ders BELGELiĞi
2004-2005 GÜZ dönemi
not cetveli

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı
H62 Atölyesi

2. sınıf Resim - Tekstil - Özgün Baskı - Grafik - En.Tas. - Heykel - Seramik - Fotoğraf grupları desen dersi not cetveli.

Ana Sayfa + Kapsama Alanı + H62 cetveli

 


Kesin sonuçlar BÖLÜMDE AÇIKLANAN notlardır.
Bu sayfa ön bilgilendirmedir.
LİSTELERİ KARŞILAŞTIRINIZ

DESEN..... 2004-2005 BAHAR dönemi

2. sınıf Resim / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU

Saniye Aslan

55

66 - 62
Özge Papakçı

59

54 - 56
Filiz Uzun

60

40 59 59
Selma Karataş

60

66 - 64
Hümeyra Özaşan

40

42 48 BAŞARISIZ
Miranşah Salur

49

40 50 50
Tahir Temel

68

66 - 67
Fatma Yıldırım

47

40 45 BAŞARISIZ
Azime Bülbül 65 45 59 61
Selvi Ünver 40 40 52 BAŞARISIZ
         
2. sınıf Grafik / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU

Eren Dedeleroğlu 82 45 77 79
Seçil Gültekin 45 43 59 53
Fatma Karaoğlu 67 45 60 63
Ayşenur Küçük 35 G G BAŞARISIZ
İsmail Kurt 78 G G BAŞARISIZ
Serhat Örter 40 G 52 BAŞARISIZ
Cihan Ünal 67 70 - 69
Mehmet Özcan 60 67 - 64
         
2. sınıf Heykel / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU

Mesut Tırınk 55 40 50 52
Suat Öğüt 83 G 85 84
Hacer Yılmaz 38 G - DEVAMSIZ
Alpay Aksayar 65 89 - 79
Zeynep Cin 60 45 60 60
Mehmet Dağ 70 84 - 78
Ümmülü Ergezer 68 40 79 75
         
2. sınıf Özgün Baskı / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU

Nergiz Karaağaçlı 43 40 60 53
Aslı Dilara Kızıldağ 50 45 58 55
Selma Kuru 70 45 85 79
Ercan Vural 48 G 53 51
Esra Gümüşalan 40 40 45 BAŞARISIZ
Nagihan Güney 58 48 70 65
Nilgün Parlas 45 44 55 51
Alev Aysun Kalay 48 G 54 52
         
2. sınıf Fotoğraf / DESEN Vize Final Büt. BAŞARI NOTU
Zahide Çanaklı 60 46 60 60
Ömer Erdem 54 62 - 59
Ferdi Öz 72 48 69 70
Berna Yıldırım 60 77 - 70
Selcen Dağ 50 60 - 56
Aslı Kaya 40 38 50 BAŞARISIZ
Eda Kum 75 40 67 70
         
2. sınıf Tekstil / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU
Yasemin Baran 40 G G BAŞARISIZ
Zuhal Emek 49 44 45 BAŞARISIZ
Hande Oral 59 48 60 60
Erdem Sarıyer - - - DEVAMSIZ
Elif Kösen 53 48 55 54
         
2. sınıf Seramik / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU
Begüm Başaran 45 G G BAŞARISIZ
Zehra Dinç 40 38 G BAŞARISIZ
Serap Sarımaden - - - DEVAMSIZ
Hatice Yeşilçimen 42 47 59 52
Ümit İncel 45 G G BAŞARISIZ
         
2. sınıf En. Tas. / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU
Sibel Selçuk - - - DEVAMSIZ
Aysun Sevinç - - - DEVAMSIZ
İpek Silahşör 68 48 79 75
Deniz Uzunoğlu 47 G 52 50
Ferhan Günal 42 G G BAŞARISIZ
         
