ERZİNCAN YARDIM SEVENLER DERNEĞİ
1980 öncesi dernek belgeliği

tarihçe

ana sayfa   +   home 

madde:1- 1928 yılında Kadın Yardım Cemiyeti adı ile kurulan Dernek 28.1.1938 gününde  adını, büyük önder Atatürk'ün isteğiyle Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirmiş ve Bakanlar Kurulunun 22.6.1941 gün ve 2/13763 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına girmiştir.

madde:2- Derneğin Kurucuları, Süreyya Ağaoğlu, Reşide Celal Bayar, Fitnat Fevzi Çakmak, Mevhibe İnönü, Bekıs Odman, Melehat Özbudan, Nevber Seviktekin,, Tezer taşkıran, Nimet Uybadin, Fuat Umay.

madde:4- Dernek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve Türk milletinin yükseliş yolu olan Atatürkçülüğe bağlı kalmayı, çalışmalarını aşağıda belirtilen sosyal ilkelere göre düzenlemeyi amaç olarak benimsemiştir.
 


"29 Ocak 1928 tarihinde, Kırklareli Milletvekili Dr. Fuat Umay, Ankara’da Türk kadınlarına bir çağrıda bulunarak, bir kadın yardım derneğinin kurulması gerektiğini gündeme getirmiş, bu çağrı üzerine kadınlar, Dr. Umay’ın başkanlığını yaptığı Himaye-i Etfal Cemiyeti’nde toplanarak bir komisyon kurmuşlardı. Komisyon kurulacak derneğin adının Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti ve ambleminin de yürek biçiminde olmasını kararlaştırarak çalışmalarına başladı. Dernek ilk toplantısını 19 Şubat 1928 tarihinde yaptı. 1938 yılında derneğin adı Atatürk tarafından Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirildi. Bu tarihten sonra Yardım Sevenler Derneği adı altında faaliyetlerine devam eden dernek, özellikle 1939 Erzincan Depremi’nde Kızılay’ın yanında yer alarak adını yurdun her köşesinde duyurdu. Böylece 1939’dan sonra Yardım Sevenler Derneği Ankara merkezli kalmayıp Türkiye’nin her yerinde şubeler açmaya başladı (23).

Yardım Sevenler Derneği’nin Erzincan’daki şubesi 25 Kasım 1941 tarihinde açıldı. Derneğin Şube Başkanı, Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı Dr. Sükûti Tükel’in eşi Piraye Tükel idi. Dernek açıldığı günden kısa bir süre sonra Erzincan’da imkânlar ölçüsünde çeşitli faaliyetlerde bulunarak; yoksul çocukların, askerlerin ve yardıma muhtaç olan kadınların yardımına koştu. Örneğin kış aylarında bazı fakir öğrencinin elbise ve ayakkabı ihtiyacını giderdi. 1942 yılında, erlere kışlık giyecek hediye edilmesi amacıyla, il genelinde toplanan 400 lira Genel Merkeze gönderildi. 23 Nisan 1942’de Çocuk Bayramı’nda Erzincan’daki 100 çocuğa elbise verilerek, yoksul kadınlara da yardım hazırlıkları başlatıldı (24). 1942 yılı hasat döneminde çiftçilerden imkânları ölçüsünde buğday ve arpa toplanarak muhtaç ailelere dağıtıldı (25). 1942 yılı Ekim ayında Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, bazı fakir öğrencilerin ayakkabı ihtiyacı giderildi. Bunun yanında 20-25 kadar yardıma muhtaç kız çocuğuna, zanaat sahibi yaparak geçimlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla, dikiş, nakış gibi kurslar açıldı (26). Aralık 1942’de Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi, İktisat Bakanlığı’ndan elli top Amerikan bezi istemiş, İktisat Bakanlığı da bu talebin karşılanması için Sümerbank Yerli Mallar Pazarı Müdürlüğü’ne talimat vermişti. Gönderilen bu bezlerle, Erzincan Beden Terbiyesi Salonu’nda kurulan bir atölyede, askerlere hediye edilmek üzere kışlık gömlek, havlu ve çamaşır dikildi (27).

Ocak 1943’de dernek tarafından çocukların temizliğinin yapılması için ailelere ikişer kalıp sabun dağıtıldı. Aynı zamanda çocuğu olan annelere, Dr. Zekayi Tarakçı tarafından, Erzincan Halkevi’nde tifüsle ilgili bilgilendirici konferanslar verildi (28). 19 Şubat 1943 tarihinde dernek tarafından 200 adet gömlek, 200 adet çamaşır, 304 adet yastık kılıfı, 414 adet havlu Erzincan Levazım Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca yardıma muhtaç öğrencilere yarım kilo sabun ile bir takım çamaşır verildi. Bunun yanında köylülerden buğday ve fasulye toplanarak, toplanan buğday ve fasulye 10’ar kilo olmak üzere 48 aileye dağıtıldı. Dernek üyeleri tarafından, yardımsever vatandaşlardan toplanan 10.000 lira yoksul ailelere ulaştırıldı (29) .

Örneklerde de görüldüğü gibi Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi, kuruluşundan itibaren kısıtlı imkânlara rağmen Erzincan’da sosyal hizmetler kapsamında yaşlılara, yardıma muhtaç ailelere, çocuklara ve askerlere yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. Dernek, kuruluşundan yaklaşık bir buçuk sene sonra da ilk kongresini gerçekleştirmiştir.

Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi ilk kongresini 23 Mart 1943 Salı günü Beden Terbiyesi Salonu’nda yaptı. Şube Başkanı Piraye Tükel’in açılış konuşması ile başlayan kongrede, geçici başkanlığa Muazzez Tarakçı seçildi ve daha sonra müzakerelere geçildi. Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi’nin geçen yıla ait faaliyet raporu, hesap bilançosu ve gelecek yılki bütçesi okunarak kabul edildi. Derneğin faaliyetlerinin daha fazla genişletilmesi kararı alındıktan sonra yeni idare heyeti seçimine geçildi. Seçim sonucunda derneğin eski kurucu üyelerinin yeniden seçildikleri görülmektedir. Buna göre yeni idare heyetinde başkanlığa Piraye Tükel, üyeliklere ise Münire Koç, Şevkiye Ülgen, Bedriye Altunterim, Hatice Til, Muazzez Tarakçı, Şükriye Özbek, Perihan Köksal ve Hatice Ataman seçildi (30).

Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi’nin ikinci kongresi 2 Şubat 1944 Çarşamba günü saat 15.00’de Halkevi Salonu’nda yapıldı. Şube Başkanı Semiha Argun’un açılış konuşması ile başlayan kongrede, geçici başkanlığa CHP İl Başkanı Ziya Ağca seçildi. Derneğin bir önceki yıla ait faaliyet raporu ve hesap bilançosu okunarak kabul edildi.

Buna göre 20.03.1943-31.01.1944 tarihleri arasında derneğin bilançosu 11.481,67 lira idi. Kemaliye Dokumacılar Kooperatifi’nden 99 m. kumaş, Erzincan merkez, nahiye ve köylerinden 3.196 kg buğday, 34 kg fasulye ve 16 kg arpa toplandı. Pülümür Kaymakamlığı’ndan 15 kg yağ, Refahiye’den 1.308 kg buğday, 102 kg arpa elde edildi. Bu ürünler satılarak nakdi yardıma dönüştürüldü. Geçen yıldan kalma 135,5 kg fasulye muhtaçlara dağıtıldı. Aynı zamanda 438 önlük ve 51 çift ayakkabı muhtaç öğrencilere ulaştırıldı. Bununla birlikte Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilkokul öğrencilerine 228 önlük, 188 çift ayakkabı; ortaokul öğrencilerine de 28 çift ayakkabı, 24 pantolon, 13 kız öğrenci ve 12 erkek öğrenciye de elbise dağıtıldı. Ayrıca 322 fakir ailenin çocuklarının bir kısmına entarilik kumaş, bir kısmına da çamaşır verildi. 297 aileye 10’ar kg buğday, 3 aileye 11 kg fasulye ve 1 aileye de 17 kg arpa dağıtıldı. Bunların dışında Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezi’ne 1.000 lira, Kızılay Genel Merkezi ’ne de 500 lira yardım yapıldı. Tüm bu masraflar için 6.971,53 lira harcanmış ve 4.510,14 lira da artmıştı. Kongrede yeni idare heyetinin seçimine geçilmiş ve seçim sonucunda yeni idare heyeti şu isimlerden oluşmuştu: Başkan Semiha Argun, üyeler Bedriye Altunterim, Perihan Köksal, Hatice Ataman, Hatice Til, Behice Baydar, Şükriye Özbek, İffet Çalkavur ve Muazzez Kösebay. İdare heyetinin seçiminden sonra Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezi’ne kongrenin tazim ve bağlılıklarının ifade edildiği telgraf ile kongre son buldu (31).

Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi’nin üçüncü kongresi 9 Şubat 1945 Cuma günü saat 15.00’de Halkevi Salonu’nda yapıldı. Şube Başkanı Semiha Argun’un açılış konuşması ile başlayan kongrede, geçici başkanlığa CHP İl Başkanı Ziya Ağca seçildi. Derneğin bir önceki yıla ait faaliyet raporu ve hesap bilançosu ile gelecek yılki bütçesi okunarak kabul edildi.

Derneğin 01.02.1944 - 08.02.1945 tarihleri arasında 7.648,45 lira gelirinden başka, Kemaliye Dokumacılar Kooperatifi’nden 123 m. kumaş, merkez köy ve nahiyelerden 2.221 kg buğday, 37 kg bulgur ve 5 kg yağ elde edildi. Dernek, gelirinin 500 lirasını 1944 felaketzedelerine (32) göndererek, 40 ilkokul öğrencisine de önlük dağıttı. Ayrıca 23 Nisan Bayramında 12 ilkokul öğrencisine ayakkabı, 1 öğrenciye çamaşır, 1 aileye 20 lira, 2 ilkokul öğrencisine pantolon yardımı yapılırken, 40 ilkokul öğrencisine de 90 gün boyunca yemek verildi. Bunlardan başka yine ilkokul öğrencilerine 149 çift ayakkabı ve 198 önlük dağıtıldı. Ambarda bulunan buğday ve bulgur gibi tahıl ürünleri de fakir ailelere ulaştırıldı. Kongrede faaliyet raporunun ve hesap bilançosunun okunmasının ardından yeni idare heyeti seçilerek görev dağılımı şu şekilde yapıldı: Başkan Semiha Argun, üyeler Hatice Ataman, Perihan Köksal, Bedriye Altunterim, Hatice Til, Kamuran Boğana, İffet Çalkavur ve Muazzez Kösebay (33) .

Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi’nin 1946 yılı kongresi, 25 Ocak 1946 Cumartesi günü saat 15.00’de Halkevi Salonu’nda yapıldı. 1946 yılına ait raporlar ile yeni yılın bütçesi görüşülerek, yeni idare heyetinin belirlenmesi için seçimlere geçildi (34).

