 Desen Yarışması
>>> (11 desen yarışması)

 Resim Yarışması
>>> (4 resim yarışması)
 

ders BELGELİĞİ ödül konuşmaları ve dB müzik denemeleri 2018

 

 

 

d e r s   B E L G E L İ Ğ İ   k o l l a r ı
 

belgelik AĞAÇLARI söyleşileri... 13 Nisan 2017
Gökhan Özdemir, (2005-2006 dB resim öğrencisi)

belgelik AĞAÇLARI
Çevremize, doğaya duyarlı olmak katkı üretmek.
"BELGELiK AGAÇLARI"nı çoğaltacağız... her mezunumuz ve öğrencimiz bulundukları bölgede "BELGELiK AĞAÇLARI" dikecek ve koruyacak.
 

felsefe kolu söyleşileri... 1 Kasım 2017
Ahmet Doksanoğlu, (2005-2006 dB resim öğrencisi)

felsefe kolu
Kendi sorularımıza farklı yerlerden, farklı zamanlardan sorular sormak.
"Bilim ve felsefe dört duvar arasında hapsedilmemeli, problemlerimizi ele almalıdır... Herkese düşen iş, kendi alanında buna çabalamak..." T.M. 

gezginler kolu söyleşileri... 24 Kasım 2017
Hasan Çevik, (2001-2001 dB resim öğrencisi)

gezginler kolu
Yaşadığımız bölgeyi tanıma gezileri. Fotoğraflarla belgelemek.
"Gezginler kolu çevresini adımlarıyla keşfeder; gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini görsel ve sözel belgelerle geleceğe aktarırken, estetik yaratıcılık için de hayal zenginlikleri oluşturur.
Bu amaçla bir araya gelen gezginler; bir sırt çantasına sığdırdıklarıyla yollara düşer, fotoğraf çeker, kayıt yapar, notlar alır, desenler çizer,... Geçmiş ve şimdiki zamandan, bilgi ve belgeler toplar." 

MÜZİK belgeliği söyleşileri... 15 Nisan 2017
Aslıhan Mumcu, Selin Yağmur Sönmez (2013-2014 dB resim öğrencileri)

MÜZİK belgeliği
Resim-müzik ilişkisini araştırır, müzik denemeler yapar, doküman toplar, örnekleri kapsama alanına ulaştırır, dinletiler yapar.
 

 

 
ders belgeliği dergi/kitap
95/96 notlarını destekleyen ve öğrenci makalelerini-yazısal çalışmalarını değerlendiren dergi/kitap.

görüntü belgeliği
Plastik sanatlar ve plastik sanatlar alanını destekleyen çözümleyici görsel malzemeyi toplamak, belgeseller hazırlamak, bunların gösterimlerini yapmak.

erken uyarı
Doğal - ya da doğal olmayan felaketlere karşı bilinçlendirmek.

kunduz
Deneysel kurgu alanı.

tarih kolu
Zamanın boyutlarına kök salmak: insanın geçmişi, geçmişteki başarıları-başarısızlıkları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşamak...

bilgiyi kullanma - bilgi teknolojileri kolu
ders BELGELİĞİ çalışmalarına katkı üretir. Çalışma alanında verimliliğin arttırılması için araştırmalar yapar. İnternet ortamını kullanarak mezuniyet sonrası eğitimin sürekliliği için uğraş verir.

 

...

Drawing – Painting Atelier "dB" wants to contribute to art education by taking their “archive exhibitions” which they open every year in their department to other educational institutions; they strive to stay open to the world, to see and interpret the form of nature with their own eyes, to develop a creative attitude, to develop a critical aesthetic attitude, to increase people’s contact with the objects around them and to create opportunities for personal experiments.


Müze fikrinin gelişimleri 2017, öğrenci söyleşileri.

