DERS PROGRAMI / ÖDEV / DUYURU

Ana Sayfa

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim Anasanat Dalı / bir numaralı atölye çalışmaları


 Dersin Adı: 1. sınıf  D E S E N
Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. H. Avni ÖZTOPÇU

1. YARIYIL (GÜZ)

2. YARIYIL (BAHAR)

 
1
 

Tanımlama-Program-Açıklama

İnsan obje ilişkisi

2

Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı (biçimi görme yöntemi çizgiyle)

İnsan obje ilişkisi

3

Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı (biçimi görme yöntemi çizgiyle)

İnsan obje ilişkisi (Biçimi görüş, yorumlayış tarzları/ biçimi görüş yöntemlerimiz)

4

Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan (biçimi görme yöntemi çizgiyle)

Heykel / AT

5

Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan (biçimi görme yöntemi çizgiyle)

Heykel / AT

6

Büst, heykel / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan (biçimi görme yöntemi çizgiyle)

Heykel / AT (Biçimi görüş, yorumlayış tarzları/ biçimi görüş yöntemlerimiz)

7

Büst, heykel / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik (biçimi görme yöntemi çizgiyle + tonla)

Heykel / AT (Biçimi görüş, yorumlayış tarzları/ biçimi görüş yöntemlerimiz)

8

Büst, heykel / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik (biçimi görme yöntemi çizgiyle + tonla)

Heykel / AT (Biçimi görüş, yorumlayış tarzları/ biçimi görüş yöntemlerimiz)

9

Ara sınav

Ara sınav

10

Büst, heykel / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik (biçimi görme yöntemi çizgiyle + tonla)

İç mekan

11

Büst, heykel / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik (biçimi görme yöntemi çizgiyle + tonla)

İç mekan

12

Büst, heykel / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik (biçimi görme yöntemi çizgiyle + tonla)

Portre ( Kişi dünyamızdan, kişi dünyasına bakış)

13

Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan, derinlik

Portre ( Kişi dünyamızdan, kişi dünyasına bakış)

14

Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik, karakter

Portre ( Kişi dünyamızdan, kişi dünyasına bakış) / müzik provalarından

15 Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik, karakter Portre ( Kişi dünyamızdan, kişi dünyasına bakış) / müzik provalarından
16 Canlı Model / yerleştirme, hareket, objektif orantı, plan-hacim, derinlik, karakter Portre ( Kişi dünyamızdan, kişi dünyasına bakış) / müzik provalarından
17 Ders çalışma haftası Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı
 
VİZE ÖDEVLERİ:
1.
Aynadan kendi portremiz (35x50cm)
2. Işık Gölge çalışması/YUMURTALAR (35x50cm)
ve atölyede yapılmış işlerden iki örnek......

FİNAL ÖDEVLERİ:

1. Desen yazıları. (en az beş kaynaktan yararlanılacak, kaynaklar ayrıntılı olarak yazılacak.)
2. Hareket-Açı/MUTFAK
(35x50cm)
3. portre
(35x50cm) ve vize sonrası atölyede yapılmış işlerden iki örnek......
 

VİZE ÖDEVLERİ:
1.
Aynadan kendi portremiz (50x70cm)
2. AT (Maçka parkından) (50x70cm)
ve atölyede yapılmış işlerden iki örnek......

FİNAL ÖDEVLERİ:

1. Desen yazıları. (en az beş kaynaktan yararlanılacak, kaynaklar ayrıntılı olarak yazılacak.)
2.
Demir yolu çalışmaları ve vize sonrası atölyede yapılmış işlerden iki örnek......
 

Desen dersin içeriği: Yerleştirme, hareket-açı, oran-ölçü, hacim-plan, derinlik, karakter öğeleriyle obje ve objelerle aramızdaki ilişki.
The relationship between human and orientation, movemeent-angle, proportion-measure, depth and character elements of drawing.