Derneğin, önceki yıllarda olduğu gibi sözü edilen yılda da sosyal hizmetler kapsamındaki çalışmalarına devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda 23 Nisan 1946 tarihinde Çocuk Bayramı münasebetiyle 300 öğrenci giydirildi. Bakıma muhtaç birçok kadına para yardımı yapıldı. 19 Mayıs 1946 tarihinde, geliri ihtiyaç sahiplerine harcanmak üzere, Belediye Gazinosu’nda bir balo tertip edildi. Baloda, el emeği pek çok eşyadan oluşan piyango tertip edilerek 1.200 lira gelir elde edildi (35). 29 Ekim 1946 tarihinde Cumhuriyet Bayramı dolasıyla ilk ve ortaokul öğrencilerinden 200 öğrenci giydirildi. Bunun dışında Çocuk Esirgeme Kurumu Erzincan Şubesi ile Kızılay Erzincan Şubesi ile birleşerek 30 çocuğun daha giydirilmesi sağlandı (36).

Derneğin 1947 yılı kongresi, 27 Aralık 1947 Cumartesi günü Halkevi Salonu’nda yapıldı. İdare heyeti raporu okunarak kabul edildikten sonra 1948 yılı bütçesi görüşüldü ve yeni idare heyeti seçimlerine geçildi (37). 1947’deki kongrede de Erzincan’daki Yardım Sevenler Derneği’nin başkanlığına Semihe Argun seçildi (38).

Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 31. yıl dönümü münasebetiyle 14 Şubat 1948 tarihinde Erzincan Orduevi’nde yoksullara gelir temin etmek amacıyla bir kıyafet balosu düzenledi. Kıyafet balosundan 1.600 lira gelir elde edildi (39). 1949 yılı Şubat ayında, derneğe gelir sağlamak amacıyla bir eşya piyangosu tertip edildi (40).

Derneğin 1950 yılı kongresi, 28 Ocak 1950 Cumartesi günü saat 14.30’da Halkevinde yapıldı. Kongre, Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şube Başkanı Nihal Koçak’ın açılış konuşmasıyla başladı. İdare Kurulu raporu okunarak kabul edildikten sonra 1951 yılı bütçesi görüşülerek yeni idare heyetinin seçimi yapıldı (41).

1950’li yıllarda da Erzincan’daki üst düzey yetkililerin dernekle yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. Özellikle Erzincan Valisi Sait Balioğlu’nun, dernek eliyle yapılan yardımların uzun vadede ve üretime dönük olması yönündeki çabaları dikkat çekicidir. Vali Balioğlu, bu amaçla 16 Ekim 1950 tarihinde Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi yöneticileri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, 1939 Depremi’nden bu yana hala sıkıntı içerisinde olan ve zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan yardıma muhtaç ailelerin durumlarının düzeltilmesi için önemli kararlar alındı. Buna göre, 1.500 fakir ailenin üretici konumuna getirilmesi için faaliyete geçilmesi kararlaştırıldı. Hayır kurumlarından toplanan paraların sermaye yapılarak her ailenin çalışabilir durumdaki kadın ve çocuklarının iş sahibi yapılması planlandı. Bunun için daha önceden Erzincan Ticaret Odası tarafından dağıtılan ancak kullanılmayan dokuma tezgâhları toplanarak ihtiyaç sahibi ailelere verildi. Bu ailelere belirli bir müddet dokuma, yün eğirme, iplik boyaması gibi konularda kurs verildikten sonra “Elişi Erzincan Dokuma ve Halı Kooperatifi” kurulmak suretiyle imal edilen ürünlerin satılacağı daimi bir yer açıldı (42).

Derneğin 1951 yılı kongresi, 20 Ocak 1951 Cumartesi günü Halkevi Salonu’nda yapıldı. İdare heyeti raporu okunarak kabul edildikten sonra 1950 yılı bütçesi görüşüldü ve yeni idare heyeti seçildi (43).

Görüldüğü gibi Yardım Sevenler Derneği Erzincan Şubesi, yardıma muhtaç ailelere ve çocuklara maddi yardımların yapıldığı, eğitici ve bilgilendirici toplantıların gerçekleştirildiği bir yer olmuştur. Dernek aracılığıyla, II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedildiği yıllarda, hazırlanan çeşitli ürünlerin askerlere ulaştırılması sağlanmıştır. Bir yandan yardımlarını devam ettiren dernek, diğer yandan da yardıma muhtaç ailelere gelir getirecek bazı faaliyetlerde bulunmuş ve çeşitli kurslar açmıştır."