Dünyaya açık olmayı, biçimi-doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı geliştirmeyi, eleştirel estetik bakışı amaçlayan ders BELGELİĞİ; çevremizdeki objelerle temas miktarını arttırma, kişisel deneylere imkan verme uğraşısındadır. Her yıl kendi bölümümüzde açtığımız "belgelik sergileri"ni 2005 yılında başlayarak diğer eğitim kurumlarına taşıdık.... sanat eğitimine katkıda bulunmak istedik.

 

 

İnsan yapıp-eden bir varlıktır. İnsanın yapıp-ettikleri ‘şimdi’ denilen zamanda başlar. Fakat ‘şimdi’ bir orta noktadır; onun bir dünü, bir yarını vardır; o, bir tarafıyla insanı düne, geçmişe, diğer tarafıyla da yarına, geleceğe bağlar. Çünkü her ‘şimdi’, biraz sonra geçmiş olmakta, hem de geleceğe uzanmaktadır... İnsanın tarihi bir varlık olması demek, onun bütün başarılarıyla, başından geçen ve geçmiş olan bütün olaylarla zaman dimension’larına (boyut) kök salması demektir. Zamanın dimension’larına kök salmak demek, insanın geçmişi, geçmişteki başarıları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşaması demektir. Bu, geçmişteki başarıların izlenmesi, hataların tasfiye edilmesi, bir kontinuite’nin (sürekliliğin) kurulması demektir. ‘Tarihsizlik’ ise, insanın zaman dimension’larından ‘şimdi’ye yahut da düne saplanıp kalmasıdır. Böyle bir durumda dün-sferi, ‘geçmiş’, ‘şimdi’ye alınır; dün, dün olarak yaşanmaz, şimdi olarak yaşanır, yani geçmiş, mazi, şimdiye getirilerek ‘gelenekçiliğe’saplanıp kalınır; artık burada dünü bir tenkit süzgecinden geçirmeyi kimse aklının köşesinden bile geçirmez.
Takiyettin Mengüşoğlu

 

 