Desen dersin amaçları: Dünyaya açık olmayı, biçimi-doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı geliştirmeyi, eleştirel estetik bakışı amaçlar.
The lesson targets being receptive to the world, seeing and explaining the nature from our point of view, developing the creative attitude and critical esthetic looking.

Öğretim metotları: Çevremizdeki objelerle temas miktarını arttırmak, kişisel deneylere imkan vermek. Biçimi görmedeki farklılıkların çözümlemelerini yapmak.
Increasing our contact level with the objects surrounding, letting the personal experiences in, analysing the differences in seeing forms.


-  d e r s   n o t l a r ı  -

"95-96 notları" H. Avni Öztopçu;


-  d e r s   k a y n a k l a r ı  -
"Sanat Tarihinin Temel Kavramları" Heinrich Wölfflin;
"Sanatı Görmek" Bates Lowry;
"Soyutlama ve Özdeşleşim (Einfühlung) Wilhelm Worringer;
"Felsefeye Giriş" Takiyettin Mengüşoğlu;

"ders BELGELİĞİ"

-  ö n e r i l e n   k a y n a k l a r ı -
"İnsan Felsefesi" Takiyettin Mengüşoğlu;
"Sanatın Öyküsü" E.H. Gombrich
"Estetik Beğeni" İsmail Tunalı
"Modern Sanatın Öyküsü" Norbert Lynton
"Estetik Anlayış" Moritz Geiger
"Kunduz"
"desen yazıları"

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-2013 YILLIK PROGRAM
 
Dersin Adı: 2. sınıf  RESİM ASA
Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. H. Avni ÖZTOPÇU

1. YARIYIL (GÜZ)

2. YARIYIL (BAHAR)

 
1
 

Tanımlama-Program-Açıklama

Natürmort (renkli taslaklar)

2

Geometrik biçimler üzerinden açık-koyu çalışmalar

Natürmort (renkli uygulama)

3

Kolaj tekniği üzerinden kompozisyon öğeleriyle kurgu denemeleri yapma.

Portre (açık-koyu)

4

Rönesans sanatçılarından kopya (açık-koyu)

Portre (renkli taslaklar)

5

Rönesans sanatçılarından kopya (renkli)

Portre (renkli uygulama)

6

Rönesans sanatçılarından kopya (renkli)

Canlı model (çizim)

7

Antik heykel  (açık-koyu)

Canlı model (renkli taslak)

8

Antik heykel  (açık-koyu)

Canlı model (renkli taslak)

9

Ara sınav

Ara sınav

10

Antik heykel (renkli uygulama)

Canlı model (uygulama)

11

Obje-mekan / ışık-gölge (açık-koyu)

Canlı model (uygulama)

12

Obje-mekan / ışık-gölge (renkli taslaklar)

Dış mekan (açık-koyu)

13

Obje-mekan / ışık-gölge (renkli uygulama)

Dış mekan (renkli taslak)

14

İç mekan (kurgu-ton ve renk denemeleri)

Dış mekan (renkli uygulama)

15 İç mekan (renkli uygulama) Serbest çalışma
16 İç mekan (renkli uygulama) Serbest çalışma
17 Ders çalışma haftası Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı
 


Resmin ilk basamağındaki teknik bilgiyi ve bileşim öğelerini kavrayarak kendi yaratım deneylerini kurmayı amaçlar.

- Boya tekniklerinin özelliklerini öğrenebilme.
- Renk karşıtlıklarını kavrayabilme.
- Işık-gölge değerlendirmelerini kullanabilme.
- Üslup değişikliğinin teknikteki yansımalarını kavrayabilme.
- Bileşim öğelerinin bilgisiyle kendi bileşim kurgularını uygulayabilme.

 

Farklı üslup tekniklerini ve bileşim öğelerini kavrayarak kendi yaratım deneylerini kurmak; çevremizdeki objelerle temas miktarını arttırmak, kişisel deneylere imkan vermek.