 

SİYASİ MÜCADELE EKSENİNDE ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN DERNEKLER (1941-1960)
Erdem YAVUZ
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER) IX– II: 105 -124[2016]

22 Tarık Zafer Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1975, s. 493.
23 http://www.tysd.org.tr/hakkimizda/tysd.html, (Erişim Tarihi: 22.08.2016).
24 Yeni Erzincan, 26 Mart 1942.
25 Yeni Erzincan, 30 Temmuz 1942.
26 Yeni Erzincan, 8 Ekim (Teşrinievvel) 1942.
27 Yeni Erzincan, 17 Aralık (Kânunuevvel) 1942. 28 Yeni Erzincan,
28 Ocak (Kânunusani) 1942.
29 Yeni Erzincan, 25 Şubat 1943.
30 Yeni Erzincan, 25 Mart 1943.
31 Yeni Erzincan, 17 Şubat 1944
32 1 Şubat 1944 tarihinde Bolu, Gerede ve Çerkeş merkez olmak üzere yerel saat ile 05.22'de 7.2 Ms büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde 3.959 kişi hayatını kaybetmiş, 20.865 bina hasar görmüştür. (http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/, (Erişim Tarihi 12.08.2016).
33 Yeni Erzincan, 15 Şubat 1945.
34 Yeni Erzincan, 30 Ocak 1947.
35 Yeni Erzincan, 16 Mayıs 1946.
36 Yeni Erzincan, 28 Ekim 1946.
37 Yeni Erzincan, 1 Ocak 1948.
38 BCA. 490.01.647.150.1.44.
39 Yeni Erzincan, 22 Ocak 1948.
40 Yeni Erzincan, 10 Şubat 1949.
41 Yeni Erzincan, 2 Şubat 1950.
42 Yeni Erzincan, 19 Ekim 1950.
43 Yeni Erzincan, 25 Ocak 1951

 

1975, Dernek üyeleri toplantısı... Erzincan Sümerbank İplik Fabrikası toplantı salonu

 

 

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ TARİHÇESİ

Türk kadını, zorlu ama büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımızın unutulmaz bir sembolü olmuştur. Bu büyük zaferi izleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun en coşkulu, ulusal bilinç ve bütünlüğümüzün en yüksek düzeyde olduğu yıllarda bundan tam 87 yıl önce, büyük önder Atatürk’ün önderliğinde çağdaşlaşmaya doğru dev adımların atıldığı dönemde Kırklareli Milletvekili Sayın Dr. Fuat Umay Ankara’da kadınlarımıza 29 Ocak 1928 tarihinde bir çağrıda bulunmuştur. Dr. Umay bu çağrısında, madden ve manen durumu iyi olmayan kadınlarımızın korunmasının bir görev olduğunu, anaya yapılan yardımların çocuğa da ulaşacağını ve böyle bir amacın ancak bir kadın yardım derneğinin kurulmasıyla gerçekleşebileceğini açıklıyordu.

Bu sözler; Sırtında mermi taşıyan, cephede kahraman askerlerimizin yaralarını saran, eşini, oğlunu, kardeşini cepheye gönderen tek başına yaşamın ve savaşın güçlüğüne göğüs geren Türk kadınına yeni bir görev yüklemiştir.

Sosyal bilinci gelişmiş, öncü kadınlarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu çağrıya katılan kadınlarımız, Dr. Umay’ın başkanı olduğu Himaye-i Eftal Cemiyeti’nde toplanarak bir komisyon kurmuşlardır. Komisyon kurulacak derneğin adının Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti ve ambleminin yürek biçiminde olmasını kararlaştırarak çalışmalarına başlamıştır.

Dr. Fuat Umay başkanlığında
• Mevhibe İnönü
• Fitnat Çakmak
• Nevber Sevüktekin
• Tezer Taşkıran
• Reşide Bayar
• Sevda And
• Süreyya Ağaoğlu
• Seza Lostar
• Melahat Özbudun
• Belkis Odman
• Nimet Uybadın’dan
oluşan kurucularla ilk toplantısını 19 Şubat 1928 günü gerçekleştirerek resmi kuruluşunu tamamlanmıştır.

Üyelerin verdiği 426 lira yardım derneğin ilk geliridir. Ve tutanaklarda belirlenmiştir.

1938 yılında, Derneğin kuruluşundan tam on yıl sonra, derneğin faaliyetlerini yakından takip eden Atatürk, yapılan özverili çalışmalardan da etkilenerek “Büyük varlık ve faziletleri unutulmamış Türk kadınlarına ayağa kalkarak hürmetlerimizi göstermeliyiz. Türk kadını yoksul olamaz. Türk kadını bizatihi bir varlıktır” diyerek derneğe “ Yardım Sevenler Derneği” adını vermiştir. Atamızın el yazısı ile belgelediği bu sözleri Dernek ve Türk kadınlarının gururla taşıdığı en büyük armağanı olmuştur.

Himaye-i Etfal Kadın cemiyeti adı ile kurulan Derneğimizin ismi Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirilmiş, bugünkü ismine dönüşmüştür. Ve 22/haziran 1941 gün ve 2/13763 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan dernek olarak kabul görmüştür. 1951 yılında İç İşleri Bakanlığı izni ile19 şubatın içinde bulunduğu hafta Yardım Sevenler Derneği haftası olarak kabul edilmiştir.

Derneğimizin FAHRİ Başkanlığına sayın Mevhibe İnönü getirilmiş, 1.Genel başkanlığa sayın Fitnat Çakmak seçilmiştir.

Fitnat Çakmak:Bu görevi Kuruluştan 1930 yılına kadar sürdürmüştür.
• Makbule Eldeniz: 1930 yılında genel başkanlığa seçilmiş görevi kısa sürmüştür.
• Nevser Sevüktekin: 1930 yılından 1948 yılına kadar
• Dr.Mediha Eldem: 1948 yılından 1975 yılına kadar
• Türkan Ayral: 1975 yılından 1985 yılına kadar
• Birsen Eldem: 1985 yılından bu yana genel başkanlığını yürütmektedir

30'lu Yıllar;

Derneğin halkımızla bütünleşmesi, toplumun güvenini kazanması yönünde önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur.