_________________________________________

Leyla Soyer Mengüç (db tarih kolu):
dB hakkında bir değerlendirme...
"ders BELGELİĞİ ders notları ile başlıyor. Ders notlarına girmeyen konular meraklısına yönelik olarak dergiye konuluyor, bu dergi "ders BELGELİĞİ" adını alıyor. 
dB önce dergidir. Dergi olunca dergiye sığmayan şeyler oluşur, örnek; müziğe ilgisi olanlar bu yönde çalıştılar, yani ihtiyaçlardan doğdu. Bu çalışmalardan ilki felsefe oldu. Bu konuda derinleşmeye çalışan öğrenciler çevre ile ilgilenmeye başladı ardından buradaki çalışmalar belgelik ağaçları oldu. Ardından her kolda çalışan öğrenciler kendi tarihini oluşturdu. Şu anda en üretken kol belgelik ağaçları. Döneme göre kollar diğerine göre daha baskın oldu. Günleme yapıldı günlükler çıktı. Tarih kolu böyle oluştu. 
Desen Yazıları; her grubun kendi grubunun yazıları çıktı. O dönemin en iyi çalışmasını bu grup yayınladı. 
Kunduz öğrencilerle doğrudan ilgili değil. Öğretmenin önem verdiği yazıların toplamından ibaret. Kunduz gazetesi ismi ile müsemma ; derleyen, toparlayan çerden çöpten çıkan anlamında. 
Bilim, etik estetik hiçbiri tek başına düşünülemiyor ve oldukça tehlikeli bulunuyor; ancak birlikte anlamlı ve güçlü olarak değerlendiriliyor. 
dB kendi kaynağını, argümanlarını üreten etkinliklerin bütünü . Öğrenciler bir yandan öğreniyorlar, bir yandan aktarma işlevi görüyorlar. Bir anlamda misyon yükleniyorlar. ders BELGELİĞİ adıyla müsemma, belge oluşturma amacını taşıyor. Eğitimci sorumluluğunun ürünü ve öğrenci sorumluluğu istiyor. 
95-96 notları, desen yazıları, kunduz yazıları var.. Belgeliğin kolları oluşuyor görüntü belgeliği ve belgelik ağaçları, müzik belgeliği, dil belgeliği .
Öğrencilerin başlangıçta çok da kavrayamadığı sonraları aşama aşama öğrendiği, içinde yer alarak, görerek, dokunarak; hissettiği kavradığı ve içselleştirdiği bir yapı. Yaptıkça öğrenilen ve belli bir aşamada da artık temel amacını kavradığı bir oluşum. Kültür ve eğitim olarak yaratılan ’doğaya yabancılaşma’ dB içinde aşılabiliyor. 
dB içinde öğrenciler uygulamalar yoluyla kendini görme kendi yeteneklerinin farkına varma yeni şeyleri deneme konusunda öğretmen fikir ve önerileri ile bir ivme kazanıyor. Öğrenci; öneri ve yol göstermeleri deniyor, birlikte etüd ediyor eksiklikler konuşulup aşama aşama ilerleniyor öğretmen, öğrenciye yaparak, dokunarak ve yaşayarak öğrenme fırsat veriyor. 
ders BELGELİĞİ müzesi dB nin kendi belleğinin bir gösterim alanı.
dB resmi olmayan (informal) kendiliğinden eğitimin söz konusu olduğu bir alan. 
dB yaşamın her alanını bir öğrenme olarak görür, klasik eğitimin sınırlı mekan anlayışını reddeder. Sanat eğitimi sadece kitaplardan değil yaşamın kendisinden üretilir. Atölye zaman olarak sonuçta bitecek, sanal müze bu atölyenin devamını sağlayacak . 
Doğaya dokunur onun karşısında değil yanında yer alır. Bütün sanat dallarını aynı dönemler içinde ilişki içinde görür ve birbirlerine etkilerine bakar. dB alanı içinde birçok etkinlik vardır, öğrenciler besinlerini kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçer, genellikle farklı tatları tadar, yaşar görür zamanla da ilgi alanlarını genişletir ve geliştirir. Öğretmen sadece söylem bazında değil bir uygulayıcı olarak da üretimin içinde yer alır. Öğretmenin en önemli eseri öğrencileridir. 
dB; belge oluşturmaya önce yazı ile başladı, sonra ses, görüntü ve not girdi ilerde hologram çıkarsa o da olacak gibi. dB çağın teknik imkan ve olanaklarını en verimli şekilde kullanır gelişmelere açıktır. Öğretmeninin öğrenci yaklaşımı oldukça sabırlı, alan açıcı öğrencinin ilgi ve yeteneklerini destekleyicidir. Birçok öğretmen atölyelerine sadece kendi öğrencisini kabul ederken dB öğretmeni her bölümden öğrenciye atölyesini açık tutar. Usta çırak ilişkisi içinde öğrenci öğretmen ilişkisi sürer. Öğrencinin eğitim sürecinde görme ve algılamaları ile düşünce ve görgüsü değişir gelişir. 
dB nin çağrışımı ve imajı daha özgür bir eğitim, bu anlamda bir model sunar. dB bir gösteren, örnek bir eğitim, örnek bir eğitim sistemi boşluklara ve eksikliklere yönelik bir doldurma tamamlama. Güncel gelişmeye açık, sabit değil. Fiziki olarak okul ve derslik ortamında eğitim öğretim yapılırken sanal ortamda da yaptıkları ile bir model üretiyor. Dışarıdaki zenginliklere de açık. Eğitim alanında en iyisini yapmaya çalışıyor. 
dB den mezun olan öğrenci öğretmenliğin sorumluluk gerektirdiğini iyi bir model olması ve çok donanımlı olması gerektiğinin farkına varır. Amacı kendi alanının hakiki insanı olmaktır. dB öğretimin yanında eğitim işlevini de görüyor. dB maya olmak istiyor yoğurt değil. Hiç bir şey yapmadan çok şey yapıyor 
dB öğrencisi önceki eğitim hayatında bu türden yetkinliklerinin olmamasını bir eksiklik olarak görür. Donanımlı gelmiş olsaydı dB yi daha iyi kavrayacağını ve bu şekilde de daha çok şey yapacağına inanır. 
Öğretmen öğrencilerine bir soru işareti verir. Bu sorgulamadır. Hangi düşüncede olursa olsun o soru işareti o öğrencinin yaşamında, öğretmenlik hayatında, öğrencilerine aktarımında, öğrendiği ve öğrettiklerinde, baktığında - gördüğündeki sorgulamadır. Bu perspektif öğrenciyi daha derinlere bakmaya yöneltir. dB su dalgası etkisi yaratır. Atılan bir taş nasıl halka halka suyun tamamına erişirse dB de ürettikleriyle bu etkiyi yaratır. 
dB aidiyet duygusu da yaratır. Öğrenci bu duyguyla zenginleşir, bu duyguyla ait olduğu alan ve yerin gereklerine uygun davranırken, kendisi de buradan beslenir ve ait olduğu alana ürettiklerini katar. Öğrenci öğretmen ilişkisinde öğrencinin hareket, heyecan, merak ve ilgisi öğretmenin sabitlik ve muhafazakarlığını kırar ve karşılıklı zenginleştirici bir ilişki yaşanır. 
dB öğrencileri mezun olduktan sonra ne yapacaklarını belli oranda bilseler de insan olmayı yitirmemek onların en çok istedikleri."
Ağustos 2017