2. sınıf SORUMLULAR / DESEN

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU
Neriman Dorukan 7906 68 87 - 79
Derya Deniz Batakçı 1690 40 42 54 BAŞARISIZ
Emirah Ersoy 35 50 38 50 50
Asuman Kara 1696 40 45 52 BAŞARISIZ
Ezgi Tekin 1672 65 G G BAŞARISIZ
Sakine Demir 7863 48 52 - 50
Gülçin Karlı 1675 42 48 60 53
Ömer Göker 1635 78 45 80 79
Aslı Ala 1703 50 45 50 50
Sevda Yanık 1676 46 40 53 50
Semih Balcı 1720 50 G 50 50
Aslı Bircan 1659 63 48 82 74
Soner San 21682 46 44 60 54
Hande Bolu 7908 46 45 54 51
Nazlı Karsan 1664 45 G G BAŞARISIZ
Gülçin Yener 1650 45 40 53 50
Yunus Can 1681 40 G G BAŞARISIZ
Sinem Durmuşoğlu 1695 50 G 50 50

 21 MAYIS 2005
son değişiklik tarihi
2 Temmuz 2005 saat 19:54
H. Avni Öztopçu

 
     

 

       
Kodu:  GRE210 Öğretim Görevlisinin Ünvanı,Adı Soyadı : H62        
Adı:  SEÇMELİ III (DESEN) Tarih:      İmza :  
Fak.No Adı Soyadı Vize Fin Büt B.Notu
1 0001629 !KY! AHMET SUAT OLPAK (DM) G G G BZ
2 0001676 !KY! SEVDA YANIK (DM) 46 40 53 50
3 0001692 !KY! EMRE KOÇ (DM) G G G BZ
4 0011650 GÜLÇİN YENER (DM) 45 40 53 50
5 0011665 !KY! İLKNUR GÜNALİ (DA) DZ DZ   DZ
6 0011690 !KY! MEHMET ERMAN ERİŞ (DA) DZ DZ   DZ
7 0011692 !KY! ERHAN AKBABA (DA) DZ DZ   DZ
8 0011695 SİNEM (DURMUŞOĞLU)ŞAHİN (DM) 50 G 50 50
9 0011699 !KY! İNCİ EKİCİ (DM) G G G BZ
10 0011703 !KY! ASLI ALA (DM) 50 45 50 50
11 0011707 !KY! AHMET İPEK (DA) DZ DZ   DZ
12 0011720 !KY! SEMİH BALCI (DM) 50 G 50 50
13 0011729 !KY! MURAT DÜZENLİ (DA) DZ DZ   DZ
14 0021635 !KY! ÖMER GÖKER (DA) 78 45 80 79
15 0021644 !KY! ÇETİN YILMAZ (DM) DZ DZ   DZ
16 0021646 !KY! GÜLAY KOZ (DM) G G G BZ
17 0021648 !KY! TUĞBA YANIK (DA) DZ DZ   DZ
18 0021659 ASLI BİRCAN (DM) 63 48 82 74
19 0021664 !KY! NAZLI KARSAN (DM) 45 G G BZ
20 0021672 !KY! EZGİ TEKİN (DA) 65 G G BZ
21 0021675 !KY! SELDA  GÜLÇİN KARLI (DM) 42 48 60 53
22 0021680 !KY! LENA ÇİTELİ DZ DZ   DZ
23 0021681 YUNUS CAN (DM) 40 G G BZ
24 0021682 !KY! SONER SAN (DA) 46 44 60 54
25 0021690 !KY! DERYA  DENİZ BATAKCI (DA) 40 42 54 BZ
26 0021696 !KY! ASUMAN KARA (DA) 40 45 52 BZ
27 0021699 !KY! ASLI SIRMA (DA) DZ DZ   DZ
28 0031600 !KY! ÖZLEM AKGÜNDÜZ DZ DZ   DZ
29 0031603 !KY! SANİYE ASLAN 55 66   62
30 0031604 !KY! YASEMİN BARAN 40 G G BZ
31 0031605 BEGÜM BAŞARAN 45 G G BZ
32 0031608 !KY! ZAHİDE ÇANAKLI 60 46 60 60
33 0031611 EREN DEDELEROĞLU 82 45 77 79