30’lu yılların ilk faaliyeti, açılış işlemleri tamamlanan üç atölyenin( dikiş, nakış, çorap) çalışmalarına başlamasıdır. Bu atölyelerde örülen ve dikilen kıyafetler ihtiyacı olan çocuklara ve doğum yapan annelere dağıtılmıştır. Böylece bir tarafta ihtiyacı olanların ihtiyaçları karşılanırken, öte yandan bu ürünleri üreten kadınlarımıza çalışarak kazanma olanağı yaratılmış “ Emek Karşılığı Yardım” fikri uygulamasında ilk adımlar atılmıştır.

30’lu yılların en önemli olayı, Derneğin yaşamı boyunca en büyük onuru olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün ilgisine layık olmasıdır.

1939 yılında ülkemizi unutulmaz acılar içinde bırakan Erzincan Depreminde derneğin Kızılay’ın yanında yer alması ile adını yurt düzeyinde duyurmuş ve bu girişim Derneğin çalışmalarının Ankara’nın sınırlarını aşarak diğer illerde de etkili çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır.

40'lı Yıllar;

1940’da devam eden II. Dünya Savaşı’nın yurdumuza sıçrama tehlikesi karşısında Dernek atölyelerde sınırlarımızı bekleyen erlere giysiler hazırlayarak ilgili makamlar aracılığı ile yerlerine ulaşmasını sağlamıştır. Dernek kadınlarımızı cephe gerisi hizmetlere hazırlamak için gönüllü hastabakıcı kursları açmış ve 95 kadın “Fahri Hemşirelik” belgesi almıştır.

1941 yılında gerçekleşen önemli bir etkinlik, Ankara’da yüksek öğrenim yapan kızlarımız için ilk öğrenci yurdunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün binasında açılmasıdır.

Farklı illerimizde merkezler açılmış ve bu Derneğin amaçları doğrultusunda etkinliklerin çeşitli illerimizde yayılmasına olanak sağlamıştır.

50'li Yıllar;

Ülke çapında yaptığı olumlu ve etkili çalışmalarla saygınlık ve toplumun güvenini kazanan Dernek 50’li yıllarda özellikle atölyelerin sayılarını arttırarak çoğunluğunu kadınlarımızın oluşturduğu işçi sayısını yükseltmiş ve “Emek Karşılığı Yardım” ı yaygınlaştırmaya devam etmiştir.1955 yılında Verem Savaş Derneği ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla işbirliği yapılarak Verem Savaş Derneği’nin Cebeci ve Yenimahalle dispanserlerinde rehabilitasyon atölyeleri açılmıştır.

1959 yılı Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetlerin çağdaş yaklaşımla ele alınarak sosyal refah politikasının yeniden örgütlenmesine ilk adımların atıldığı yıl olmuştur. Bu çalışmalarda Dernek Hükümetin yanında çok aktif olarak yer aldı. Aynı yıl 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına dair yasa içeriğinde ulusal düzeyde sosyal hizmetlerin yeniden örgütlenmesi bağlamında gönüllü kuruluşların katılımı ve katkısı üzerinde durulmuş, yasanın uygulanma sorumluluğu SSYB bünyesinde kurulan Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan il sosyal hizmetler koordinasyon kurullarında Dernek önemli bir rol oynamıştır.

60'lı Yıllar;

60’lı yıllar ülkemizin siyasal ve sosyal yapılanmasında önemli yenilik ve değişimlerin yer aldığı yıllar olmuştur. Geçmişte olduğu gibi henüz sosyal yardım sisteminin oluşmadığı bu yıllarda da aile ve bireylere yaptığı acil ve sürekli yardımlarla Hükümet’e destek olmaya devam eden Dernek kamu kuruluşlarından talep edilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Genel Merkez’in yanında diğer merkezlerin de açmış olduğu üniversite kız öğrenci yurdu ve öğrenci bursları ile üniversite eğitimine katkıda bulunmuş, atölyelerde iş olanağı yaratmış ve çok önemli olan rehabilitasyon çalışmasının öncüsü olmuştur.

60’lı yılların en kıvanç verici etkinliği, Derneğin Ankara’nın Kocatepe semtinde şimdiki Dr. Mediha Eldem Sokağındaki 67 no’lu binasının tamamlanarak tüm hizmet üniteleriyle bu binaya yerleşmesidir. Binalaşma aynı zamanda Derneğin çalışma koşullarının gelişmesi ve örgütsel yapısının düzenlenmesinde en önemli unsur olmuştur.

1960 yılında Dernek, okuma-yazma kursu açarak kendi gönüllüleriyle okur-yazar olmayan kadınlarımıza okuma-yazma öğreterek yeni bir hizmet alanına girmiştir.

60’lı yılların sonlarına doğru dış ülkelerle kurulan bireysel dostluklar büyük boyutlar kazanarak devam etmiştir.

1964 yılında Dernek Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımızın maddi ihtiyaçlarını giderebilmek için “Kıbrıs’a Yardım Pulu” çıkarmak için karar alan beş büyük hayır kurumunun içinde yer alıştır.1965 yılında Hükümetimizin güvenini kazanan Derneğe, bir kat ilave edilebilmesi için fon olarak 300.000 TL tahsis edilmesidir.

1967 yılında Büyük Millet Meclisi’ne Derneğin mamüllerinin ihalesiz alınması ve atölyelerinin işyeri kapsamından çıkarılma konusunda iki talepte bulunulmuş bunlar Meclis’te olumlu karşılanarak atölyeler diğer işyeri kapsamından çıkarılarak Derneğin , İş Kanununun işverenlere taahhüt ettiği sorumluluklarından ve işvereni baskı altında tutan cezai hükümlerden kurtarılması sağlanmıştır.