- Görme biçimlerini öğrenme.
- Seçme, ayıklama ve rollendirme bilgileri üzerinden kendi kurgularını uygulayabilme.

 


MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2008-2009 YILLIK PROGRAM
 Dersin Adı: 2. sınıf  RESİM SSA
Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. H. Avni ÖZTOPÇU

1. YARIYIL (GÜZ)

2. YARIYIL (BAHAR)

 
1
 

Tanımlama-Program-Açıklama

Natürmort (renkli taslaklar)

2

Geometrik biçimler üzerinden açık-koyu çalışmalar

Natürmort (renkli uygulama)

3

Kolaj tekniği üzerinden kompozisyon öğeleriyle kurgu denemeleri yapma.

Portre (açık-koyu)

4

Rönesans sanatçılarından kopya (açık-koyu)

Portre (renkli taslaklar)

5

Rönesans sanatçılarından kopya (renkli)

Portre (renkli uygulama)

6

Rönesans sanatçılarından kopya (renkli)

Canlı model (çizim)

7

Antik heykel  (açık-koyu)

Canlı model (renkli taslak)

8

Antik heykel  (açık-koyu)

Canlı model (renkli taslak)

9

Ara sınav

Ara sınav

10

Antik heykel (renkli uygulama)

Canlı model (uygulama)

11

Obje-mekan / ışık-gölge (açık-koyu)

Canlı model (uygulama)

12

Obje-mekan / ışık-gölge (renkli taslaklar)

Dış mekan (açık-koyu)

13

Obje-mekan / ışık-gölge (renkli uygulama)

Dış mekan (renkli taslak)

14

İç mekan (kurgu-ton ve renk denemeleri)

Dış mekan (renkli uygulama)

15 İç mekan (renkli uygulama) Serbest çalışma
16 İç mekan (renkli uygulama) Serbest çalışma
17 Ders çalışma haftası Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı
 


Resmin ilk basamağındaki teknik bilgiyi ve bileşim öğelerini kavrayarak kendi yaratım deneylerini kurmayı amaçlar.

- Boya tekniklerinin özelliklerini öğrenebilme.
- Renk karşıtlıklarını kavrayabilme.
- Işık-gölge değerlendirmelerini kullanabilme.
- Üslup değişikliğinin teknikteki yansımalarını kavrayabilme.
- Bileşim öğelerinin bilgisiyle kendi bileşim kurgularını uygulayabilme.

 

Farklı üslup tekniklerini ve bileşim öğelerini kavrayarak kendi yaratım deneylerini kurmak; çevremizdeki objelerle temas miktarını arttırmak, kişisel deneylere imkan vermek.

- Görme biçimlerini öğrenme.
- Seçme, ayıklama ve rollendirme bilgileri üzerinden kendi kurgularını uygulayabilme.

 


MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2008-2009 YILLIK PROGRAM
 
Dersin Adı: 3. sınıf  RESİM SSA
Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. H. Avni ÖZTOPÇU

1. YARIYIL (GÜZ)

2. YARIYIL (BAHAR)

 
1
 

Tanımlama-Program-Açıklama

Üçlü birlik (ön taslaklar)

2

Atölye içi (mekan) (kurgu-ton ve renk denemeleri)

Üçlü birlik (kurgular)

3

Atölye içi (mekan) (renkli uygulama)

Üçlü birlik (renkli taslak ve uygulama)

4

Atölye içi (mekan) (renkli uygulama)

Serbest Çalışma (Kurgu)

5

Mekan ve İnsan (kurgu-ton ve renk denemeleri)

Serbest Çalışma (Uygulama)

6

Mekan ve İnsan (kurgu-ton ve renk denemeleri)

Serbest Çalışma (Uygulama)

7

Mekan ve İnsan (renkli uygulama)

Kavram-Biçim bileşim denemeleri (İNSAN)

8

Mekan ve İnsan (renkli uygulama)

Kavram-Biçim bileşim denemeleri

9

Ara sınav

Ara sınav

10

Mekan ve İnsan (renkli uygulama)

