kapsama alanı (öğrenci alanı)

 

dB yazılar listesi 
  belgelik sergileri 
  desen yazıları
  dB müzesi  (yeni)
  BELGELiK ağaçları
  erken UYARI
  künye
  iletişim

 
ders BELGELİĞİ nisan 1998 başlangıçlı, dar kapsama alanlı dergi/kitaptır.
H. Avni Öztopçu'nun öğrencileri için hazırladığı
ders notlarını (95-96 Notları) destekleme amaçlı H62 yayınıdır.

  
ders BELGELİĞİ desen sergisi, 29 Mayıs 2019 tarihinde Almanya’nın Giessen şehrindeki Justus Liebig Üniversitesi’nin Sanat Eğitimi Bölümü’nde açıldı.

   

mektuplar - izlenimler
ders BELGELİĞİ hakkında yazılanlar

  
ders BELGELİĞİ was built in 1998, April., It's a publication/book prepared by H.Avni Öztopcu for his students in order to support their lectures by encouraging them to turn the information into application.

 
KUNDUZ ses alanı
aralıklarda sözün hür uçuşu   /   tutunur tek tek bizden öteye   /   kendi şekillerince

 
dB   95/96 NOTLARI ses alanı

 
dB SES alanı
deneysel "ders BELGELİĞİ" ses alanı çalışmaları

  ders BELGELiĞi   ü r e t i m   o d a s ı

      
dB GÖRÜNTÜ Belgeliği

       dB GEZGiNLER kolu

       dB FELSEFE kolu

       dB TARiH kolu

       dB MÜZİK kolu

       dB DİL kolu

       KUNDUZ

        günleme

         fotoğraflar, video ve ses kayıtları

  

 

ders BELGELiĞi 13. sayı

..her ‘şimdi’, biraz sonra geçmiş olmakta, hem de geleceğe uzanmaktadır... İnsanın, tarihi bir varlık olması demek, onun bütün başarılarıyla, başından geçen ve geçmiş olan bütün olaylarla zaman boyutlarına kök salması demektir..

  WHEN THE GROUND SPLIT: THE AFTERMATH OF A DISASTER 17 AUGUST 1999
 

Kültür olarak kendi kimliği ile karşı karşıya getirilmek isteniyor. Kendi dili ile eğitim yapmayan; ulusal bir eğitim politikası bulunmayan; eğitim kurumlarının birçoğu "Batı kapitalizmi tarafından doğrudan doğruya yönlendirilen" bir ortam yaratıldı. >>>bkz.
 


"İnsanın  bugünkü yeri, durumu, tümden sarsılmış görünüyor. İnsan,kararsız bir hayat  sürmektedir; sanki o bir şey bekliyormuş gibi görünüyor; fakat, neyi beklediğini, hatta ne istediğini bilmiyor. O bilinmeyen bir şey bekliyor; tıpkı 'Godot'yu bekler gibi... Zamanımızdaki insanın bütün çabaları zamandan kazanmak  gibi bir amaç üzerinde toplanıyor.Bütün teknik araçlar bu yoldadır. Fakat buna karşın, zamanımızdaki insanın başka çağlarda yaşayan insanlardan daha az zamanı var.Çünkü bugün insan takıldığı çarkla birlikte dönüp duruyor ve hiçbir dinginliğe kavuşmadan cılız varlığını, nedenini sormaya zaman bulamadığı böyle bir çalkantı içinde sürdürmeye" çabalarken kendi aklına dayanma cesaretini çoğu zaman gösteremiyor.
      "Felsefi  bir dünya görüşünü amaçlayan kimse, kendi aklına dayanma cesaretini göstermelidir."
      'Hayır' diyebilen, kendine verilenle yetinmeyip 'dünyaya açık olan' insan, cesaretini bilgiyle beslemelidir.Felsefe bilgisini öğrenmek zorundayız.Filozofları tanıyarak felsefe öğrenebiliriz. Filozoflar, birbirlerini ne kadar eleştirir veya inkar ederlerse etsinler yok edemezler.
      "Bilim ve felsefe dört duvar arasında hapsedilmemeli, problemlerimizi ele almalıdır... Herkese düşen iş, kendi alanında buna çabalamak ve alanının hakiki adamı olmaktır."Bu çaba için uğraş verecek sizler, kendi sorularınıza farklı yerlerden, farklı zamanlardan sorular ekleyeceksiniz.
    
   Godot  kimdir? Ne zaman gelecek, gelirse ne olacak?...
dB 1. sayı 

 

ders BELGELİĞİ ve ERZİNCAN BELGELİĞİ MÜZE fikri üzerine (10 Aralık 2018, Ert Sahtv kayıtları)


 

Ö ğ r e t m e n     K U B İ L A Y     
 

 
K ö y   E n s t i t ü l e r i   Konuşması
 


"Bu sabah uyandım, kalktım, yüzümü yıkadım ve ansızın öyle geldi ki bana, bu dünyada her şeyin anlamı açık benim için! Ve nasıl yaşamam gerektiğini biliyorum...İnsan kim olursa olsun, emek harcamalı, ter dökmelidir: ve yaşamın anlamı, amacı, mutluluğu ve coşkusu sadece bundadır..."
(1)
      "Benim tanıdığım plastik sanatlar mensuplarının hemen tümüne yakın bölümü ömürlerinde hiç kitap okumadılar. Gelişmek için de hiçbir çaba harcamadılar. Hoca olanlar bu özelliklerini öğrencilerine de aşıladılar. Ama bunun yarattığı gizlenemez eksiklikleri sürekli olarak; üstün yetenekli, başarılı, en iyi bilen ve en büyük rolünü oynayarak kapatmak istediler."
(2)
      "Çalışmak gerekir, çalışmak. Emeğin ne olduğunu bilmediğimiz için mutsuzuz böyle, yaşam böylesine karanlık görünüyor bize. Bizler çalışmayı hor gören insanlardan doğduk."
(3)
      "Çalışkan olmak elvermez - karıncalar da çalışkandır. Ne için çalışıyorsun, amacın ne, onu söyle!"
(4)
 
      Kendi alanımızın hakiki adamı olmak.
 
1. ve 3. Anton Çehov (Üç Kızkardeş'den İrena) 2. Özdemir Altan 4. Henry Davit Thoreau


Bu site 9 Ağustos 1999, pazartesi günü kurulmuş,
Kasım 1999'de erken uyarı sayfaları hazırlanmaya  başlanmıştır.

S o n   d e ğ i ş i k l i k   t a r i h i    9 Kasım 2019

  izlenme oranları/statistics

         kapsama alanı sayılama bilgileri

  www.facebook.com/ders.belgeligi

  www.instagram.com/dersbelgeligi
 

    ders BELGELiĞi  haber ve bilgi
 dB  k a p s a m a   a l a n ı  Google grubu üyeliği için >>>>
 


 

 

 

 

 


 

"Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı da insandır."
Ahmet
Hamdi Tanpınar-
Saatler
i Ayarlama Enstitüsü