Öğrenci burs miktarları arttırılmış, yeni şubeler kurulmuştur. Dernek örgütlenmesinde yeni adımlar atılarak, Derneğin merkez ve şubelerini Genel Merkez adına denetleyecek ücretli müfettiş atanması gerçekleştirilmiş ve müfettişlerin çalışma biçimi, görev ve sorumluluklarını belirten bir Müfettişlik Talimatnamesi çıkarılmıştır.

60’lı yıllar yönetim kurulları üyeleri dahil olmak üzere diğer memur, işçi ve hizmetlilerin çalışmalarını düzenleyen başarılı etkinliklerin yoğun olduğu, sahip olduğu ciddi kimliği ile hükümetin ve halkın güvenini tamamen kazanmış Derneğin bütçesi arttıkça, yaptığı yardımların içeriği, çeşidi daha etkili olmuştur.
 


1974 Kongresi


70'li Yıllar;

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek zorlanan ekonomik koşullar bütçesinin tümüne yakınını halkımızın desteği ile sağlayan Derneğin yeni kaynaklar aramasına ve mümkün olduğu ölçüde tasarruf tedbirlerinin alınmasına neden olmuştur. Bu düşünce ile Gazi Kupası adında düzenlenen her türlü sportif yarışmalardan sağlanacak gelirin önemli bir kısmının ayrılarak bir devlet bankasında açtırılacak hesaba sosyal yardım fonu olarak yatırılması ve Türkiye Kızılay Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Yardım Sevenler Derneği arasında yapılacak bir protokolle saptanan esaslar içinde paylaşılması için gereğinin yapılmasına emir ve müsaade etmişlerdir. Gelir getirici etkinlikler içinde yardım zarflarının dağıtılması hususunda yerel Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan işbirliği ile merkez ve şubelerde açılan kampanyalar başarı ile yürütülmüştür.

70’li yılların Dernek için en üzücü olayı, Derneğin yıllarca öncülüğünü yaparak meslek yaşamından çok kendini Yardım Seveler Derneği’ne adayan Genel Başkan Dr. Mediha Eldem’in 7 Temmuz 1975 tarihinde ölümü olmuştur. Dr. Mediha Eldem’in çalışmış olduğu Ankara Numune Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen bir törende, Genel Başkan ve yakın meslek arkadaşları tarafından Dr. Eldem’in sağlam kişiliği, sosyal alandaki öncülük ve etkinlikleri ve kendisi ile ilgili anılar dile getirilmiştir. Bu toplantıdan sonra aynı hastanenin kadın-doğum servisinde Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin 50. yıl armağanı olarak Dr. Mediha Eldem anısına döşenen iki yataklı hasta odasının açılışı en yakın arkadaşı, Derneğin değerli büyüğü Sayın Melahat Tüzel tarafından yapılmıştır.

yıl kutlamalarının çok önemli bir girişimi Genel Merkez üyelerinden Sayın Binnaz Engin tarafından kuruluş ve tesis masraflarının karşılandığı 3-6 yaş çocuklar için hizmete açılan Sur Gündüz Bakımevi olmuştur. Ekonomik koşulların beraberinde getirdiği zorlayıcı koşullara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren toplumun her kesiminin ilgi ve desteğini almaya devam eden, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışı ilişkilerini güçlendiren Dernek 70’li yıllarını önemli olaylarla başarılı bir biçimde yaşamıştır.

80'li Yıllar;

80’li yılların başında dernek yeni bir hizmet alanına adım atmıştır. Sayın Semra Özal’ın katkılarıyla Genel Merkez binasında kadınlarımızın sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi açılmıştır. Ana çocuk sağlığı yanında sağlık eğitimi, aile planlaması, koruyucu aile hekimliği hizmetlerini kapsayan bu merkezin başka merkez ve şubelerimizde de açılması amaçlanmıştır.

Gençlerimizin eğitim fırsatını elde etmeleri daha iyi koşullarda daha başarılı olabilmeleri için 1981 yılında burs sayısı ve miktarı arttırılmış, burslara ATATÜRK BURSU adı verilmiştir.

Cumhuriyet’in 60., Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı anısına Ceyhan’da bir öğrenci yurdu, İzmir merkezinde huzurevi, Üsküdar ve Maçka şubelerinde birer çocuk yuvası açılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in başlatmış oldukları “Organ Bağışı”, “Aşı Kampanyası” ve “Kendi Okulunu Kendin Yap” gibi kampanyalar Derneğin tüm Merkez ve şubelerine birer genelge ile duyurulmuş ve bu kampanyalara katılmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi 15 Mart 1986 günü Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Kuştepe’deki 10 derslikli ilkokuldur.

60.yıl nedeni ile Derneğin yurt çapında burs verdiği en başarılı tıp öğrencisi tespit edilerek, Dr. Mediha Eldem Başarı Ödülü ile ödüllendirilmesine karar alınmıştır.

1980’lerin sonunda Dernek binası, kız öğrenci yurdu, ana ve çocuk sağlığı merkezi, Sur Gündüz Bakımevinin tamamıyla bakımı ve onarımı yapılmıştır.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği için önemli etkinlikler yanında Genel Başkan Sayın Türkan Ayral’ın beklenmedik kaybı büyük bir üzüntü kaynağı olmuş, ancak Dernek büyüyen bütçesi, hükümetle kurduğu olumlu ilişkiler, halkın desteği ile nüfusumuzun genç, yaşlı, özürlü kesimlerine Devletin öngördüğü çağdaş, sosyal politika çerçevesinde azimli çalışmalarını sürdürmüştür.