_________________________________________

Günay GÜNER: Bir Öncü Kent Tarihi Birikimi “Erzincan Belgeliği Müzesi”
"...Erzincan tarihini genellikle deprem acısıyla anımsıyoruz. Erzincan Anka Kuşuna benziyor; her defasında küllerinden yeniden doğuyor. Başı bulutlu Kazankaya Dağı’nın görkemli güzelliğinin sürekli kucakladığı Erzincan kendine has nitelikler barındıran bir tarihsel kent. Belgelik tasarısında somutlaşan anlayış, birçok yazar, sanatçı yetiştirmiş; dergi, kitap yayımlamış Erzincan’a, Erzincan halkına, toprağına çok yakışıyor.
İşte “Erzincan Belgeliği Müzesi” tasarısı örnek bir kültür-sanat girişimi olarak gerçeğe dönüşecek, gelişerek tarihimizdeki yerini alacaktır..."

yazının devamı için >>> bkz.

_________________________________________

Leyla MENGÜÇ: Erzincan Belgeliği Müze Projesini Anlamak
"...Doğa hayat ilişkisi üzerinden sorgulayıcı ve öğrenci merkezli eğitim ve sanat üretimi anlayışı ile öğrenci deneyimleriyle kendini büyüten bu yapı öncelikle Erzincan özelinde daha sonra tüm toplum nezdinde yerleşik kurum, kuruluş ve kanaat önderlerinin ilgisini, kendine alan açılmasını ve ileriye taşınmayı istiyor, hedefliyor. 
Erzincan Belgeliği Müzesinin müzecilik anlayışı sanatı sıkışmış ve yoz endüstri boyutundan çıkartıp endüstrinin ihtiyaçlarına değil de ruhumuzun ve toplumumuzun ve geleceğimizin aydınlatmasına kullanmak, kendi toplumunun deneyimlerinden yaşadıklarını anlamak, sanat enstitüleri ile çağdaş bir model oluşturmak, doğa hayat ilişkisini sıkı tutarak yabancılaşmayı aşmak, yapılandırmacı eğitim anlayışı ile gençlere kendini, toplumu ve doğayı yeniden inşa etme alanı açmak gibi burada daha fazlasını da sıralayabileceğimiz yerel ve ulusal ölçekte yarar sağlayacak bir çok projeyi içinde barındırıyor..."

yazının devamı için >>> bkz.