H. Avni Öztopçu çalışma alanı

art exhibition from H. Avni Oztopcu

"I have been dealing with the problems of puttin the abstract world which has been established in minds into an objective shape with the power which a human being holds in materializing things"

     
www.facebook.com/h.avni62  
www.instagram.com/h.avni62
 


ders BELGELİĞİ was built in 1998, April., It's a publication/book prepared by H. Avni Öztopçu for his students in order to support their lectures by encouraging them to turn the information into application.


öğrenci  alanı

ders BELGELİĞİ nisan 1998 başlangıçlı, dar kapsama alanlı dergi/kitaptır. H. Avni Öztopçu'nun öğrencileri için hazırladığı ders notlarını (95-96 Notları) destekleme amaçlı H62 alanı.


 

www.youtube.com/user/kunduzca

www.facebook.com/ders.belgeligi

 

www.instagram.com/dersbelgeligi

     
 

After the “Phases” exhibition, “Shelters and Individuals” was the last exhibition that Oztopcu has opened in 2014. In both of these exhibitions, the artist enables us to see the whole integrity of the fictional conversions consisted during his stages and the problematique which has been discussed for 30 years. We will meet with some of these new experiments in the exhibition of “Area Experiments and Individuals”.Avni Öztopçu’nun “Dönemler” sergisi sonrasında “Tek’ler ve Korunaklar” 2014 yılında açtığı son sergiydi. İki sergide de sanatçı, otuz yıl içinde ele aldığı problematiği, kendi dönemleri içinde oluşan kurgusal değişimleri, bütün içinde görmemize olanak veren bir mekanda bir araya getirmişti. "Alan Denemeleri ve Tek'ler" sergisinde yeni denemelerin bir bölümüyle karşılaşacağız.

 

Alan Denemeleri ve Tek'ler
Area Experiments and Individuals
1 - 20 Ağustos 2016    1st-20th August 2016  Mine Art Gallery

 
 

 
Contact - İletişim
 

 
   belgelik ağacları
   çevre-doğa
   
   belgelik Sergisi
  Öğrenci sergileri / Exhibition of Students
   
   erzincan belgeligi
  1888-1988  archives about Erzincan
   
  erken UYARI
  WHEN THE GROUND SPLIT: THE AFTERMATH OF A DISASTER 17 AUGUST 1999
 
  Sarıkamış-Sibirya belgeliği
   Donarak Yok Olan Ordunun Öyküsü
   
  KUNDUZ ses alanı
   aralıklarda sözün hür uçuşu / tutunur tek tek bizden öteye / kendi şekillerince
 

 
mektuplar - letters 

 
Hazırlayan / Prepared by:
H. Avni Öztopçu

17 Temmuz 2018

©H62  iSTANBUL - TÜRKiYE
 

 

 

 

<meta name="google-site-verification" content="Aucat7Bj6VRdor7QrutRcxgnSKb7sLhNNjhcY26DwQQ" />