90'lı Yıllar;

90’lı yılların en üzücü olayı kurucu üyelerimizden son hayatta kalan Sayın Mevhibe İnönü’nün kaybı olmuştur.

1990 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın talimatlarıyla Dernek vergi, resim, harç, hisse ve fonlardan muaf kılınmış ayrıca Derneğin tüm merkez ve şubelerince işletilmekte olan öğrenci yurtları, gündüz bakımevleri, huzurevleri, kreş, anaokulu, biçki ve dikiş atölyeleri de kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Devletin üniterliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet’e, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkılması gerekliliğine ve bu konuda en ufak bir taviz verilmemesi ve zaaf gösterilmemesi milli düşüncesine inanan Dernek, Cumhuriyetimizin 70. yılını görkemli bir şekilde kutlamış ve milletimizi birlik ve beraberliğe davet etmişlerdir. 90’lı yılların başında Bosna Hersek’te insanlık dışı vahşete maruz bırakılan Müslüman kardeşlerimize yardım amacı ile 65. yılında düzenlediği bağış sergisinden elde edilen gelir “Bosnalı Kadın Sığınma Evi”ne teslim edilmiştir. Terör ve ayrımcılık düşünce ve eylemleri ile mücadele ederken şehit olan Güvenlik Güçleri ve Silahlı Kuvvetlerimiz Mensuplarının ailelerine verilmek üzere Merkez ve Şubelerimizin de katılımı ile sağlanan bağış çeki Milli Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz’a teslim edilmiştir.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için hiçbir fedakarlığı esirgemeksizin canları pahasına görev yaparken Güneydoğu’da yaralanan ve Gülhane Askeri Tıp Akademesi’nde yatan kahraman askerlerimiz ziyaret edilerek kendilerine hediye zarfları dağıtılmıştır. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimize, Atamızın “ Bizim gerçek sahibimiz” dediği ordumuzun daima birlik ve beraberlik içinde olduğunun en anlamlı ifadesi olarak “Mehmetçikle El Ele” kampanyasına katınmış, toplanan bağışın Güneydoğu’da yaralanan Silahlı Kuvvetler Mensuplarımız için yaptırılacak rehabilitasyon merkezine kanalize edilmesine karar verilmiştir.

Yurdumuzda sık sık yer alan doğal afetlerin neden olduğu acil hizmetler katkıda bulunulmaya devam edilmiş, Dinar Depremi ve İzmir sel felaketinde zarar görmüş vatandaşlarımıza bağışta bulunulmuş ve giyecek eşyaları sağlanmıştır.

Ülkemizin en büyük ve tüm dünyada 10 benzer kalkınma projesi içinde yer alan Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölgesini 200 kişilik Yardım Sevenler üyesinin katıldığı ziyaret sırasında bölgede Derneğin etkinlik alanına giren ihtiyaçlar incelenerek, bölge illerindeki merkez ve şubeleriyle öncelikle kadın ve kız çocuğu eğitimine katkıda bulunmak üzere, Dernek bu bölgeye yapılan yardım kampanyalarına katılmıştır.

Kuruluşumuzun 70 yılı anısına 70 orman projesi kapsamında tüm şubeler Türkiye Yardım Sevenler Derneği hatıra ormanları için binlerce fidanlar dikmişler ve 87. yıla gelindiğinde o fidanlar şu anda ulu ağaçlar olmuştur.

Derneğin dolu dolu yaşadığı 70 yıl kutlama törenleri topluma hizmet, gençlerimize yönelik takdir, kültür ve sanat, 70 yıldır gelişerek yaşamını sürdüren bir gönüllü kuruluşun Atamızın izinde laik, demokratik Cumhuriyetimizin giderek güçlenerek idamesi için kaçınılmaz olan halkımızla bütünleşmesini amaçlayan etkinliklerinin bir değerlendirmesi olmuştur.

2000-2010’ lu Yıllar;

Ülkemizde yaşanan ekonomik istikrarsızlığın sonuçları dernek çalışmalarını da etkilemiştir. Ancak, kuruluşundan bugüne en önemli hizmet alanı olan eğitim ve öğrenciye destek her zaman kesintisiz devam etmiş ve etmektedir. Bunun sonucu olarak da, bugün ülke genelinde 150’ye ulaşan şube sayısı ile geride 10.000’lerce “ATATÜRK ÖĞRENCİ BURSU” alan “ÖĞRENCİ ORDUSU” oluşmuştur.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, 83 Yıllık Onurlu tarihinde ulusumuza;

- 5 İlköğretim Okulu – Diyarbakır, Burdur, Urla, Denizli, Mardin
- 1 Lise – Van
- 1 Çıraklık Okulu – İstanbul
- 6 Öğrenci Yurdu – Ankara, İstanbul, Ardahan, Tavşanlı, Ünye, İzmit
- 3 Sağlık Ocağı – Samsun, İzmir, İstanbul
- 3 Huzurevi – İzmir, Bartın Dinar
- 2 Acil Yardım İstasyonu – İstanbul
- 1 Kan Merkezi – İstanbul
- 2 Öğretmen Lojmanı – Adapazarı, Mardin
- 1 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi – Eskişehir
- 1 Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi – Eskişehir
Armağan etmiştir.