Kavram-Biçim bileşim uygulama

11

Serbest (Portre veya Natürmort) (kurgu-ton ve renk denemeleri)

Kavram-Biçim bileşim uygulamaları

12

Serbest (Portre - Natürmort) (renkli uygulama)

Dış Mekan (Ön Düşünce)

13

Kavram ( EMEK) (ön çalışmalar ve eleştiri)

Dış Mekan (Renk Çalışmaları-Uygulama)

14

Kavram (uygulama)

Dış Mekan (Uygulama)

15 Kavram (uygulama) Çalışma Raporu
16 Kavram (uygulama) Çalışma Raporu
17 Ders çalışma haftası Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı
 


Dünyaya açık olmayı, biçimi-doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı geliştirmeyi, eleştirel estetik bakışı amaçlar.

- Eleştirel estetik bakışı kazanabilme.
- Dünyaya açık olabilme.
- Yaratıcı tavrı geliştirme.

 

Yaratıcı bakış açısıyla, özgün estetik dünyaları, öz ve biçim ilşkilerinin birlikteliğinde kurgulayabilme, kurabilmeyi amaçlar.

- Kendini estetik dilde ifade edebilme.

 

 
desen
yazıları
güz ve bahar dönemi ödevleri için sayfa maketleri.

kapak  /  iç kapak  /  iç sayfa   >>>
örnek kapak R1  /  örnek kapak R2

Her dönem, her öğrenci bir soru/konu seçecek ve "95-96 NOTLARI"ndan yola çıkılarak en az beş kaynaktan yararlanılan araştırma yazısı yazacak. Grubun yazıları iki kapak arasında toplanacak. Kapak resmi o dönemin çalışma konularından olacak. Tüm bu uğraşlar görev dağılımıyla ortak olarak yapılacak. "desen yazıları" grup çalışması olarak değerlendirilecek. Grup arkadaşlarına bir kopya dağıtılacak.

Ö n e r i l e n   s o r u l a r :

1. "Mısırlılar, gördüklerinden çok bildiklerini betimlerler" sözünü karşı yanıyla açıklayınız

2. Gördüğümüz, gördüğümüz müdür?

3. Bir öğretmenin veya tenkitçinin gözüyle, yani iğreti olarak görme, bize güvenilir bir alışkanlık, sağlam bir tecrübe verir mi? Neden?

4. "Dış Gerçeklik" - "İç Gerçeklik" arasındaki ayrılığın kaynağı nedir.

5. "Düşünme ile dil, görme ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Yaratıcı bir görme, yaratıcı düşünme, dilde de yaratıcı olur" (mu?)

6. "izm" hazır bir çerçevedir; ve problem, bu hazır çerçeveye uydurulmaya çalışılır; ve burada yalancı bir çözüm şekli bulunur. Neden?

7. "Felsefi bir dünya görüşünü amaçlayan kimse, kendi aklına dayanma cesaretini göstermelidir." Neden?

8. Bir eğiticinin, öğrencide sanata karşı bir coşku uyandırması beğenilen bir yandır. Bu yeterli midir? Neden? M. Geiger: "Eğiticinin, gençliğin içe yönelik yoğunlaşma eğilimini kullanıp, bunu güçlendirmesi, onda çoşku uyandırması, en kolay yoldur. Fakat kim bu yola başvurursa, gençlik hepten bozar."

9. Bugün sanatçının doğayla olan ilişkisi nedir?

10. Geçmişle hesaplaşma ve gelenekleri tasfiye, endüstri çağı sanatının çıkış noktasıydı. DADA bu temizlik hareketini halk kesimine indirmiştir. Niçin?

11. Kendi gerçekliğinin sınırlarını zorlayabilen insanın bugünkü yeri, durumu nedir?

12. Düşüncelere dalmadan, kendimizden kaçarak kendimizi ve dilimizi kaybettiğimiz doğru mudur?

 

11 ŞUBAT 2010