34 0031613 DEMET DEMİRKIRAN DZ DZ   DZ
35 0031614 !KY! ZEHRA DİNÇ 40 38 G BZ
36 0031615 !KY! ZUHAL EMEK 49 44 45 BZ
37 0031616 !KY! ÖMER ERDEM 54 62   59
38 0031620 SEÇİL GÜLTEKİN 45 43 59 53
39 0031622 !KY! NERGİS  KARAAĞAÇLI 43 40 60 53
40 0031623 FATMA KARAOĞUL 67 45 60 63
41 0031628 !KY! ASLI   DİLARA KIZILDAĞ 50 45 58 55
42 0031630 AYŞENUR KÜÇÜK 35 G G BZ
43 0031631 !KY! İSMAİL KURT 78 G G BZ
44 0031632 SELMA KURU 70 45 85 79
45 0031634 !KY! SUAT ÖĞÜT 83 G 85 84
46 0031635 HANDE ORAL 59 48 60 60
47 0031636 SERHAT ÖRTER 40 G 52 BZ
48 0031637 !KY! FERDİ ÖZ 72 48 69 70
49 0031640 ÖZGE PAPAKÇI 59 54   56
50 0031642 SERAP SARIMADEN DZ DZ   DZ
51 0031643 SİBEL SELÇUK DZ DZ   DZ
52 0031644 !KY! AYSUN SEVİNÇ DZ DZ   DZ
53 0031646 İPEK SİLAHŞÖR 68 48 79 75
54 0031647 MESUT TIRINK 55 40 50 52
55 0031648 !KY! CİHAN ÜNAL 67 70   69
56 0031649 FİLİZ UZUN 60 40 59 59
57 0031651 DENİZ UZUNOGUL 47 G 52 50
58 0031652 !KY! ERCAN VURAL 48 G 53 51
59 0031653 !KY! HATİÇE YEŞİLÇİMEN 42 47 59 52
60 0031654 !KY! BERNA YILDIRIM 60 77   70
61 0031655 !KY! HACER YILMAZ DZ DZ DZ DZ
62 0031658 ÜMİT İNCEL 45 G G BZ
63 0031662 ALPAY AKSAYAR 65 89   79
64 0031673 ZEYNEP CİN 60 45 60 60
65 0031674 SELCEN DAĞ 50 60   56
66 0031675 MEHMET DAĞ 70 84   78
67 0031681 ESRA GÜMÜŞALAN 40 40 45 BZ
68 0031682 !KY! FERHAN GÜNAL 42 G G BZ
69 0031684 !KY! NAGİHAN GÜNEY 58 48 70 65
70 0031686 !KY! ALEV  AYSUN KALAY 48 G 54 52
71 0031689 SELMA KARATAŞ 60 66   64
72 0031690 !KY! ASLI KAYA 40 38 50 BZ
73 0031698 EDA KUM 75 40 67 70
74 0031702 HÜMEYRA ÖZAŞAN 40 42 48 BZ
75 0031703 !KY! MEHMET ÖZCAN 60 67   64
76 0031708 MİRAN ŞAH SALUR 49 40 50 50
77 0031709 !KY! ERDEM SARIYER DZ DZ   DZ
78 0031711 !KY! TAHİR TEMEL 68 66   67
79 0031716 FATMA YILDIRIM 47 40 45 BZ
80 0031883 ELİF KÖSEN 53 48 55 54
81 0031884 NİLGÜN PARLAS 45 44 55 51
82 0047863 !KY! SAKİNE DEMİR 48 52   50
83 0047906 !KY! NERİMAN DORUKAN 68 87   79
84 0047907 !KY! AZİME BÜLBÜL 65 45 59 61
85 0047908 !KY! HANDE BOLU 46 45 54 51
86 0047993 ÜMMÜLÜ ERGEZER 68 40 79 75
87 0048002 SELVİ ÜNVER 40 40 52 BZ
88 9870011 !KY! ÖMER TUNÇ (DA) DZ DZ   DZ
89 9870041 !KY! HATİCE KÜBRA ÖZYILMAZ (DA) DZ DZ   DZ
90 9870053 !KY! D.S. NESLİNUR GÜNEY (DM) G G G BZ
91 9970035 !KY! EMİRE DENİZ ERSOY (DA) 50 38 50 50
92 9970050 !KY! HÜLYA KARAKAŞ (DA) DZ DZ   DZ