dB atölye çalışmaları

Ana Sayfa + Kapsama Alanı + Künye

 
ders BELGELİĞİ üretim odası
 


"Derslerin öğretmenleri" vardır.
Dersine girer, anlatır sonra bu dersin sınavını yapar, not verir, görevini yapar.
"Kültür öğretmenleri" vardır.
Ders süresi olan 50 dakikada öğrenciye yeni ufuklar açar, yeni görüş açıları kazandırır, önüne yeni ufuklar serer. İşte "o", kültürün öğretmenidir.
Eğitim yaşamımız boyunca her iki öğretmen tipi ile de karşılaşırız.
...
... "kültür öğretmenleri", eğitime görev olarak bakmayan, eğittikleri genç beyinlere kültürü öğreten öğretmenlerdi.
Hepimizin okul yaşamında "kültür öğretmenleri" vardır.
Okul dışında da "öğretmenlerimiz" oldu.
Kültürü öğretmeyen eğitim acaba neye yarar?
Felsefesi olmayan eğitim ne içindir?
...
Kültür temeli olmayan bir eğitimin mühendisler, tıp doktorları, işletmeciler, hukukçular, eğitimciler yetiştirmesi geleceğe ne kazandırabilir? Bu mesleklerin teknik bilgi ve becerileri ile yetinmek geleceğin kültürsüz dünyasının bugünden inşası değil midir?
...
İnsanlık kültüründen yoksun bir eğitim sadece "teknik uygulayıcılar" yetiştirecektir.
Kültürle eğitim bütünleşmelidir...
Erdal Atabek 12 Temmuz 2004 CumhuriyetA M A Ç :

Ü l k e m i z i n   her yerinde, mesleğinin  h a k i k i   insanı olmayı hedefleyen kültür öğretmenlerini, yetiştirmede katkı üretmek. 
 

 
ders belgeliği dergi/kitap
95/96 notlarını destekleyen ve öğrenci makalelerini-yazısal çalışmalarını değerlendiren dergi/kitap.

belgelik sergileri
yapılan-edilenlerin belgelenmesi ve bunların eğitim kurumlarında sergilemek.

görüntü belgeliği
Plastik sanatlar ve plastik sanatlar alanını destekleyen çözümleyici görsel malzemeyi toplamak, belgeseller hazırlamak, bunların gösterimlerini yapmak.

erken uyarı
Doğal - ya da doğal olmayan felaketlere karşı bilinçlendirmek.

belgelik ağaçları
Çevremize, doğaya duyarlı olmak katkı üretmek.
"BELGELiK AGAÇLARI"nı çoğaltacağız... her mezunumuz ve öğrencimiz bulundukları bölgede "BELGELiK AĞAÇLARI" dikecek ve koruyacak.

kunduz
Deneysel kurgu alanı.

felsefe kolu
Kendi sorularımıza farklı yerlerden, farklı zamanlardan sorular sormak.
"Bilim ve felsefe dört duvar arasında hapsedilmemeli, problemlerimizi ele almalıdır... Herkese düşen iş, kendi alanında buna çabalamak..." T.M.

dil kolu
Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyundurluğundan kurtarmalıdır. M.K. Atatürk (2 Eylül 1930)
"D
üşünme ile dil, görme ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Yaratıcı bir görme, yaratıcı düşünme, dilde de yaratıcı olur." T.M.

tarih kolu
Zamanın boyutlarına kök salmak: insanın geçmişi, geçmişteki başarıları-başarısızlıkları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşamak...

gezginler kolu
Yaşadığımız bölgeyi tanıma gezileri. Fotoğraflarla belgelemek.

müzik kolu
Resim sanatının müzikle bağıntısını araştırır, doküman toplar, örnekleri kapsama alanına ulaştırır, dinletiler yapar.

bilgiyi kullanma - bilgi teknolojileri kolu
ders BELGELİĞİ çalışmalarına katkı üretir. Çalışma alanında verimliliğin arttırılması için araştırmalar yapar. İnternet ortamını kullanarak mezuniyet sonrası eğitimin sürekliliği için uğraş verir.

 
ders BELGELİĞİ üretim odası
 

tutar berrak sözü
belgeciler belgeliklerinde
yazar kelime kelime;
ışıklı masa başı, ışıklı pencerelerde
bilinmeyen günlerde okunsun diye

Ana Sayfa + Kapsama Alanı + Künye + H62