Cumhuriyetin 85inci derneğimizin 80.Kuruluş yılı anısına Selanik Atatürk Müze Evinin döşeme yenilemesini, Türk Kadınının göz nuru ve el işleri ile kendi atölyesinde yaptırmış ve çok sayıda üyenin katılım ile Selanik’e götürmüştür.
Kuruluşundan bugüne değin, Devlet kurumları, özel teşebbüs, eğitim kurumları vb’leri ile okuma-yazma, dil, el becerileri kursları açarak, sosyal etkinlikler düzenlemeye devam etmiş, Genel Merkez ve şubeleri halen devam eden ve başarı ile sonuçlanan “Avrupa Birliği Projeleri” çalışmalarını yapmıştır.
Okul öncesi eğitime büyük önem veren Türkiye Yardım Sevenler Derneği, 81.yıl anısına “81 Yıl 81 İl 81 Anasınıfı” Projesini hazırlamıştır. Genel Merkez, Şubelerimiz ve değerli bağışçılarımız, yapımı devam eden 4’er sınıflık 2 anaokulu olmak üzere, 151 anasınıfını ( mobilya, döşeme, eğitim-araç gereçleri, oyuncak, bilgisayar vb.) donatarak çocuklarımıza armağan etmiştir.

Derneğimiz, geleneksel Türk yardımseverliğini varlığında sembolleştirmiş ve dernek bütünüyle Türk ulusuna mal olmuştur.

Ülkemizin sosyal sorunlarından herkes sorumludur. Kişisel, grupsal veya toplumsal hayatın düzenli verimli ve mutlu olmasını istemek uygar insana yaraşan bir amaçtır. Hayat sebebinin hayat kaygısı hizmet olmalıdır. Bundan daha imrenilecek bir hayat örneği olamaz. Emek karşılığı yardım ilkesinin anlamı Çağdaş düşüncenin sosyal hizmet kavramına en büyük katkısı olan insanın haysiyet ve varlığına saygı fikrinin temel motifidir.

Hangi koşullarda olursa olsun insan bir değerdir. İnsan kendi kapasite ve gücü ile yaşadığı topluma ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar çok değer ve saygınlıktadır. Bireyler ve gruplar toplum içinde saygınlık ve sorumluluklarını sürdürerek ekonomik ve sosyal kültürel yetenekleri oranında toplum yaşamına katkıda bulunmalı ve herhangi bir nedenle kendi kendilerini idare etme haklarını yitirdiklerinde bu hakkı yeniden kazanma olanağına sahip kılınmalı ve bunun için iş yapabilecekleri iş imkanları oluşturulmalı ve topluma üretken hale dönüştürülmelidirler. İşte bu ilke ve düşünceyi benimseyen TYSD, 1928 de Dernek tüzüğüne bu ilkeyi koymuştur.

1968 de Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve dünyanın her bölgesinden 97 temsilcinin katıldığı ve Sosyal refahtan sorumlu bakanlar düzeyinde toplanan konferansta tartışılan ve onu izleyen 1972 yılında yine Birleşmiş Milletler Örgütünce gerçekleştirilen AVRUPA SOSYAL REFAH BAKANLAR KONFERANSI’nda belirgin çizgileri ifade edilen bu görüşün 1928 yılında ülkemizde kurulan bir gönüllü kadın derneğinin yani TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ’mizin kuruluş tüzüğünde yer almış olması gerçekten toplumumuz ve kadınlarımızın ne kadar ileri görüşlü, bilgili çalışkan olduklarının göstergesidir.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulda 1978 yılında alınan karar ve ortak görüş neticesi her iki yılda bir faal şubelerimizin yönetim ve sosyal komitelerinin katılımları ile bölge toplantıları yapılması kararlaştırılmış şubeler arası fikir alışverişinde bulunmak, daha verimli çalışmalara olanak sağlamak, zaman ayırmak açışından şubelerin yakınlaşmalarını sağlayan Bölge toplantıları başlatılmıştır.

1. Bölge Toplantısı Kayseri 1978
• 2. Bölge Toplantısı Bilecik 1980
• 3. Bölge Toplantısı Antalya 1982
• 4. Bölge Toplantısı Van 1985
• 5. Bölge Toplantısı Ordu 1987
• 6. Bölge Toplantısı Aydın 1989
• 7. Bölge Toplantısı Mersin 1993
• 8. Bölge Toplantısı İstanbul 1995
• 9. Bölge Toplantısı Mersin 1997
• 10. Bölge Toplantısı Van 1999
• 11. Bölge Toplantısı Kastamonu 2001
• 13. Bölge Toplantısı Bursa 2013
• 14. Bölge toplantısı 2005 yılında Afyon'da
• 15. Bölge toplantısı 2007 yılında İzmir'de
• 16. Bölge toplantısı 2009 Karabük ve Safranbolu’da
• 17. Bölge toplantısı 2011 Ordu ‘da
• 18. Bölge Toplantısı 2013 Mardin ve Şanlıurfa'da,
Son olarak

Bölge Toplantısı 2015 Kars ve Ardahan'da gerçekleştirilmiştir.

Derneğimiz her iki yılda bir kanun ve tüzüğümüz gereği önce şubeler bazında sonra şube temsilcilerinin katılımı ile genel merkez ANKARA’ da genel kurullarını gerçekleştirmektedir.

Kaynak: www.tysd.org.tr/hakkimizda/tysd.html

 

 

 


Belgelere ulaşılabildikçe bu sayfa yenilenecektir.